Dnes najčítanejšie
FOTO + VIDEO: V rozšírenej križovatke diaľnic D1 a D3 pokladajú asfalt, uzávierky potrvajú do 23. mája

30 apríl 2021 - 14:19
INZERCIA

Koordinátor Roku dobrovoľníctva: Tretina pri dobrovoľníctve zostane, darí sa nám zdieľať know-how

Foto: Koordinátor Roku dobrovoľníctva: Tretina pri dobrovoľníctve zostane, darí sa nám zdieľať know-how
Foto: Ako poďakovanie pripravujú dobrovoľníci murál - nástennú maľbu pri Strečne. Foto: ŽSK

Rok dobrovoľníctva vyhlásil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v marci, jeho cieľom je rozvoj dobrovoľnej a komunitnej činnosti mládeže i dospelých v regióne. Aktivitu zastrešuje Sekcia pre mládež ŽSK. S jej koordinátorom Marcelom Rypákom sme sa rozprávali o tom, čo nás čaká až do februára alebo aký je pohľad verejnosti na dobrovoľnícke aktivity.

Prečo ste zvolili formu vyhlásenia Roku dobrovoľníctva?

Dobrovoľníctvo predstavuje oblasť, ktorá sa v posledných mesiacoch stala diskutovanou, a to hlavne v oblasti zdravotníctva. Na území ŽSK pôsobia organizácie, ktoré sa venujú rôznym dobrovoľníckym činnostiam.

Vyhlásením Roka dobrovoľníctva chceme prepojiť činnosť dobrovoľníckych organizácií a informovať verejnosť o možnostiach dobrovoľníctva. Výhodou vyhlásenia Roka dobrovoľníctva je motivácia byť súčasťou niečoho väčšieho pre všetkých zúčastnených. Prakticky to znamená naštartovať spoluprácu viacerých organizácií, ktoré sa dobrovoľníctvu v kraji venujú.

Preto sme to nechceli pojať len jednorazovo, ale v rámci niekoľkých mesiacov sa spoznávať, diskutovať a na základe spoločných skúseností formovať dobrovoľnícke programy. Po skončení Roka dobrovoľníctva chceme tieto programy naďalej rozvíjať a spoločne ponúkať mladým ľuďom.

Aktívnych dobrovoľníkov chce župa podporovať aj dopravnými kartami s kreditom. Čo je z vašej skúsenosti najčastejšou motiváciou dobrovoľníkov?

Väčšinou sa dobrovoľníctvo spája s pomocou, nezištnou činnosťou či obetou. Väčšina dobrovoľníkov, ktorí sa dobrovoľníctvu venujú dlhodobo, si uvedomuje aj osobné benefity. Dlhodobé dobrovoľníctvo je prínosné pre človeka napríklad v osobnom raste, uznaní, v hľadaní zmysluplného využitia času či dobrom pocite, ktorý sa spája s dobrovoľníctvom. Vyhýbame sa cielenej motivácii dobrovoľníkov napr. prostredníctvom materiálnych odmien.

Ak ide o odmenu, tak len vo forme malej pozornosti. Čo dobrovoľníkom najviac pomáha je osobný príklad, či už v prostredí školy alebo miesta, kde žijú. Tu je dôležité načúvať mladým ľuďom a pýtať sa ich na ich názor. Dobrovoľne pomáhať je možné v čomkoľvek, nepretláčajte mladým svoj názor, pozorujte ich, vytvorte im bezpečné prostredie, kde môžu urobiť aj chybu a dajte im zreteľne najavo, že ste im kedykoľvek ochotní pomôcť.

Zostávajú ľudia pri dobrovoľníctve po tom, ako si ho prvýkrát vyskúšajú?

Existuje množstvo aktivít, kde sa môže človek realizovať ako dobrovoľník a veľmi dôležitým sa stáva moment prvého resp. priameho kontaktu s dobrovoľníctvom. Ak sa dobrovoľník venuje činnosti, ktorá ho dokáže obohatiť, je mu blízka a vníma možnosť osobného rozvoja či komunitnej pomoci, tak väčšinou ostáva verný dlhodobému dobrovoľníctvu. Avšak, dobrovoľníctvo existuje aj ako krátkodobá činnosť, ktorá reaguje na aktuálnu situáciu. Príkladom je práve stav počas pandémie, alebo pomoc v oblastiach zasiahnutých rôznymi pohromami a podobne. Aj táto forma pomoci patrí medzi dobrovoľníctvo.

To, či sa dobrovoľník opakovane zapojí do dobrovoľníctva, veľmi závisí od jeho prvej skúsenosti s vedúcim projektu. Ak včas informuje a zabezpečí všetko potrebné, zároveň ak reaguje na vzniknuté zmeny či problémy a sám je príkladom rozvahy a prijatia, máme skúsenosť, že tretina dobrovoľníkov sa vráti.

Je dobrovoľníctvo niečím obmedzené alebo sa dobrovoľníkom môže stať každý?

Ak hovoríme o formálnom dobrovoľníctve, tak dobrovoľníkom sa môže stať človek od 15 rokov a do 18 rokov môže vykonávať činnosť so súhlasom zákonného zástupcu. Avšak, existujú možnosti ako sa zapojiť do aktivít napríklad v mladšom veku - napríklad školy organizujúce rôzne dobrovoľnícke aktivity. Vo forme priamej pomoci (neformálne dobrovoľníctvo - človek, ktorý nemá uzatvorený zmluvný vzťah s konkrétnou organizáciou) sa môže realizovať ktokoľvek. Dôležité je dobrovoľné rozhodnutie a chcenie. 

Keby sme išli do hĺbky a povedzme hľadáme dobrovoľníkov na určitú odbornú pomoc, uchádzači sú preverovaní cez prijímací pohovor a možnosť spolupráce je ponúknutá len tým, ktorí spĺňajú stanovené podmienky. Poviem to jednoduchšie, ak chceme pomáhať, je potrebné vedieť pomáhať. Samozrejme, neprijatým uchádzačom je vhodnou komunikáciou ponúknutá iná možnosť alebo referencia, kde lepšie využijú svoje talenty.

S koľkými dobrovoľníckymi organizáciami v Žilinskom kraji a na Slovensku spolupracujete? Spojíte ich do Roku dobrovoľníctva?

Našim partnerom pri organizovaní Roka dobrovoľníctva je Žilinské dobrovoľnícke centrum, ktoré priamo zastrešuje túto oblasť v rámci Žilinského kraja. Do Roka dobrovoľníctva sme vstupovali s pätnástimi organizáciami a ich počet sa postupne zvyšuje. Momentálne sme na čísle 20.

Okrem organizácií, ktoré ponúkajú možnosti formálneho dobrovoľníctva, spolupracujeme aj s kultúrnymi a športovými inštitúciami, kde sú dobrovoľníci zameraní na priamu pomoc. V Roku dobrovoľníctva chceme vytvoriť priestor pre spoluprácu organizácií a jednotlivcov, ponúkame im možnosť realizovať komunitné projekty, osloviť širšiu verejnosť i mladých.

Nechceme duplikovať aktivity, ktoré už existujú, práve naopak, hľadáme možnosti prepájať to, čo tu už máme. V rámci Slovenska sme v kontakte s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, komunikujeme s LEAFom a DofE. Aj ďalšie celoslovenské dobrovoľnícke iniciatívy dostali od nás informáciu o Roku dobrovoľníctva.

Aké výhody prináša koordinácia aktivít?

Prioritou Sekcie pre mládež ŽSK je vytvoriť fungujúce prostredie spolupráce medzi organizáciami, ktoré rozvíjajú dobrovoľníctvo. To, že Žilinský kraj vyhlásil Rok dobrovoľníctva, je veľkou pridanou hodnotou a rešpektovaným krokom. Dôležité je nezastať a nadviazať s organizáciami takú spoluprácu, aby sme im nezasahovali do ich agendy, ale aby to prinieslo win-win na oboch stranách. Nevymýšľame niečo úplne nové, čo tu ešte nebolo, spájame niečo, čo tu je, v niečo väčšie.

V praxi každý mesiac organizujeme uzavreté dobrovoľnícke raňajky s pozvaným hosťom na konkrétnu tému. Súčasťou raňajok je organizovaná diskusia, kde vždy jedna zo zapojených organizácií predstaví s čím momentálne bojuje alebo potrebuje pomôcť. Následne sa každý môže vyjadriť a reagovať spätnou väzbou. Takto sa učíme budovať dôveru a otvorenosť. Ak nám nápad alebo problém, nebojím sa o ňom povedať, pretože niekto iný si už mohol prejsť niečím podobným a vie takto pomôcť.

Snažíme sa vytvoriť bezpečné a profesionálne prostredie, kde môžu organizácie odborne a kvalitatívne rásť práve na základe zdieľania vlastného know-how. Znie to možno nedosiahnuteľne, ale musím povedať, že sa nám to darí. Týmto sa chcem poďakovať všetkým členom Roka dobrovoľníctva za ich dôveru a ochotu spolupracovať.

Mení sa v súčasnej situácii pohľad ľudí na dobrovoľníctvo?

Myslím si, že pohľad na dobrovoľníctvo sa mení, práve tým, že sa o ňom viac hovorí. Hoci od roku 2011 existuje zákon o dobrovoľníctve, väčšina spoločnosti stále netuší, že v našich regiónoch fungujú dobrovoľnícke centrá. Ich úlohou je starať sa o rozvoj dobrovoľníctva, prepájať dobrovoľníkom a príležitosti a pomáhať organizáciám zabezpečiť kvalitu aj v oblasti ponúkaných príležitostí pre dobrovoľníkov.

Dobrovoľníctvo je a malo by ostať o službe druhým. Stretávame sa s tým, že často dochádza k pomýleniu si pojmov dobrovoľník a brigádnik. Ak ide o prácu, ktorá je platená, nikdy to nenazývame dobrovoľníctvom. Dobrovoľník pracuje bez nároku na finančnú odmenu a nikdy by nemal byť záskokom za pracovníka na trvalý pracovný pomer.

V súčasnosti sa čoraz viac ľudí zapája do rôznych dobrovoľníckych aktivít. Z médií počúvame viac a viac o vysádzaní stromov, o čistení životného prostredia, pomoci seniorom. Všetko je to dobré, no tiež je treba povedať, že existuje mnoho skrytej pomoci, o ktorej sa nehovorí. To je tá skrytá služba, ktorú nás učili naši rodičia - pomôcť susedovi s nákupom, pozdraviť sa, podržať dvere, či pomôcť kamarátom s domácimi úlohami.

Môžeme aj tento rok očakávať týždeň dobrovoľníctva?

Samozrejme. Sekcia pre mládež pripravuje aj tento rok Týždeň dobrovoľníctva. Zapojiť chceme opäť zamestnancov úradu ŽSK, firmy a širokú verejnosť. V rámci Roka dobrovoľníctva ako novinku pripravujeme a oslovujeme všetky stredné školy, a takto ich pozývame zapojiť sa do Týždňa dobrovoľníctva so svojimi študentmi.

Aké budú najväčšie akcie a podujatia v rámci roku dobrovoľníctva?

Počas Roka dobrovoľníctva nerozlišujeme podujatia a veľké a malé. Pre nás sú dôležité všetky dobrovoľnícke činnosti, ktoré dokážu byť prínosné pre človeka, komunitu a spoločnosť. Ak sa nám podarí ukázať a presvedčiť verejnosť, že dobrovoľníctvo má zmysel na školách, v kultúre, v rodine či športe, tak budeme môcť uzavrieť Rok dobrovoľníctva ako úspešný projekt. Zároveň je tento rok venovaný aj poďakovaniu všetkým pracovníkom a dobrovoľníkom v prvej línii. K tomu chystáme vizuálne vyjadrenie vďaky na murál s názvom – RUKY.

Sledujte stránku www.rokdobrovolnictva.sk, kde sa dozviete o všetkých projektoch aj o tom, ako je možné sa zapojiť. Všetci pripravované projekty sa snažíme robiť v rámci aktuálnych epidemiologických opatrení.

Existujú trendy v dobrovoľníctve a prechádza vývojom?

Určite. Z výskumu, ktorý realizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa ukazuje zvýšený záujem o formálne dobrovoľníctvo. To znamená, že dobrovoľníci sa čoraz viac zapájajú do aktivít, ktoré sú organizované určitou organizáciou alebo ich zastrešuje iná inštitúcia. Výhodou takéhoto dobrovoľníctva je potvrdenie o účastí prípadne získaní nových kompetencií, ako dobrý vklad do CV alebo ďalšieho profesijného života.

Okrem toho sa zvyšuje záujem o dlhodobé dobrovoľníctvo a to najmä u staršej vekovej vrstve. Aj z týchto dôvodov sa Žilinská župa rozhodla podporiť dlhodobé dobrovoľníctvo dobropoukážkami. Viac o nich sa dočítate na zilinskazupa.sk

Oproti minulým rokom rastie aj záujem o dobrovoľníctvo u firiem. Niektoré firmy majú vlastné dobrovoľnícke programy či granty, cez ktoré podporujú svojich pracovníkov. Veľmi aktívna je v tomto aj iniciatíva Naše mesto, ktorá sa firemnému dobrovoľníctvu venuje už niekoľko rokov.

Fotogalériu z čistenia odpočívadla pod Strečnom nájdete na tomto odkaze
Fotogalériu z náteru múru pod Strečnom nájdete na tomto odkaze21 reakcií
Zdroj: PR Žilinský samosprávny kraj


Dopravný servis
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
00:43
Budatínska Lehota
Iné nebezpečenstvo
00:13
Strečno
Prekážka na ceste
22:11
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
21:54
Strážov
Jama na ceste
21:27
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia