Dnes najčítanejšie
Na skupinu mladíkov v Rosine niekto strieľal zo zbrane, bežcovi v žilinskom lesoparku sa vyhrážali bitkou
COVID-19 vývoj situácie v kraji

17 september 2021 - 15:21

Zo športových dotácií v Žiline zakúpili voľnočasovú bundu Calvin Klein, kontrolóri vidia negatívny jav

Foto: Zo športových dotácií v Žiline zakúpili voľnočasovú bundu Calvin Klein, kontrolóri vidia negatívny jav
Foto: ilustračné - gomez.eu

V pondelok 20. septembra sa po prázdninovej prestávke zídu mestskí poslanci v Žiline a zasadnú, aby prerokovali body nadchádzajúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline. Medzi nimi je aj správa o výsledkoch kontrol, ktorej súčasťou je verifikácia prideľovania a vyúčtovania dotácií z rozpočtu mesta v podprograme grantového systému podpory v oblasti športu za rok 2020. Žilinskí mestskí kontrolóri prišli na tri nedostatky a navrhli tri odporúčania.

Jedným z nedostatkov bolo poskytnutie dotácie vo výške takmer 1 400 eur na úhradu projektu a realizáciu dopravného značenia, v predloženej žiadosti ale chýbala konkrétna špecifikácia toho, na akú akciu alebo čo budú peniaze použité. Druhým zistením je, že prijímateľ dotácie z nej zakúpil oblečenie nepriamo súvisiace s vykonávaním športom. Sporným artiklom je dámska zimná bunda Calvin Klein za takmer 300 eur:

„Jednalo sa o zimnú voľnočasovú bundu Calvin Klein Lofty v sume 285,00 €. Bolo preukázané, že sa jedná o štandardnú zateplenú bundu prémiovej značky bez športovej funkčnosti. Oprávnená osoba konštatuje, že pri čerpaní verejných zdrojov je povinnosť zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov,“ vyslovili záver kontrolórky a doplnili, že zakúpenie štandardného oblečenia nie funkčného charakteru od prémiovej značky predstavuje pri čerpaní verejných financií negatívny jav.

Práve na toto kontrolné zistenie sa viaže jedno z navrhovaných opatrení, mesto by malo stanoviť rámec toho, ako nakupovať športové vybavenie z dotácií. Časť viny tak nesie aj radnica za to, že nešpecifikovala obmedzenia nakupovania športového vybavenia za peniaze daňových poplatníkov:

„Je potrebné doplniť, že k uvedenej situácii došlo aj vzhľadom na definíciu výdavkov vo výzve a najmä absenciu akýchkoľvek usmernení pri pojme nákup športového oblečenia. Na základe zistených skutočností v snahe predchádzať nadmernému čerpaniu verejných financií na značkové oblečenie nie priamo súvisiace s vykonávaným športom oprávnená osoba odporúčala určiť základné nástroje na zabezpečenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri čerpaní výdavkov, napríklad stanovením finančných limitov s cieľom zabezpečiť primeranosť použitia verejných prostriedkov (návrh odporúčania č. 3). Cieľom kontroly však nie je spochybnené umožnenie nákupu športového oblečenia aj pre tréningové potreby, ale zabezpečiť, aby sa dotácie čerpali v primeranej kvalite a cene, so zachovaním hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných prostriedkov.“

V rovnakej správe o výsledku kontrol konštatovali kontrolóri porušenie finančnej disciplíny zo strany žilinskej radnice, keďže pri nákupe nového webového sídla a mobilných aplikácií mesto uhradilo faktúry za dielo skôr, ako bolo toto kompletne dodané. Zopakovala sa identická situácia s dodávateľom ako pri meste Banská Bystrica:

„Dielo ako celok nebolo odovzdané tak, ako bolo dohodnuté v čl. 4 ods. 1 zmluvy, uhradením faktúry za dielo tak došlo k nedodržaniu zmluvných podmienok a zároveň k porušeniu finančnej disciplíny § 31 ods. 1 písm. k) Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“ skonštatovali kontrolórky mesta Žilina. 

Dopravný servis
Vysokoškolákov
Kolóna
09:57
Radoľa
Kolóna
09:39
Rajecká cesta
Práca na ceste
09:15
Brodno
Prekážka na ceste
09:10
Radoľa
Kolóna
08:42
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia