Dnes najčítanejšie
FOTO + VIDEO: V rozšírenej križovatke diaľnic D1 a D3 pokladajú asfalt, uzávierky potrvajú do 23. mája

14 apríl 2021 - 14:52

Deti rodičov mimo kritickej infraštruktúry nevyužívali škôlky celý mesiac, mesto Žilina žiada plnú úhradu

Foto: Deti rodičov mimo kritickej infraštruktúry nevyužívali škôlky celý mesiac, mesto Žilina žiada plnú úhradu
Foto: ilustračné - pixabay.org

Po tom, ako došlo k zhoršeniu pandemickej situácie, boli v Žiline počas marca na niekoľko dní uzatvorené jasle pre deti tých rodičov, ktorí nepracujú v kritickej infraštruktúre. So svojou skúsenosťou sa nám ozval čitateľ Tomáš.

Napriek tomu, že jeho dieťa nechodilo do zariadenia starostlivosti pre deti do 3 rokov počas posledných dvoch marcových týždňov, mesto Žilina žiada plnú úhradu za starostlivosť.

„Mesto sa odvoláva na svoje právne nariadenia aj napriek tomu, že podľa vyjadrenia Ministerstva práce a sociálnych vecí dostali mestá odporúčanie nevyberať tieto poplatky od rodičov, pokiaľ dieťa nechodí do zariadenia. Niektoré mestá nevyberajú tieto poplatky, prípadne len alikvotne. V tejto dobe, keď rodičia majú znížený príjem z dôvodu OČR, musia platiť za služby, ktoré mesto neposkytuje,“ dodáva čitateľ.

Už teraz prevádzka nepokrýva náklady, bráni sa mesto

Mesto Žilina dnes poskytuje sociálnu službu starostlivosti o deti do troch rokov prostredníctvom dvoch detských jaslí na Veľkej Okružnej a Puškinovej. Výšku úhrad určuje všeobecne záväzné nariadenie, pre deti do 3 rokov je to platba vo výške 280 eur plus stravné. Úhrada za stravu sa počíta na základe skutočne odobraných jedál.

Podľa hovorcu mesta už dnes táto výška poplatku nepostačuje na pokrytie nákladov: „Úhrady za detské jasle neboli upravované už skoro 3 roky a to aj napriek každoročnému zvyšovaniu nákladov na prevádzku týchto zariadení. V porovnaní s inými mestami sú platby v meste Žilina jednými z najnižších a nepokrývajú skutočné náklady, ktoré sú potrebné pre starostlivosti o dieťa v uvedených zariadeniach,“ odpísal Vladimír Miškovčík.

Žilinská radnica považuje platby v plnej výške za oprávnené a odvoláva sa na zmluvu s rodičmi detí. Právne sú teda úhrady v poriadku, hovorca poukazuje aj na možnosť žiadosti o príspevok od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Zo strany rodičov počas pandémie bol v minimálnom rozsahu ukončený tento zmluvný vzťah, na základe ktorého sa poskytuje sociálna služba v detských jasliach ich deťom. Všetky platby, ktoré tak rodičia zaplatili na základe platného zmluvného vzťahu považujeme za prijaté v súlade s touto zmluvou a to aj napriek skutočnosti, že v niektorých mesiacoch nebolo možné z dôvodu zlej epidemickej situácie, nezavinenej mestom Žilina ako poskytovateľom sociálnej služby, mať detské jasle otvorené počas celého mesiaca,“ dodáva v stanovisku mesto.

Samospráva pristúpila v marci 2020 k zníženiu poplatku na alikvotnú čiastku podľa počtu dní. Keď v decembri z dôvodu pozitívnych testov zamestnancov došlo k uzatvoreniu jaslí na Veľkej Okružnej, poplatky boli znížené na polovicu. Hoci v marci 2021 boli jasle uzatvorené na časť mesiaca, radnica sa bráni, že išlo o 8 dní, teda necelú tretinu z plného počtu. Niektoré deti ich mohli navštevovať.

„Uvedomujeme si, že situácia je v týchto časoch takmer pre všetkých ťažká. Mesto Žilina sa ale v rámci svojich možností usiluje aj v otázke úpravy výšky poplatky za detské jasle postupovať v súlade s možnosťami, ktoré mu dáva z. č. 448/2008 o sociálnych službách, ako aj platne uzatvorené Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktoré má uzatvorené s rodičmi detí. Prijímame opatrenia, ktoré aspoň z časti zmierňujú dopady pandémie, na druhej strane musíme zohľadniť aj to, že mesto má záujem tento druh sociálnej služby zachovať a do budúcna aj udržať,“ uzatvoril hovorca mesta Vladimír Miškovčík. 

 62 reakcií


Dopravný servis
Strečno
Prekážka na ceste
22:11
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
21:54
Strážov
Jama na ceste
21:27
Bratislavská
Policajná hliadka
21:11
Horný Hričov
Kolóna
21:08
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia