Dnes najčítanejšie
Policajti odhalili za týždeň ďalších 80 opitých vodičov, muž z Bytče nafúkal takmer 4 promile

06 máj 2021 - 14:13

Žilina bude kosiť, čistiť priestranstvá a udržiavať mobiliár vo vlastnej réžii

Ešte tento rok bude založená nová mestská spoločnosť s názvom Technické služby mesta Žilina, s.r.o., ktorá bude výsledkom rok dlhých rokovaní a príprav vlastného podniku radnice pre zabezpečovanie činností správy verejného priestoru.

Mesto postupne po výpovediach dodávateľov začne vo vlastnej réžii riešiť zimnú a letnú údržbu verejných priestranstiev vrátane čistenia miestnych komunikácií, spravovať zeleň a udržiavať mobiliár ako fontány, autobusové zastávky či detské ihriská.

Vytvorenie samostatnej spoločnosti so stopercentnou účasťou mesta schválili na poslednom riadnom zasadnutí v Žiline poslanci, primátor má zakladateľskú listinu predložiť už v júni 2021, spolu s návrhom na výberové konanie na nového konateľa.

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada primátora mesta Žilina pripraviť dokumenty potrebné pre založenie spoločnosti Technické služby mesta Žilina za účelom zabezpečenia údržby a čistoty verejného priestoru v meste Žilina, ktorej zakladateľom bude mesto Žilina s obchodným podielom 100% tak, aby zakladateľská listina bola predložená mestskému zastupiteľstvu na schválenie v júni 2021,“ znie jedna z pasáží uznesenia.

Vlastný podnik má šetriť náklady a poskytovať lepšie služby

V predošlých materiáloch, kde bol prezentovaný zámer zriadenia podobného podniku, sa ako dôvody spomínala najmä nespokojnosť so súčasnou úrovňou služieb, nedostatočný rozsah správy aj vzhľadom k požiadavkám občanov, vysoká pravdepodobnosť navýšenia nákladov pri ponechaní si externých dodávateľov a takisto potreba zlepšenia kontrolnej činnosti.

„So zriadením organizácie Technických služieb mesta v súčasnom období, sa stotožnila odborná verejnosť, ako aj komisie mestského zastupiteľstva na ktorých bol materiál prejednávaný. Napriek tomuto názoru si vedenie mesta uvedomuje závažnosť poslaneckých pripomienok, ktoré pri príprave zámeru zriadenia organizácie je potrebné zohľadniť, ako aj zodpovedať na množstvo otázok podrobnejším zdôvodnením. Rovnako je vedenie mesta stále presvedčené, že zriadenie vlastnej organizácie bude pozitívnym krokom k zefektívneniu správy verejného priestoru,“ informovalo mesto v minulosti.

Samospráva si od vlastného podniku sľubuje vylepšenie všetkých týchto oblastí, nemenej zaujímavým benefitom má byť šetrenie verejných prostriedkov. Vlastný podnik ale najmenej v začiatkoch bude vyžadovať, vzhľadom na nutnosť zakúpenia prístrojového vybavenia, čerpanie nezanedbateľnej časti mestského rozpočtu.

Ako potvrdil na zasadnutí viceprimátor Vladimír Randa, technické služby budú postupne priberať činnosti podľa tých zmlúv, ktoré sa budú končiť a ktoré bude mesto môcť vypovedať. V predošlej informatívnej správe boli pre potreby finančného zhodnotenia náročnosti prevádzky takéhoto podniku rozdelené jednotlivé činnosti správy verejného priestoru do troch logických celkov.

Personálne by mal mať nový podnik podľa hrubého odhadu vyše sto zamestnancov. Spolu s financovaním nákupu mechanizácie počas doby ôsmich rokov by mali ročné náklady dosiahnuť sumu približne 3,45 milióna eur, splátka za mechanizmy v predpokladanej nadobúdacej hodnote 6,7 milióna eur by predstavovala zaťaženie 837 tisíc počas ôsmich rokov.

Hrubý odhad rozpočtu na nákup strojov pre jednotlivé činnosti podniku technických služieb mesta Žilina. Zdroj: zilina.sk

Predstavitelia mesta prerokovávali možnosti aj s niektorými súčasnými dodávateľmi, ktorým bolo ponúknuté odkúpenie podniku. Na rovnakom zasadnutí zastupitelia odsúhlasili ukončenie rokovaní so spoločnosťou Žilinské komunikácie, a.s., v ktorých ma mesto menšinový podiel. Dôvodom sú nezhody o hodnote podniku:

„Asi si uvedomujeme, že každý máme úplne inú mierku hodnoty tej spoločnosti a myslím, že Žilinské komunikácie vidia diamant v niečom, čo diamantom nie je. Je potrebné povedať to priamo, že za tie premrštené ceny, ktoré sa snažili ponúknuť, to nie je ani finančne reálne a už vôbec nie hospodárne,“ uviedol na zasadnutí viceprimátor Vladimír Randa.

Členmi dozornej rady spoločnosti sa stanú Ing. Michal Berger, Mgr. Vladimír Randa, Ing. Martin Kapitulík, Ing. František Talapka a Mgr. Branislav Delinčák.0 reakcií


Dopravný servis
Strečno
Iné nebezpečenstvo
21:29
Lavobrezná
Prekážka na ceste
21:07
Budatínska Lehota
Kolóna
19:24
Hričovská
Kolóna
18:53
Budatínska Lehota
Kolóna
17:59
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia