Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: V očkovacej lotérii vyhral 201-tisíc eur muž z Kysúc, ďalších 201-tisíc putuje na Oravu
COVID-19 vývoj situácie v kraji

30 jún 2021 - 13:19

Poslanci schválili nových konateľov mestských spoločností, jednou z nich sú nové Technické služby mesta Žilina

Foto: Poslanci schválili nových konateľov mestských spoločností, jednou z nich sú nové Technické služby mesta Žilina
Foto: Mesto Žilina

Žilinskí poslanci schválili na svojom utorkovom zasadnutí nových konateľov štyroch mestských spoločností. Výmena  pozícií nastane v dvoch už existujúcich spoločnostiach, ďalšie dve nové samospráva založí.

Mesto Žilina bude odteraz zastupovať v predstavenstve spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Ing. Alena Chudíková. Vo výberovom konaní na nového šéfa Dopravného podniku mesta Žiliny uspel Ing. Mikuláš Kolesár.

Novú mestskú spoločnosť Technické služby mesta Žilina (TSMŽ), ktorej účelom je zabezpečovanie údržby a čistoty verejných priestranstiev, bude zastupovať Ing. Dušan Jantoš.

Zastupiteľstvo podporilo aj vznik Mestskej knižnice Žilina ako príspevkovej organizácie mesta a do funkcie riaditeľky schválilo Mgr. Beátu Tamašiovú, ktorá uspela vo výberovom konaní.


Ing. Alena Chudíková - SEVAK

Od roku 1992 do roku 2009 nepretržite pôsobila ako technický pracovník a neskôr vedúca investícií v spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie a v jej právnych predchodcoch. Od roku 2009 pracovala ako riaditeľka pre stratégiu, rozvoj a výrobno-investičná riaditeľka v Turčianskej vodárenskej spoločnosti, kde v rokoch 2013 až 2016 zastávala funkciu člena predstavenstva. Od roku 2016 až dodnes pracovala ako podpredseda predstavenstva. Ing. Chudíková je absolventkou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby (1992).

Ing. Mikuláš Kolesár - DPMŽ

Od roku 1996 sa pohybuje v riadiacich pozíciách v oblasti dopravy. V centre jeho odborného záujmu boli vývoj a výroba osobných horských dopravných zariadení, riadenie procesov certifikácie výrobkov v osobnej doprave, ich uvádzanie na trh, integrácia nových lanových dráh s existujúcimi dopravnými trasami či riadenie a organizácia dopravnej zdravotnej služby. Od roku 2019 pôsobí ako riaditeľ akciovej spoločnosti Kovostroj v Medzilaborciach a od roku 2018 ako nezávislý firemný konzultant so zameraním na automatizované procesy riadenia, plánovanie, vyhodnocovanie, oceňovanie výroby, robotizáciu a smart city. Od roku 1996 pracoval Ing. Kolesár ako člen predstavenstva a tiež ako výkonný, finančný či riaditeľ pre výskum a vývoj v spoločnostiach TATRAPOMA – Ski, TATRALIFT. V rokoch 2016 až 2018 pôsobil najprv ako riaditeľ logistiky v spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok, neskôr ako výkonný riaditeľ. Ing. Kolesár je absolventom Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach (1988).

Ing. Dušan Jantoš - TSMŽ

Má 16-ročné skúsenosti z riadenia malých a stredných podnikov. Do roku 2011 pôsobí ako marketingový riaditeľ a projektový manažér v akciovej spoločnosti KOVAL SYSTEMS, priemyselnom podniku s vlastným konštrukčným a vývojovým zázemím zameranom na produkciu strojárskych výrobkov, automatizovaných systémov. Do roku 2011 pracoval ako člen predstavenstva i riaditeľ projektového oddelenia a útvaru analýz v spoločnosti Suportera. Riaditeľom a členom predstavenstva bol v poradenskej spoločnosti Eurowill v rokoch 2005-2008. Ing. Jantoš pracoval na viacerých manažérskych v rokoch 1994 až 2005 v bankovom sektore v UniCredit Bank Slovakia a jej v predchodcoch. Nový konateľ Technických služieb mesta Žilina je absolventom Žilinskej univerzity v Žiline v odbore priemyslové inžinierstvo a manažment.

Mgr. Beáta Tamašiová - Mestská knižnica

Nová riaditeľka Mestskej knižnice v Žiline je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2006). Ako štatutárny orgán a výkonná riaditeľka pôsobila v rokoch 2011 až 2020 v obchodnej spoločnosti vykonávajúcej činnosť v oblasti gastronómie a verejného stravovania. V rokoch 2006 až 2009 Mgr. Tamašiová získavala prax ako advokátsky koncipient, neskôr zložila advokátsku skúšku. Angažuje sa aj v neziskovom sektore, pôsobí ako predsedníčka občianskeho združenia rodičov Umenie deťom, aktívne sa zúčastňuje dobrovoľníckych aktivít v Kraso klube Žilina.
Zdroj: Mesto Žilina


Dopravný servis
Mostná
Práca na ceste
21:56
Hričovská
Prekážka na ceste
21:54
Hričovská
Zver pri ceste
20:22
Cesta I/64
Práca na ceste
19:59
Mojšova Lúčka
Kolóna
19:41
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia