Dnes najčítanejšie
Pri cestovaní v MHD alebo vstupe do nemocnice či obchodu je od dnešného dňa povinný respirátor
COVID-19 vývoj situácie v kraji

14 september 2021 - 13:05

Jedenásť akademikov Žilinskej univerzity získalo Cambridge Certifikát EMI. Ako prví na Slovensku

Foto: Jedenásť akademikov Žilinskej univerzity získalo Cambridge Certifikát EMI. Ako prví na Slovensku
Foto: Zuzana Pšenáková, absolventka EMI kurzu na UNIZA. Foto: UNIZA

Spoli jedenásť akademických pracovníkov, pedagógov a výskumníkov Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) absolvovalo certifikovaný kurz EMI podľa overených metód z Cambridge univerzity. Certifikát z Cambridge univerzity získali ako prví na Slovensku a pomôže im inšpiratívne a sebavedome prednášať v anglickom jazyku či správne formulovať vety a predstaviť svoj zámer v univerzitnom prostredí.

Vďaka kurzu zvýšili svoje šance na úspešné pôsobenie na medzinárodnom poli vedy a výskumu a lepšiu spoluprácu s kolegami. EMI (English as a Medium of Instruction) je online kurz pre akademikov, pre ktorých anglický jazyk nie je materinským jazykom a ktorí vo svojej práci potrebujú používať anglický jazyk.

Jeho cieľom je pomôcť vysokoškolským učiteľom, prednášajúcim a výskumným pracovníkom získať istotu v používaní anglického jazyka v ich pracovnom prostredí.

Absolventi kurzu si celkovo zlepšia svoje jazykové zručnosti, čo môžu využiť pri výučbe študentov v anglickom jazyku, na prednáškach, seminároch, konzultáciách, Erasmus+ pobytoch na zahraničných univerzitách, na medzinárodných konferenciách, pri prezentovaní výsledkov výskumu, ako aj pri komunikácii so zahraničnými kolegami.

EMI je šitý na mieru pre univerzitné prostredie, trénuje sa v ňom anglický jazyk v akademickom kontexte. „Ide naozaj o jedinečný kurz, odporučila by som ho každému univerzitnému pracovníkovi. V prvom rade si zvyšujete úroveň svojho anglického jazyka, zároveň získavate obohatenie a inšpiráciu pre vlastnú prácu na akademickej pôde. Je to vynikajúci kurz, svieži, interaktívny a praktický,“ povedala Mgr. Jana Trnovcová, lektorka EMI kurzu z Ústavu celoživotného vzdelávania (ÚCV UNIZA).

Čo najviac ocenili absolventi EMI kurzu? Zlepšenie svojich kompetencií v anglickom jazyku, obohatenie slovnej zásoby, utvrdenie si rôznych gramatických javov a fráz využiteľných v akademickom prostredí, zlepšenie svojho prejavu v anglickom jazyku, či už v bežnej každodennej komunikácii alebo pri prezentovaní svojich výsledkov práce a ďalších akademických cieľov.

Absolventi kurzu vyzdvihli aj efektívne manažovanie práce študentov v skupinkách a rôzne spôsoby ako ich viesť k samostatnosti, rozvoju kritického myslenia, stanovenia si „smart goals“ či premýšľanie nad vylepšením hodín. Adaptačné vzdelávanie je primárne určené fakultám technického a ekonomického zamerania.

„Kurz EMI je istotne obohatením po jazykovej, profesionálnej i osobnostnej stránke a jeho absolvovanie prispieva k excelencii každej inštitúcii, ktorá má za krédo internacionalizáciu,“ doplnila Mgr. Jana Trnovcová, lektorka EMI kurzu z Ústavu celoživotného vzdelávania (ÚCV UNIZA).Zdroj: TS UNIZA


Dopravný servis
Veľká Okružná
Dopravná nehoda
17:00
Strečno
Kolóna
16:58
Mojšova Lúčka
Kolóna
16:58
Hálkova
Dopravná nehoda
16:55
Strečno
Kolóna
16:42
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia