Dnes najčítanejšie
FOTO + VIDEO: V rozšírenej križovatke diaľnic D1 a D3 pokladajú asfalt, uzávierky potrvajú do 23. mája

10 apríl 2021 - 20:22

Na nájomné bývanie v mestských bytoch čaká v Žiline 203 záujemcov, prideľovanie čakajú zmeny

Foto: Na nájomné bývanie v mestských bytoch čaká v Žiline 203 záujemcov, prideľovanie čakajú zmeny
Foto: Výstavba bytového domu na Dlabačovej ulici ešte nezačala

O pridelenie mestského bytu v Žiline má k 31. marcu 2021 záujem 203 čakateľov, vyplýva to z poradovníka žiadostí o pridelenie nájomného bytu, ktorý pravidelne zverejňuje radnica. Najstaršia žiadosť je podľa evidenčného čísla z roku 2017.

Na aprílovom zasadnutí budú poslanci mesta Žilina rokovať o aktualizácii Všeobecne záväzného nariadenia o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina. Súčasne platné VZN pochádza z roku 2019, menšími úpravami v podobe doplnenia prešlo v roku 2020.

V prípade schválenia bude možné podľa situácie prideliť aj inú izbovosť ako striktne určuje tabuľka v závislosti od počtu osôb: „O výnimke z izbovosti prideľovaného bytu podľa počtu osôb tvoriacich spoločnú domácnosť môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť KSZaB,“ informuje dôvodová správa.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová by tak dostala možnosť prihliadať na závažné prípady žiadateľov o mestský nájomný byt. Dôraz by mal byť kladený na rodiny s deťmi, osamelých rodičov alebo osoby so zdravotným postihnutím.

Mestské byty len na dobu určitú

Po schválení dostane rovnaká komisia možnosť rozhodovať aj o prípadoch hodných osobitného zreteľa. K nim môžu patriť osoby, ktoré sa významným spôsobom podieľajú na rozvoji mesta alebo tie, ktoré v dôsledku mimoriadnej havarijnej situácie prišli o bývanie. Ďalšie výnimky tvoria napríklad osoby žijúce v byte ťažko postihnutou osobou alebo osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom. 

„Takýmto fyzickým osobám môže mesto prenajať najviac 20% z počtu podporených nájomných bytov vo svojom vlastníctve a nemá právo na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva bude uzatvorená po dobu trvania dôvodov osobitného zreteľa, najviac však na dobu jedného roka.“

Dnes je rovnako možné prideliť byt v niektorých prípadoch na dobu neurčitú. Príkladom je situácia, ak bol byt v čase pridelenia v havarijnom stave a nájomca ho zrekonštruoval v určitej hodnote, pričom si ho prenajímal aspoň tri roky. Nové znenie VZN má obmedziť právomoc primátora, ktorý mohol rovnako prideliť byt na inú dobu ako 1 rok pri prvom pridelení nájomného bytu.

Žilinská radnica mala v rôznych fázach rozpracované tri projekty nových nájomných bytov, najbližšie k výstavbe mal byť dom na ulici Daniela Dlabača. Na otázky, v akej fáze je projekt aktuálne, nám mesto neodpovedalo. Podľa našich informácií môže byť problém s dodávateľskou firmou.39 reakcií


Dopravný servis
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
00:43
Budatínska Lehota
Iné nebezpečenstvo
00:13
Strečno
Prekážka na ceste
22:11
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
21:54
Strážov
Jama na ceste
21:27
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia