Dnes najčítanejšie
V Rajeckej doline otvorili dôležitý úsek cyklotrasy, úlohy krstného otca sa zhostil Juraj Sagan

24 máj 2021 - 12:49

Ďalšia komplikácia cyklotrasy cez Strečno: Nezbudská Lúčka nesúhlasí s projektom

Foto: Ďalšia komplikácia cyklotrasy cez Strečno: Nezbudská Lúčka nesúhlasí s projektom
Foto: ilustračné - ŽSK

Výstavba cyklodopravného spojenia Žiliny a Martina cez Strečno je stále v prípravnej fáze a trvá už sedem rokov, naposledy sme informovali v apríli o petícii, ktorou dávalo najavo nesúhlas niekoľko desiatok chatárov. Prípravu úseku cyklotrasy, na ktorý chce Žilinský samosprávny kraj využiť európske štrukturálne a investičné fondy z programového obdobia 2021-2027, zdržalo aj päťročné posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. V ňom sa museli upravovať niektoré časti v úseku Strečno – Nezbudská LúčkaLipovecVrútky.

V máji prišla pre Žilinský samosprávny kraj a milovníkov cykloturistiky ďalšia nepríjemná správa - poslanci obecného zastupiteľstva v Nezbudskej Lúčke neschválili vydanie súhlasu obce k projektovej dokumentácii na územné rozhodnutie a následne realizáciu cyklodopravnej stavby. Na zasadnutí dňa 5.mája bola potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, teda troch. Napokon hlasovali za návrh len dvaja, proti bola zástupkyňa starostky obce a dvaja sa zdržali. Už tak komplikovaný proces, ktorý sa sa časovo predlžuje, čaká ďalšie zdržanie.

Motivácia zastupiteľov Nezbudskej Lúčky zostáva aj pre predstaviteľov Žilinskej župy otáznou, keďže cyklotrasa by mohla pomôcť odľahčiť cesty priamo v obci, ktoré dnes cykloturisti využívajú a presmerovať tento druh dopravy na samostatnú vyčlenenú trasu: 

„Obec, hoci predtým v rámci prerokovania územnoplánovacej dokumentácie regiónu a procesu EIA nemala s cyklotrasou takmer žiadne problémy, pri stanovisku v rámci DUR začala vznášať mnohé nové námietky a podmienky. Žilinský samosprávny kraj sa ich aj napriek tomu snažil postupne riešiť, pričom si treba uvedomiť, že každá zmena si vyžiadala aj zmenu projektovej dokumentácie a zmeny projektu s náročnejším riešením navyšujú aj rozpočet na budúcu stavbu. Takisto ešte treba poznamenať, že cyklotrasa v intraviláne obce Nezbudská Lúčka nezasahuje do žiadnych pozemkov súkromných vlastníkov, okrem Lesného a pozemkového spoločenstva Nezbudská Lúčka,“ uviedol v stanovisku k prípadu Juraj Hlatký, expert na cyklodopravu Žilinskej župy. 

Chatári z obce Jánošíková v petícii navrhovali, aby cesta viedla popri úseku cesty I/18. Sporadicky sa vyskytnú situácie, kedy zahraniční návštevníci na bicykloch a v domnení, že sa na Slovensku nachádza podobne vybudovaná infraštruktúra ako u nich doma, bicyklujú priamo po hlavnom dopravnom ťahu pod Strečnom. Tým ohrozujú seba, ostatných vodičov a zdržujú plynulosť premávky.

V obci sa podľa stanoviska ŽSK obávajú zvýšenia počtu parkujúcich áut, ktoré už dnes presahujú možnosti miestnej infraštruktúry:

„Obec Nezbudská Lúčka sa obáva, že po  výstavbe cyklotrasy sa počet áut ešte zvýši. Ako ďalší problém obec vníma, že po ceste III. triedy jazdia spolu autá, cyklisti a chodia pešo aj obyvatelia obce a peší turisti. Podľa obce situáciu zhoršuje aj premávka kompy, ktorá dopravu na ceste ešte zahusťuje, čím vznikajú nebezpečné situácie. Preto obec požadovala zapracovať cyklotrasu do územia tak, aby bola dodržaná bezpečnosť všetkých účastníkov.  Takisto upozornila na úzku a nebezpečnú príjazdovú cestu do svojej obce v smere od Varína. Pôvodný projekt Vážskej cyklotrasy uvažoval s vedením cyklotrasy po ceste III. triedy, ktorá patrí ŽSK,“ vysvetľuje Hlatký. 

Pre námietky obce sa rozhodol kraj cyklotrasu premiestniť do zeleného pásu medzi riekou Váh a cestou III. triedy, následne sa ešte dodatočne upravilo trasovanie tak, aby cyklotrasa neviedla cez zelený pás, ale až za ním. Dôvod? Parkovanie miestnych obyvateľov autami napriek tomu, že pozemky nevlastnia: 

„ŽSK tak urobil z dôvodu, aby vyšiel nielen obci, ale priamo dotknutým obyvateľom obce, ktorí tam parkujú, maximálne v ústrety. Žilinský samosprávny kraj tak cyklotrasu odklonil až k brehu Váhu a to aj za cenu zásadne vyšších finančných nákladov, keďže si toto riešenie vyžiada stavbu oporných múrov a spevnených svahov pri Váhu. Popri rieke by tak vznikol samostatný bezpečný chodník pre cyklistov a peších,“ vysvetľuje expert na cyklodopravu.

Nezbudská Lúčka bude problémy riešiť sama

Župa podľa jeho slov vyhovela aj niekoľkým ďalším námietkam, a okrem iného zdvihla niveletu trasy vo vybraných úsekoch. Od samosprávy požadovala obec, aby vybudovala záchytné parkoviská. Do iného projektu bolo preto navrhnuté zriadenie stavebného dvora počas realizácie stavby, ktorý by po skončení mohol slúžiť ako spevnená plocha obce pre odstavovanie vozidiel: 

„Táto plocha je predbežne navrhnutá pred zastavaným územím obce v blízkosti železničnej stanice. Obec navrhla aj iné koridory trasovania cyklotrasy intravilánom obce. Žilinský samosprávny kraj však tieto alternatívy odmietol, pretože boli navrhnuté ďalšími úzkymi koridormi miestnych komunikácií v obci, v ktorých je zástavba rodinných domov, jazdia a parkujú tam aj osobné autá. Navrhnuté alternatívy zbytočne predlžovali trasu, prekonávali aj značné výškové prevýšenie, kým projektový zámer bol naplánovaný po rovine. Preto by cyklisti takéto trasy nevyužívali, resp. využívali iba vo veľmi malej miere,“ argumentuje Juraj Hlatký.

Vážska cyklotrasa má po dokončení prepojiť štyri slovenské kraje dĺžkou takmer 400 kilometrov, z nich 170 je trasovaných cez žilinský región. Príprava projektu stála Žilinskú župu a jeho obyvateľov už 150 tisíc eur. Obec Nezbudská Lúčka by v prípade budovania za európske peniaze nemusela doplácať z rozpočtu nič, projekt by jej pomohol riešiť niektoré problémy s dopravou. Po neschválení ale zrejme bude musieť riešiť tieto problémy vo vlastnej réžii, a v prípade využitia eurofondov aj s čiastočným vlastným vkladom.

Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej sa samospráva cieľa vybudovať cyklotrasu nevzdáva: „Ideme ďalej, procesy sú rozbehnuté. Podali sme žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavebnom úrade. Budeme robiť i naďalej všetko pre to, aby ľudia vnímali pozitívny vplyv cyklocesty v obci i v regióne a aby sa cyklisti zo Strečna do Vrútok previezli čo najskôr.“ Oporou sú aj dve petície obyvateľov, ktorými žiadajú v pokračovaní budovania.
146 reakcií


Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
12:28
Strečno
Jama na ceste
11:44
Stráža
Dopravná nehoda
11:26
Strečno
Jama na ceste
10:43
Teplička nad Váhom
Iné nebezpečenstvo
10:40
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia