Dnes najčítanejšie
Do večera sa očakáva v Žilinskom kraji výskyt ďalších búrok s krúpami a prívalovými zrážkami

16 jún 2021 - 18:20

Žilinská teplárenská plánuje generálnu opravu parovodu na Hviezdoslavovej ulici

Ulica P. O. Hviezdoslava patrí v Žiline z hľadiska automobilovej dopravy medzi jednu z najviac frekventovaných. V niektorých častiach je z dôvodu častých opráv inžinierskych sietí výrazne poškodená či prepadnutá. Najkritickejší stav je pritom v úseku medzi hypermarketom Tesco a autobusovou stanicou.

V blízkej dobe sa na ulici pravdepodobne opäť objavia pracovné stroje, spoločnosť Žilinská teplárenská totiž plánuje generálnu opravu parovodu. Mesto Žilina prijalo žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia a v pondelok 14. júna začalo vo veci stavebné konanie.

Pripravovaná stavba je rozdelená na dve časti a jej obsahom je napríklad výrub stromov, vytvorenie výkopu, búranie nepotrebných stavených konštrukcií či rekonštrukcia existujúcich šácht. Stavebník v tomto úseku demontuje staré parné potrubia a nahradí ich novými a modernými.

Po ukončení všetkých prác by malo dôjsť k úprave miestnych cestných komunikácií, chodníkov aj spevnených trávnatých plôch do pôvodného stavu. Stav niektorých poškodených úsekov Hviezdoslavovej ulice by sa tak po ukončení generálnej opravy parovodu mohol výrazne zlepšiť.

Dopravný servis
Stráža
Iné nebezpečenstvo
14:29
Košická
Jama na ceste
14:22
Belá
Zver pri ceste
14:12
Strečno
Jama na ceste
14:07
Strečno
Kolóna
13:39
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia