Dnes najčítanejšie
VIDEO: Do výbavy polície pribudli bezpilotné drony, vďaka nim sa budú priestupky zaznamenávať jednoduchšie

13 apríl 2021 - 14:15

V mestských častiach Hliny a Bôrik dôjde k zjednosmerneniu 14 ulíc a zníženiu rýchlosti

Foto: V mestských častiach Hliny a Bôrik dôjde k zjednosmerneniu 14 ulíc a zníženiu rýchlosti
Foto: ilustračné
Získavajte aktuálne správy prostredníctvom Telegramu Sledovať Telegram

V mestských častiach Bôrik a Hliny evidujú obyvatelia v posledných rokoch problémy so zvýšeným pohybom vozidiel a parkovaním. Miestne komunikácie často slúžia vodičom ako tranzitné pri presune z centra mesta na sídlisko Solinky a naopak.

V čase dopravnej špičky, keď sú zberné komunikácie na uliciach Hlinská a Tajovského upchaté, využívajú motoristi na skrátenie si cesty radiálne ulice Poľná, Vendelína Javorku či Alexandra Rudnaya.

Žilinská samospráva sa preto rozhodla, že pristúpi k zmene organizácie dopravy, čo by malo upokojiť dopravnú situáciu v týchto mestských častiach. Predmetom zmeny je zjednosmernenie vybraných ulíc a plošné zníženie maximálnej povolenej rýchlosti.

„Na základe šírkových pomerov miestnych komunikácií a na základe dopravného toku premiestňujúcich sa vozidiel v danej oblasti je navrhované zjednosmernenie niektorých komunikácií, čím dôjde k ukľudneniu automobilovej dopravy a zníženiu intenzity dopravy. Týmto sa nám otvára možnosť parkovania na ulici (väčšia kapacita),“ spresňuje sa v materiáli na rokovanie pre komisie mestského zastupiteľstva v Žiline.

Informatívnu správu predkladá na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline prednosta mestského úradu. Cieľom je informovať poslancov o pripravenej koncepcii upokojenia dopravy, za účelom ktorej bola spracovaná projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy.

Projektová dokumentácia bola odsúhlasená Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline a na projekt bolo vydané určenie dopravného značenia na realizáciu prác. Súčasťou projektu je spracovaný rozpočet navrhovaných opatrení.

Riešené územie sa nachádza v mestských častiach Bôrik a Hliny V a VI. Od západu ho ohraničuje ulica Hlinská, zo severu Nešporova, od východu ulica Na Malý Diel a od juhu ulice Centrálna a Pod Hájom.

„Na základe požiadavky Okresného dopravného inšpektorátu v Žiline bol projekt rozšírený o pasport dopravného značenia (doplnenie chýbajúceho dopravného značenia v jednotlivých križovatkách - vyznačujúcich prednosti, priechody pre chodcov a pod.) za účelom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uvádza zverejnený materiál.

Predmetom dopravných zmien bude zjednosmernenie štrnástich z celkového počtu 38 ulíc nachádzajúcich sa v riešenej oblasti Hlín a Bôrika. Rozpočet na opatrenia predstavuje sumu približne 62-tisíc eur bez DPH.

Alokácia finančných prostriedkov bude zabezpečená zmenou rozpočtu mesta v najbližšom mestskom zastupiteľstve vyčlenením prostriedkov v rámci financií volebného obvodu č. 2.

V súčasností je projektová dokumentácia v štádiu spracovávania, dokončená by mala byť do konca apríla 2021. Predpoklad realizácie zmien organizácie dopravy je v priebehu mesiacov júl - august.

Prehľad zmien:

Názov uliceZjednosmernenie
Bajzovaod križovatky ul. Poľnej po Tajovského ulicu
Bôrickáod križovatky ul. Oravská po Koceľovu ulicu
Gabčíkovaod križovatky ul. Rudolfa Dilonga po ul. Andreja Žarnova
Poľnáod križovatky ul. Tajovského po ul. Alexandra Rudnaya
Stavbárskaod križovatky ul. Alexandra Rudnaya po ul. Benjamína Martinského
Andreja Lemešaod križovatky ul. Mila Urbana po ul. Alexandra Rudnaya
Antona Petrovskéhood križovatky ul. Benjamína Martinského po Hečkovu ulicu
Benjamína Martinskéhood križovatky ul. Vendelína Javorku po ul. Antona Petrovského
Jána Kovalíkaod križovatky Festivalovej ulice po Kraskovu ulicu
Juraja Papánkaod križovatky Čulenovej ulice po ul. Jána Kovalíka
Juraja Sklenáraod križovatky ul. Jána Kovalíka po Nešporovu ulicu
Mila Urbanaod križovatky Nešporovej ulice po Kraskovu ulicu
Rudolfa Dilongaod križovatky ul. Andreja Žarnova po Gabčíkovu ulicu
Vendelína Javorkuod križovatky ul. Benjamína Martinského po Hečkovu ulicu


Dopravný servis
Cesta I/64
Dopravná nehoda
08:30
Strečno
Policajná hliadka
08:22
Cesta I/64
Policajná hliadka
08:22
Vojtecha Spanyola
Kolóna
08:15
Lavobrezná
Kolóna
08:14
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia