Dnes najčítanejšie
Na moste pred Krasňanmi sa začalo s rekonštrukciou, vodiči stoja v kolónach

05 máj 2021 - 10:54

Na obnove kaštieľa Bytča sa chce podieľať niekoľko partnerov, podporilo ju aj ministerstvo

Foto: Na obnove kaštieľa Bytča sa chce podieľať niekoľko partnerov, podporilo ju aj ministerstvo
Foto: Žilinský samosprávny kraj

Na obnove kaštieľa Bytča sa chce zúčastniť niekoľko významných partnerov, podpísali preto Memorandum o spolupráci v oblasti generálnej opravy Kaštieľa Bytča a digitalizácie archívnych dokumentov Štátneho archívu Žilina.

Podieľali sa na ňom predstavitelia inštitúcií Ministerstvo vnútra SR, Žilinský samosprávny kraj, Žilinská univerzita, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied a mesto Bytča.

Ide o zavŕšenie prvej etapy nastavenia spolupráce a prejavu dobrej vôle ochraňovať, rekonštruovať, sprístupňovať a skúmať Bytčiansky kaštieľ a jeho areál. V kaštieli dnes sídli Štátny archív. Jeho interiéry preto nie sú bežným turistom prístupné. Záujemcovia môžu vidieť len nádvorie, ak si prehliadku objednajú vopred, dostanú sa i do priestorov badateľne.

„Ambíciou ŽSK je práve to, aby sa kaštieľ otvoril pre širokú verejnosť a spolu so Sobášnym palácom v Bytči bol dôležitou súčasťou rozvoja turizmu a cestovného ruchu v regióne Bytčianska,“ povedal podpredseda ŽSK Peter Weber.

Zdroj: ŽSK

Zámerom je nielen vyhradiť niektoré časti pre verejnosť, ale i zriadiť v časti kaštieľa múzeum. Do úvahy prichádza veža kaštieľa, alebo pravé a ľavé krídlo lemujúce vstupnú časť.

Všetci signatári svojím podpisom potvrdili, že v nasledujúcom období budú úzko spolupracovať pri spracovaní prípravnej a projektovej dokumentácie. Tá by mala byť zavŕšená generálnou opravou tejto vzácnej renesančnej pamiatky zo 16. storočia.

Memorandum o spolupráci nastolilo päť kľúčových cieľov, a to výskumy a prieskumy, opatrenia a reštaurovanie, digitalizáciu, Bibliotheca Thurzo a vzdelávanie, v rámci ktorých sa Žilinská župa bude podieľať na prvých troch.

Zapoja aj múzeá

Do činností sa zapoja regionálne múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ktoré vykonajú v lokalite archeologické a stavebno-historické výskumy, spracujú koncepty reštaurovania a participovať budú i na procese digitalizácie. Odborní zamestnanci župných múzeí majú s procesmi, ktoré súvisia s obnovou historických pamiatok, bohaté skúsenosti. Všetky svoje výstupy predložia ministerstvu, ktoré bude plánovať, definovať i koordinovať práce od zapojených subjektov.

Kaštieľ v Bytči je majetkom Ministerstva vnútra SR a patrí k historickému areálu, ktorého súčasťou je aj Sobášny palác. Ten je naopak v správe Žilinského kraja, ktorý ho kompletne obnovil využitím nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP v sume viac než 2,1 mil. eur v rokoch 2007 - 2009.

„Prioritou župy je aktívne prispievať k ochrane a obnove nášho kultúrneho dedičstva. Navyše, podobne ako Sobášny palác, aj Kaštieľ Bytča úzko súvisí s érou jednej z najvýznamnejších osobností Žilinského kraja - Juraja Turzu. Revitalizáciu komplexu preto vítame ako dlho očakávaný krok, ktorý zvýši atraktivitu celého priestoru,“ uzatvorila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Zdroj: TS Žilinský samosprávny kraj


Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
23:24
Strečno
Jama na ceste
21:27
Stráža
Iné nebezpečenstvo
20:38
Estakáda
Prekážka na ceste
20:09
Strečno
Iné nebezpečenstvo
19:42
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina