Dnes najčítanejšie
Pri cestovaní v MHD alebo vstupe do nemocnice či obchodu je od dnešného dňa povinný respirátor
COVID-19 vývoj situácie v kraji

25 august 2021 - 00:49

Projekt prepojenia parkoviska ŽILPO a Kaufland na Obchodnú ulicu získal stavebné povolenie

Plánované dobudovanie nového vjazdu a výjazdu na jednom z najviac frekventovaných parkovísk na ulici Vysokoškolákov v Žiline dostalo zelenú. Zlepšiť dopravnú situáciu na Vlčincoch pomôže prepojenie parkovacej plochy predajne Kaufland a zdravotníckeho zariadenia ŽILPO smerom na ulicu Obchodná.

Stavebné konanie, ktoré úrad v tejto veci začal dňa 3. júna 2021, bolo pred dvomi týždňami ukončené. Výsledkom je udelenie stavebného povolenia a tým umožnenie výkonu prác.

Súčasťou stavby „Prepojenie parkoviska ŽILPO na Obchodnú ulicu, Žilina“ budú terénne úpravy, úprava a dobudovanie komunikácií a spevnených plôch, oporné múry či verejné osvetlenie. Stavebné práce si vyžiadajú prekládku vodovodu, telekomunikačného vedenia aj stĺpov trolejového vedenia. Nový vjazd a výjazd bude doplnený rampovým systémom a verejným osvetlením.

Projektová dokumentácia rieši úpravu miestnej cesty a chodníkov na Obchodnej tak, aby vznikla nová križovatka. Na ulici Obchodná sa počíta s celkovou zmenou organizácie dopravy prostredníctvom odbočovacích pruhov. V oboch smeroch jazdy vzniknú nové jazdné pruhy určené na odbočenie smerom k parkovisku ale aj na ulicu Sv. Cyrila a Metoda.


„Rozšírenie bude vytvorené na úkor existujúcich ostrovčekov. Napojenie na ulicu Sv. Cyrila a Metoda ostáva zachované s tým, že tiež dôjde k čiastočnému rozšíreniu existujúcej vetvy. Šírka fyzického rozšírenia v priamom úseku Obchodnej ulice predstavuje cca 4 metre a je závislá od pozície existujúcich obrubníkov na pravej strane ulice a to tak, aby celková šírka vozovky komunikácie po rozšírení bola medzi obrubníkmi 11,50 m.“

Pozdĺž navrhovanej cesty sa po jednej strane vybuduje plocha pre peších z betónovej zámkovej dlažby v šírke dva metre. Samozrejmosťou je bezbariérová úprava v mieste priechodov pre chodcov. Kontrolu vjazdu a výjazdu vozidiel na parkovisku bude zabezpečovať parkovací systém s automatickými závorami a parkovacím terminálom.


Dopravný servis
Strážov
Jama na ceste
19:58
Strečno
Iné nebezpečenstvo
18:28
Strečno
Jama na ceste
18:25
Strečno
Kolóna
18:14
Strečno
Kolóna
18:00
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia