Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Od budúceho pondelka sa otvoria všetky obchody, pre vstup bude potrebný test
COVID-19 info   |   Mobilné odberné miesta

01 marec 2021 - 16:37

Autori návrhu na Nový Bulvár: Redukovanie dopravy v centre je trend, málokde zaparkujete pri kaviarni

Foto: Autori  návrhu na Nový Bulvár: Redukovanie dopravy v centre je trend, málokde zaparkujete pri kaviarni
Foto: SLLA

Približne v polovici februára spoznala verejnosť výsledky architektonickej súťaže na Nový Bulvár medzi ulicami Mostná a Fándlyho, so zadaním sa podľa odbornej hodnotiacej komisie najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér SLLA.

Vďaka súťažnému dialógu bolo možné komunikovať s uchádzačmi priebežne a spresňovať samotné zadanie. Do obnovy územia investuje žilinská radnica sumu na úrovni 2,5 milióna eur.

Po nej by malo obnovou prejsť aj územie Starého Bulváru, teda medzi ulicou Fándlyho a OC Aupark. Na víťaznom návrhu ocenila porota ekostabilizáciu územia, zníženie množstva statickej dopravy či otvorenie bočných fasád medzi obchodmi.

„Víťazný návrh ateliéru SLLA rozširuje pešiu zónu na oboch stranách Bulváru, dopĺňa ju o vysokú kvalitnú zeleň a promenádu s platanovou alejou. Pod stromami na obidvoch stranách vzniká široký priestor pre stretávanie, oddych, šport, je tvorený mozaikou zelených plôch a dlažieb. Priestor svojou variabilitou umožňuje umiestnenie terás kaviarní prakticky v každom mieste promenády. Zníženie počtu parkovacích miest vychádza z pasportu parkovacích miest, no v žiadnom prípade sa nedotkne rezidentov,“ priblížil riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina Rudolf Chodelka.

Autormi víťazného návrhu riešenia sú Ing. arch. Michal Sulo, Ing. Ján Augustín a Ing. arch. Miriam Lišková z architektonickej kancelárie SLLA, s.r.o. Tí nám zároveň zodpovedali niekoľko otázok k návrhu.

Aký je približne prírastok zelene v riešenom území a prečo ste volili ako doplňujúcu odolnú listnatnú zeleň?

Celkovo v území sadíme takmer 100 nových stromov. V návrhu počítame s presadením časti existujúcich stromov, ktoré by nikdy nedorástli do požadovaných väčších rozmerov. Vzhľadom na ich nízky vek počítame s ich presadením na vhodnú lokalitu vytipovanú v spolupráci s mestom. Veľmi podstatná je kvalita prostredia, akú novým stromom pripravíme.

Pomocou veľkého prekoreniteľného priestoru, privádzania vody ku koreňom alebo použitiu vodopriepustných povrchov, vytvárame stromom kvalitné prostredie, vďaka ktorému budú odolnejšie voči extrémnym výkyvom počasia.

A dokážu vyrásť do veľkých rozmerov. Budú vytvárať príjemnú mikroklímu v meste, stromy znižujú teplotu v prehrievaných centrách miest počas leta o niekoľko stupňov.

Ako dominantný druh sme v území zvolili platan javorolistý, ktorého sadíme v počte približne 60 kusov. Dôvodom je jeho veľký vzrast, ktorý umožňuje vyvetvenie koruny do dostatočnej výšky minimálne 4 metrov aj šírky, veľmi dobrá odolnosť voči mestskému prostrediu a suchu a tiež zaujímavo sfarbená kôra, ktorá osvieži mestský parter.

Zdroj: SLLA s.r.o.

Zvyšné výsadby budú tvorené zmesou nenáročných listnatých stromov vhodných do mesta (napríklad javor poľný, hrab obyčajný, višňa jedojská a iné.). Samozrejme, je potrebné počkať na ďalšie fázy projektu.

Kde presnejšie je umiestnený navrhovaný výťah na zastávke Mostová?

Výťah bezbariérovo spojí Bulvár a autobusovú zastávku Mostová, bude v blízkosti existujúceho schodiska. Autobusová zastávka aj schody budú kompletne prestrešené.

V území dôjde k zníženiu počtu parkovacích miest, aké ďalšie zmeny čakajú automobilovú dopravu?

Požiadavkou mesta bolo ponechať najmenej 80 percent z počtu existujúcich parkovacích miest. Tieto sa budú nachádzať v dvoch častiach - na severnej strane (pri Tempe) a na južnej strane (pri NBS). Ľudia veľa cestujú a majú možnosť porovnávať svoje mesto, vidia, že málokde v centre je možné zaparkovať auto priamo pred kaviarňou.

K tomu bude postupne smerovať aj Žilina, aj keď aktuálne ešte prebieha súboj medzi autami a pešími. Redukovanie automobilovej dopravy a parkovania v centrách miest v prospech chodcov, detí, cyklistov je všeobecný trend v progresívnych mestách.

Pešia zóna bude širšia. Zdroj: SLLA s.r.o.

Spomaľujeme a zužujeme komunikáciu pre autá, rozširujeme pešiu zónu na oboch stranách bulváru, dopĺňame ju o vysokú kvalitnú zeleň a promenádu s platanovou alejou, boulevard. Pod stromami na obidvoch stranách vzniká široký priestor pre stretávanie, oddych, šport, je tvorený mozaikou zelených plôch a dlažieb. Miesta na odpočinok s lavičkami sú doplnené o hracie prvky, pingpongové stoly, trampolíny, workoutové prvky, stojany na bicykle, kreslá, stoly atď.

Dôležité je zapojenie priestorov medzi obchodmi, pred fasádami bytových domov, doporučujeme postupne otvoriť bočné fasády obchodov a doplniť ich o prevádzky ako kaviarne, pekárne. V dlhodobom horizonte postupne zmeniť náplň prízemia obytných domov a rovnako ich otvoriť na bulvár.

Aké sú výhody povrchu peších ťahov z kamenných kociek?

Kamenné kocky sú veľmi trvanlivý a stáročiami overený materiál, ktorý má veľmi variabilné použitie. V návrhu počítame s rôznymi typmi kamennej kocky od rezanej (hladkej, vhodnej pre pohodlnú chôdzu v topánkach s opätkami) na hlavné pešie trasy, cez štiepanú kocku, na menej frekventovaných miestach, až po kocky so zatrávnenou špárou v kľudových častiach a v blízkosti stromov. Dažďové vody sú v maximálnej miere zachytávané na riešenom území aj vďaka týmto povrchom.313 reakcií


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
22:13
Priemyselná
Jama na ceste
22:10
Strečno
Jama na ceste
21:56
Lavobrezná
Jama na ceste
21:11
Bytčica, Dlhá
Policajná hliadka
20:29
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia