Dnes najčítanejšie
Pri cestovaní v MHD alebo vstupe do nemocnice či obchodu je od dnešného dňa povinný respirátor
COVID-19 vývoj situácie v kraji

02 september 2021 - 16:36

Časť poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline chce urgovať riešenie problematickej cesty pri Lesoparku

Počas intenzívnych dažďov dochádza pravidelne k vyplaveniu štrkového zásypu krajnice na ceste, ktorá spája sídliská Vlčince a Solinky a prechádza popri Lesoparku. Problém sa v mieste opakuje dlhodobo a podľa vyjadrenia mesta zo začiatku augusta boli doteraz zrealizované úpravy ako dočasné riešenie v rámci bežnej údržby.

Ako ukazuje prax, to nepostačuje a pre komplexné zabezpečenie odvodnenia musí byť spracovaný projekt a vydané povolenie. Proces spracovávania projektu a vydania povolenia mesto v auguste riešilo, skupina deviatich poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline predkladá do komisií pre nadchádzajúce zastupiteľstvo v septembri bod programu s názvom “Zabezpečenie trvalého technického riešenia podmývania cestnej komunikácie medzi sídliskami Vlčince a Solinky.”

Opakované čistenie cesty si žiada aj náklady

V ňom žiadajú prednostu Mestského úradu v Žiline, aby im už do najbližšieho ďalšieho zasadnutia predstavil projekt technického zabezpečenia tejto komunikácie, a následne bol projekt v čo najkratšom čase aj zrealizovaný, keďže v súčasnom stave dochádza k opakovanému podmývaniu vozovky. Okrem rizika pre šoférov môže dôjsť k trvalému poškodeniu komunikácie.

„Dlhodobý problém s nedostatočným odvodnením komunikácie eskaloval na jar 2021, kedy tečúca voda spôsobila aj vizuálne zjavné praskanie vrchnej vrstvy vozovky, ktorú spôsobuje poškodené podložie. V snahe riešiť túto situáciu sme požiadali prednostu mestského úradu o sanáciu stavu vozovky,“ informuje skupina poslancov. Následne boli na komunikácii vykonané dočasné úpravy ako vyhĺbený rigol pozdĺž cesty, nasypané kamenivo alebo osadené stĺpiky.

„Už vtedy bolo zjavné, že je potrebné na tejto dôležitej komunikácii vykonať trvalé technické riešenie, o ktoré sme požiadali aj na aprílovom mestskom zastupiteľstve. Po niekoľkých mesiacoch je evidentné, že dočasné riešenie, ktoré sa na komunikácii vykonalo, nielenže nestačí, ale v skutočnosti je aj nebezpečné pre cestnú premávku,“ ozrejmujú zastupitelia.

Tí poukazujú aj na to, že vyplavované kamenivo na vozovke nielenže ohrozuje vodičov a spôsobuje riziko šmyku, ale zvyšuje aj náklady, keďže po každom intenzívnejšom daždi je potrebné vozovku čistiť.


Dopravný servis
Strečno
Iné nebezpečenstvo
18:28
Strečno
Jama na ceste
18:25
Strečno
Kolóna
18:14
Strečno
Kolóna
18:00
Mojšova Lúčka
Kolóna
17:59
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia