Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Od budúceho pondelka sa otvoria všetky obchody, pre vstup bude potrebný test
COVID-19 info   |   Mobilné odberné miesta

04 apríl 2021 - 22:51

Do 23. apríla prebieha v Žiline zber objemných komunálnych odpadov, pozrite si zoznam stojísk

Mestský úrad v Žiline (odbor verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 8. marca do 23. apríla 2021 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod.

Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu občania bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci (v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.)

Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci a pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík.

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých lokalitách je dočasné, samospráva preto žiada občanov o trpezlivosť a zhovievavosť. Predíde sa tak poškodeniu majetku a vzniku kolíznych situácií.

Veľkokapacitné kontajnery budú v jednotlivých mestských častiach rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu.


08. marca - 12. marca 2021

BUDATÍN 

 • Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice)
 • Na starej hradskej (odbočka k Budatínskemu hradu), neskôr presun za železničnú trať 
 • Radová ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Dolnej ulice a ulice Závoz
 • Ulica slovenských dobrovoľníkov (cintorín)
 • Snežnická cesta

ZÁDUBNIE

 • Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti), neskôr presun na stred ulice 
 • Zádubanská ulica (pri kultúrnom dome)
 • Zádubanská ulica (pri cintoríne)
 • Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice)
 • Richtárska ulica (stred mestskej časti)

ZÁSTRANIE

 • Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu)
 • Kostolná ulica (pri obchode „Mineza“)
 • Na chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti) 
 • Stará dedina, neskôr presun na Kultúrnu ulicu (kultúrny dom) 
 • Ulica Jána Mičicu (pri poľnohosp. družstve)
 • Hore humnami (pri cintoríne)

15. marca - 19. marca 2021

BRODNO

 • Zaroháčovská ulica
 • Ku studienke (bytovky), v prípade potreby presun na iné stojisko
 • Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou)
 • Brodňanská ulica (pri rodinnom dome „Drábik“), v prípade potreby presun na iné stojisko
 • Zábrežná ulica (pri pohostinstve „Moravec“)
 • Zábrežná ulica (v strede ulice)
 • Podskaličná ulica (pod cintorínom), neskôr presun Na Tobolky
 • Snežnická cesta (10. – 11. 9. 2020)

ŽILINSKÁ LEHOTA

 • Kortinská ulica (pri kultúrnom dome)
 • Na cintorín (pri cintoríne)

VRANIE

 • Labutia ulica (pri lávke)
 • Labutia ulica (pri ihrisku)
 • Stehličia ulica (pri bývalej materskej škole)
 • Vrania ulica (pri kultúrnom dome)
 • Drozdia ulica (prvá zastávka MHD)

POVAŽSKÝ CHLMEC

 • Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome)
 • Na Hôrke, neskôr presun na Závozskú ulicu
 • Pri Kysuci
 • križovatka Fialkovej ulice a Medzierky
 • križovatka Bytčianskej ulice a Novej ulice

22. marca - 26. marca 2021

HÁJIK

 • Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“) 
 • Ulica Jura Hronca (oproti „Večierke“)
 • parkovisko pri COOP Jednota
 • Petzvalova ulica (oproti ihrisku materskej školy), neskôr presun podľa potreby 
 • križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice

BÁNOVÁ 

 • Jabloňová ulica (pri trafostanici)
 • Ulica M. Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety) 
 • Do Stošky (pri základnej škole)
 • križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice
 • Riečna ulica pri Rajčianke (pri moste smer Kinekus)

BYTČICA

 • Na Záchrastí č. 34
 • Bystrická ulica (pri ihrisku)
 • Na stanicu č. 25, neskôr presun na
 • Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD)
 • križovatka Chalupkovej ulice a Na Záchrastí
 • Matuškova ulica č. 13, neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23
 • križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne)

ZÁVODIE

 • Školská ulica (pri základnej škole)
 • Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke)
 • Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
 • Pod sadom (pri betónových zábranách)

29. marca - 02. apríla 2021

SOLINKY

 • Smreková ulica
 • Javorová ulica (garáže)
 • Borová ulica (stred ulice), neskôr presun na Borovú ulicu č. 35 
 • Jaseňová ulica
 • Platanová ulica (oproti „Zámočku“)
 • Limbová ulica č. 1 (ihrisko), potom presun
 • Gaštanová ulica
 • Osiková ulica
 • Dubová ulica
 • Solinky - Juh

BÔRIK

 • Tulipánová ulica (nad SOU stavebným)
 • Ulica Alexandra Rudnaya (pri obchode „Potraviny“) 
 • Ulica Jána Kovalíka č. 21, neskôr presun na Čulenovu ulicu
 • križovatka Oravskej ulice a Bôrickej cesty
 • Nešporova ulica (parkovisko pri OD „BILLA“)
 • Na Malý Diel

STRÁŽOV

 • Priehradná ulica (konečná MHD)
 • Dedinská ulica (koniec ulice)
 • Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke)
 • Rajčianska ulica (v strede)

05. apríla - 09. apríla 2021

STARÉ MESTO

 • Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici)
 • križovatka Ulice Daniela Krmana a Na Šefranici, neskôr presun na križovatku Ulice Murgašova a Stárkova
 • Na Sihoti
 • Hlboká cesta č. 28, neskôr presun na sídlisko „Pod nemocnicou“ 
 • Hollého ulica č. 25, neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10
 • Revolučná ulica (vedľa panelákov), neskôr presun na križovatku ulíc M. R. Štefánika a J. Milca
 • Klemensova ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Tichej ulice a Ulice M. Rázusa (oproti „Mraziarňam“)

MALÁ PRAHA

 • križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice
 • križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej ulice
 • križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice, neskôr presun na Daxnerovu ulicu č. 1 
 • Závodská cesta č. 60 (pri rešt. „Gastro Novum“)

TRNOVÉ

 • Magočovská ulica (konečná MHD)
 • Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode)
 • Nový Domov (zástavka MHD Rakové)
 • Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku)
 • Cintorínska ulica (pri cintoríne)

ROSINKY

 • Majerská ulica
 • Brezová ulica č. 56 – 59
 • spojnica Ulice M. Nigriniho a Nábrežnej ulice

12. apríla - 16. apríla 2021

HLINY I

 • Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za COOP Jednotou), neskôr presun do vnútrobloku Komenského 41 

HLINY II

 • Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou „Očná optika“) 

HLINY III

 • Ulica Tomáša Ružičku
 • Puškinova ulica (ihrisko), neskôr presun na Puškinovu ulicu č. 5 

HLINY IV

 • Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu)

HLINY V

 • Ružová ulica (pri spoločenskom pavilóne)
 • Hečkova ulica (parkovisko)
 • Kraskova ulica (pri križovatke s Hlinskou ulicou)

HLINY VI

 • Za reštauráciou „Máj“
 • pri objekte výmenníkovej stanice
 • Bajzova ulica (pri zdravotnom stredisku)

HLINY VII

 • Jarná ulica (pri bývalej pošte)
 • Gabajova ulica (pri bývalej pekárni)
 • Saleziánska ulica (oproti Byttermu)

HLINY VIII

 • Lichardova ulica
 • Suvorovova ulica (parkovisko pri OD „Družba“)
 • Rajecká ulica č. 1

19. apríla - 23. apríla 2021

VLČINCE I

 • Černovská ulica (za reštauráciou „Zeppelin Pub“)
 • Námestie Ľudovíta Fullu č. 2 (pri garážach)
 • Námestie Ľudovíta Fullu

VLČINCE II

 • Dobšinského ulica (za lekárňou)
 • Varšavská ulica (za obchodom „Pačino“)
 • Ulica Boženy Slančíkovej Timravy č. 11
 • Ústecká ulica
 • Tulská ulica č. 6

VLČINCE III

 • Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii)
 • Karpatská ulica (pri základnej škole)
 • Piešťanská ulica
 • Zvolenská ulica
 • Martinská ulica (na konci Prešovskej ulice),
  neskôr presun na Martinskú ulicu č. 7

VLČINCE IV

 • Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou)
 • Ulica Jána Vojtaššáka (za Špec. ZŠsMŠ)
 • Ulica Karola Kmeťku (parkovisko)

CELULÓZKA

 • Pri Celulózke (pri bytovom dome), neskôr presun na Pltnícku ulicu

MOJŠOVA LÚČKA

 • Rybné námestie
 • Pstruhová ulica
 • Stará Mojšova Lúčka, neskôr presun na Lieňovú ulicu


45 reakcií


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
22:13
Priemyselná
Jama na ceste
22:10
Strečno
Jama na ceste
21:56
Lavobrezná
Jama na ceste
21:11
Bytčica, Dlhá
Policajná hliadka
20:29
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia