Dnes najčítanejšie
Za štvrtok pribudlo spolu 1 155 pozitívnych prípadov koronavírusu, v nemocniciach leží už 275 pacientov
COVID-19 vývoj situácie v kraji

02 jún 2021 - 14:43

Na Hájiku chýba 500 parkovacích miest, najbližšie k realizácii má parkovisko na Mateja Bela. Koncepcia určila 4 plochy

Foto: Na Hájiku chýba 500 parkovacích miest, najbližšie k realizácii má parkovisko na Mateja Bela. Koncepcia určila 4 plochy
Foto: Ľuboš Plešinger

Najmladšie žilinské sídlisko trápi, podobne ako ostatné, problém s parkovaním. Podľa dostupných analýz a prieskumov dnes existuje na Hájiku približne dvetisíc parkovacích miest, chýba ďalších 487. Analýzu parkujúcich vozidiel s cieľom získať predstavu o potrebe nových parkových zrealizovali ešte v októbri 2019. Počas desiatich hodín mapovali dopyt po statickej doprave nielen na sídliskách.

Na Hájiku bolo z 2 552 parkujúcich vozidiel 2 118 súkromných, 352 firemných a 82 živnostníkov. Pri pohľade na evidenčné čísla vozidiel vyplynulo, že menej ako polovica z nich (1 144) boli rezidenti s adresou na sídlisku. Ďalších 391 bolo rezidentov z inej časti Žiliny, 323 sa nepodarilo zaradiť a 694 boli evidenčné čísla vozidiel mimo Žiliny. To poukazuje na potrebu riešenia prípadného rezidentského parkovania aj pre nájomcov bez trvalého pobytu v prenajímanom byte či návštevy.

Ako nás informoval poslanec za obvod Hájik Ľuboš Plešinger, sídlisko potrebuje zväčšiť parkovaciu kapacitu prostredníctvom nových parkovacích miest a zároveň sa pripraviť na zavedenie rezidenčného parkovania. Spolu s pracovníkmi Mestského úradu Žilina vytypovali štyri plochy, ktoré môžu byť využité na budovanie parkovacích miest.

Parkovanie v starej časti Hájika

Najbližšie k realizácii má parcela na ulici Mateja Bela, teda severnom okraji sídliska, vo vlastníctve mesta. Jej základná prípustná funkcia je solitér parkovacieho domu a nevylučuje sa ani zriadenie dočasného parkoviska v mieste stavby navrhovaného parkovacieho domu až do doby výstavby. Plánovaný počet parkovacích miest je približne 100:

„V spolupráci s mestským úradom sme pripravili možnosti budovania parkovacích plôch na Hájiku, samozrejme, postupne. Začneme parkoviskom na ulici Mateja Bela, pretože to by sa mohlo realizovať v dohľadnej dobe - projektová dokumentácia v tomto roku a realizácia v roku 2022. Plánujeme tu pripraviť aj približne 15 parkovacích miest pre dodávky nad 5 metrov,“ potvrdil mestský poslanec za Hájik. Toto parkovisko by malo odľahčiť najmä starú časť Hájika, kde je parkovanie kritické.

Pre parkujúcich by to znamenalo, že si budú musieť zvyknúť, že nie vždy zaparkujú priamo pod oknami. Podobná alternatíva sa pred časom riešila pre sídlisko Solinky, kde navrhovali možnosť vytvorenia parkovacích plôch v zóne medzi Obvodovou a Rajeckou ulicou. Podľa Plešingera je v pláne následne rokovať aj o alternatívach v prípadoch parkovacieho domu na Baničovej, vybudovania podobného systému ako je Logic Park G4 a parkovacieho domu Korzo.

Parkovací dom na Baničovej ulici by mohol mať na streche ihrisko, priniesol by 190 parkovacích miest. Projektová príprava bola zahájená ešte v roku 2016. Aktuálny stav je taký, že bolo ukončené posúdenie vplyvov na životné prostredie EIA. Následne sa spracovalo kapacitné posúdenie križovatky na žiadosť dopravného inšpektorátu. Predbežný rozpočet investície je na odhadovanej úrovni 4,3 milióna eur. 

Potrebujú vyriešiť financovanie

Objekt navrhnutý ako nízko-nákladová stavba s nízkymi prevádzkovanými nákladmi by mohol mať možnosť nabíjania elektrovozidiel, uschovania bicyklov a e-bicyklov. Regulovať vstup by v ideálnom prípade mal rampový a evidenčný systém. Problémom sú v tomto prípade potrebné zdroje financovania:

„V rámci parkovacej politiky je potrebné, aby parkovacie domy boli využívané a nechátrali. Preto je potrebné cenovo zvýhodniť parkovanie v týchto objektoch v porovnaní s povrchovým parkovaním, prípadne umožniť parkovať vozidlám, ktoré nespĺňajú podmienky parkovania v regulovaných zónach. Parkovací dom by mal byť prevádzkovaný z nákladov, ktoré sa vyberú z poplatkov za parkovanie, napr. z fondu pre mobilitu. Čo sa týka výstavby a jej financovania, je potrebné nájsť vhodný spôsob. Do úvahy pripadá možnosť PPP projektu, úver mesta, alebo európske alebo štátne dotácie, ktoré v súčasnosti sa prehodnocujú,“ špecifikuje parkovacia koncepcia pre Hájik.

Do diskusie vložil návrh aj projektant Michal Benko, žijúci na Hájiku, a navrhol nebudovať parkovací dom, ale plochu na Baničovej využiť na klasické parkovacie miesta. V druhej časti potom navvrhuje vybudovať trávnaté ihrisko. Celkovo by náklad na takéto riešenie nemal presiahnuť milión eur a priniesť by mohol 99 parkovacích miest.

Alternatívny návrh využitia priestoru na Baničovej

Správa o stave a možnostiach parkovania na Hájiku podľa autorov ukazuje, že v súlade so zavedením rezidentského parkovania na sídlisku spoplatnenou formou bude nutné vybudovať nové parkovacie plochy:

„Zároveň budú spracované možnosti zefektívnenia využitia priestoru - analýza územia z hľadiska parkovania (úprava dopravného režimu, možnosti doplnenia parkovacích miest) – projekty zmeny organizácie dopravy s dôrazom na statickú dopravu. Verím, že spoločne s vedením mesta citlivo a rozumne začneme budovať chýbajúce PM, ktoré s reguláciou stávajúceho parkovania a opatrení vyplývajúcich z analýz k parkovacej politike, poskytnú občanom dostatok parkovacích miest, čo bude viesť k všeobecnej spokojnosti,“ uzatvára Ľuboš Plešinger, ktorému s vypracovaním koncepcie pomáhali Radoslav Vozárik a Ľuboš Slebodník.


Dopravný servis
Rudinka
Prekážka na ceste
18:57
Strečno
Kolóna
18:56
Brodno
Práca na ceste
18:44
Strečno
Jama na ceste
18:41
Strečno
Kolóna
18:41
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia