Dnes najčítanejšie
Policajti odhalili za týždeň ďalších 80 opitých vodičov, muž z Bytče nafúkal takmer 4 promile

13 máj 2021 - 13:22

Začína sa obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, zakázané je vypaľovať aj zakladať ohne

Foto: Začína sa obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, zakázané je vypaľovať aj zakladať ohne
Foto: ilustračné

Každoročne po zimnom období dochádza k zvýšenému výskytu požiarov. Medzi najčastejšie príčiny patria najmä v jarnom období vypaľovanie suchých trávnatých porastov a spaľovanie horľavých odpadov v záhradách a dvoroch.

Medzi časté príčiny vzniku požiarov patrí aj zakladanie ohňov na miestach, kde sa nachádzajú suché trávy, stromy, kríky či iný porast. Nedávny rozsiahly požiar mladého lesa v katastri mestskej časti Žilina - Trnové mohol byť práve následkom nezodpovedného opekania v prírode. 

Mnohí si často neuvedomujú, že svojim konaním môžu spôsobiť poškodenie či stratu nielen svojho ale aj cudzieho majetku prípadne vážnu ujmu na zdraví. 


V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi je zakázané:

  • vypaľovať porasty trávy, bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru
  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • spaľovať horľavé látky na pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme

Táto zakázaná činnosť u fyzickej osoby je z hľadiska ochrany pred požiarmi posudzovaná ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 eur. Právnickej osobe (firme) alebo fyzickej osobe - podnikateľovi hrozí za nedodržanie zákazu pokuta až 16 596 eur.

Spaľovať horľavý odpad v záhradách a dvoroch či horľavé látky na voľnom priestranstve je možné pri dodržaní povinností vyplývajúcich z vyhlášky o požiarnej prevencii, a to len vtedy, ak nie je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 6. mája do odvolania. V tomto čase je každý občan povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zakazuje sa najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • spaľovať horľavé látky na pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme0 reakcií


Dopravný servis
Strečno
Iné nebezpečenstvo
21:29
Lavobrezná
Prekážka na ceste
21:07
Budatínska Lehota
Kolóna
19:24
Hričovská
Kolóna
18:53
Budatínska Lehota
Kolóna
17:59
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia