Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Od budúceho pondelka sa otvoria všetky obchody, pre vstup bude potrebný test
COVID-19 info   |   Mobilné odberné miesta

07 apríl 2021 - 13:42

Do konca roka obnovia v Žiline ďalších päť zastávok MHD, farba konštrukcie bola zmenená na antracitovú

Žilinská samospráva pokračuje v rekonštrukciách zastávok mestskej hromadnej dopravy. V rámci druhej etapy prác, ktorá začala 1. apríla, obnoví ďalších päť existujúcich zastávok. Pôjde o zastávky na uliciach Komenského, Mateja Bela a Pod hájom. Jedna nová zastávka pribudne na sídlisku Hájik na Hôreckej ceste.

Rekonštrukčné práce v predpokladanej hodnote takmer 360-tisíc eur budú financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Hlavnou aktivitou projektu, s ktorým mesto uspelo so žiadosťou o grant vo výzve IROP, sú stavebné práce na rekonštrukcii zastávok a výstavba novej zastávky.

Práce vychádzajú z vypracovaného Územného generelu dopravy mesta Žilina a z plánu udržateľnej mobility. Počas rekonštrukčných prác sa kompletne vymení podložie zastávkového zálivu, na ktorom vozidlo stojí počas státia na zastávke.

Súčasný nerovný a hrboľatý povrch so zvlneným asfaltom, vypadanými kockami či dlažbou znižuje kvalitu prepravy cestujúcich a je možným zdrojom zranení.

Navrhnuté úpravy zastávok mestskej hromadnej dopravy zahŕňajú aj debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou zmodernizovaných zastávok bude aj automat na cestovné lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš.

Oproti prvej etape rekonštrukčných prác zastávok MHD bude zmenená farba konštrukcie prístrešku zastávok. Na základe návrhu Útvaru hlavného architekta mesta Žilina bola vybraná neutrálna antracitová. Obnovu zastávok, ktorá potrvá približne deväť mesiacov, zrealizuje súkromná spoločnosť ERPOS, spol. s r. o.

Cieľom rekonštrukčných prác, ktoré sú rozdelené na viac etáp, je obnoviť staré, nevyhovujúce zastávky MHD v meste Žilina, čím sa dosiahne zvýšenie kvality prepravy, väčšia bezpečnosť cestujúcich a bezbariérovosť jednotlivých zastávok.

Počas prvej etapy prác, ktorá začala na jeseň 2018 a skončila v roku 2019, obnovilo mesto dovedna 26 zastávok mestskej hromadnej dopravy. Zastávky sa renovovali celé, obnovil sa zastávkový zásek, nástupište, osadili sa prístrešky a mobiliár.

Celkové náklady na investíciu v prvej etape boli viac než 1,8 milióna eur, projekt finančne podporil IROP. Mesto sa vtedy podieľalo na spolufinancovaní sumou vyše 185-tisíc eur.

V tretej fáze projektu rekonštrukcie počíta samospráva s opravou ďalších 16 zastávok MHD, ktoré sú z hľadiska majetkovo-právnych vzťahov bezproblémové. Celkové oprávnené výdavky projektu sú dnes odhadované na približne 1,5 milióna eur, mesto by sa malo spolupodieľať sumou približne 76-tisíc eur.

V poslednej štvrtej fáze sa obnovia dve zastávky v centre a širšom centre za viac ako 170-tisíc eur. Dovedna by sa tak v Žiline malo obnoviť až 50 zastávok mestskej hromadnej dopravy.

V prvej etape rekonštrukcie zastávok mestskej hromadnej dopravy v Žiline sa objavili viaceré problémy. Obyvatelia mesta vtedy upozornili napríklad na nesprávne osadené kanalizačné poklopy, do ktorých nemohla odtekať voda z cesty. Problematické bolo aj výškové umiestnenie automatov na cestovné lístky.

Galéria: 4 fotky
209 reakcií
Zdroj: Mesto Žilina


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
22:13
Priemyselná
Jama na ceste
22:10
Strečno
Jama na ceste
21:56
Lavobrezná
Jama na ceste
21:11
Bytčica, Dlhá
Policajná hliadka
20:29
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia