Dnes najčítanejšie
Žilinský kraj naďalej prvý v počte pozitívnych prípadov, medzi hospitalizovanými je 83% neočkovaných
COVID-19 vývoj situácie v kraji

07 máj 2021 - 10:45

Na prihláške Žiliny do EHMK ocenili úprimnosť a silnú podporu komunity, chýba oslovenie európskej verejnosti

Foto: Na prihláške Žiliny do EHMK ocenili úprimnosť a silnú podporu komunity, chýba oslovenie európskej verejnosti
Foto: Predstavitelia regiónu po odovzdaní prihlášky. Zdroj: Mesto Žilina

Dňa 5. februára 2021 boli oznámené oficiálne výsledky prvého kola súťaže o Európske hlavné mesto kultúry 2026 (EHMK), spolu so Žilinou postúpili aj Trenčín a Nitra. Porota vyberala z ôsmich prihlášok, pričom všetky prihlásené mesta splnili podmienky.

Hodnotiaca správa z výberu v prvom kole ukazuje, prečo skupina odborníkov odporučila, aby prihláška EHMK Žilina-Beskydy postúpila do užšieho výberu. Porotcovia sa zhodli, že ide o silno dôveryhodnú prihlášku a zároveň konštatovali možnosti na zlepšenie. Tie má aktuálne na starosti zapracovať projektový tím, prepracované a doplnené dokumenty predložia Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky.

V roku 2026 bude hlavne európske mesto kultúry na Slovensku aj vo Fínsku, kde sa prihlásili mestá Oulu, Savonlinna a Tampere. Či sa Žilina stane mestom kultúry pre rok 2026 bude známe v decembri.

Vypočutia v rámci predbežného výberu sa uskutočnili od 2. do 5. februára 2021 a každé z kandidátskych miest prezentovalo v abecednom poradí svoju kandidatúru počas tridsiatich minút. Po skončení jeho zástupcovia odpovedali na otázky skupiny odborníkov po dobu hodiny.

V hodnotiacej správe sa pozreli na príspevok k dlhodobej stratégii, kde ocenili prácu na novej kultúrnej stratégii s názvom „Kreatívna vízia Žiliny 2035“. Kladné hodnotenie získala stratégia pre jasnú definíciu nástrojov dosiahnutia cieľov:

„Stratégia jasne vysvetľuje, aké nástroje plánuje mesto použiť pri tvorbe jednotlivých programových častí, a to v rámci posilňovania kapacít v komunitách, občianskej spoločnosti, na kultúrnej scéne, podporou mobility a pobytov umelcov, v umeleckých továrňach (technická podpora), v oblasti environmentálnych kapacít (technická podpora a podpora vzdelávania), ako aj posilnením kapacít vo verejnom sektore a v súvisiacich odvetviach.“

Program je prospešný pre región, hodnotitelia chcú vidieť oslovenie európskeho publika

Porotcom sa páči aj bohatý kultúrny program, chýbajú im originálne segmenty: „Kultúrny program obsahuje veľa zaujímavých prvkov a pokrýva väčšinu umeleckých disciplín, ale mohol by byť obohatený o originálne a nezabudnuteľné segmenty…Aj keď príklady, ako priblížiť umenie k športu, kultúre v exteriéri a tradíciám pôsobia dôveryhodne, skupina odborníkov nie je presvedčená o ich inovatívnych a experimentálnych aspektoch.“

Za podstatnú výhodu možno pokladať zapájanie miestnej komunity umelcov, kultúrnych organizácií a ostatných partnerov už v počiatočnej fáze projektu. Program je napísaný najmä pre mesto a jeho okolitý región, porotcovia ocenia dopracovanie návrhov na to, ako by program zarezonoval aj v širšej Európe a fyzicky či digitálne oslovil európsku verejnosť.

Samotný plán oslovenia a zapojenia verejnosti sa pomoci inovatívnych projektov, dôkladného začlenenia menšín a širšieho spektra občanov vrátane ľudí so špeciálnymi potrebami hodnotí komisia pozitívne, takisto sú už v tejto fáze prihlášky uvedené konkrétne projekty na zapojenie cieľových skupín.

„Pre každú zúčastnenú inštitúciu sa vypracúva komplexná stratégia rozvoja publika a vyzerá sľubne. Zaujímavé je zapojenie škôl prostredníctvom vytvorenia siete učiteľov…Prihláška upozorňuje na nedôveru verejnosti k projektu EHMK, ale chýba plán na jej prekonanie.“

Veľké plány a reálnosť rozpočtu

Menšie výhrady prejavili hodnotitelia aj pri rozpočte, celkový prevádzkový rozpočet vo výške 23,5 mil. eur je podľa nich primerane rozdelený na jednotlivé úrovne územného riadenia, plánovaných 18 percent na pokrytie miezd, réžie a administratívu sa zdá komisii relatívne veľa. Zaujímavosťou je, že pri postupujúcom Trenčíne tvorí táto položka až 38,6 percent rozpočtu, čo už hodnotiteľov znepokojilo.

„Hoci prihláška obsahuje celý rad programových projektov, z ktorých mnohé, týkajúce sa budovania kapacít, sú rozsiahle, celkový rozpočet na projekt EHMK ráta iba so sumou 23,5 mil. eur. Skupina odborníkov má pochybnosti, či bude mesto schopné z tohto rozpočtu zabezpečiť realizáciu programu EHMK v celom rozsahu a bez ohrozenia jeho kvality a medzinárodnej spolupráce,“ dodáva komisia.

Celkový dojem z prihlášky Žiliny patrí medzi najpozitívnejšie, a aj preto bola posunutá do druhého kola:

„Prihláška kandidáta Žilina-Beskydy vhodne reaguje na problémy mesta a regiónu, má silnú podporu nielen miestnej komunity, miestnej umeleckej a kultúrnej scény, ale disponuje aj politickou podporou. Obsah prihlášky pôsobí úprimne a odráža miestne výzvy, ktoré rieši aj veľa iných miest v Európe, hoci udržateľnosť odkazu EHMK si vyžaduje ešte ďalšie reflexie a plánovanie. Proces účasti a oslovenia verejnosti je rozsiahly a presvedčivý.“

Dopravný servis
Hričovská
Jama na ceste
00:56
Rajecké Teplice
Policajná hliadka
23:26
Strečno
Zver pri ceste
22:38
Radoľa
Zver pri ceste
21:59
Estakáda
Policajná hliadka
21:42
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia