Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Od budúceho pondelka sa otvoria všetky obchody, pre vstup bude potrebný test
COVID-19 info   |   Mobilné odberné miesta

27 február 2021 - 14:35

Poľsko sprísňuje opatrenia, vstup zo Slovenska je podmienený negatívnym testom v angličtine alebo poľštine

Foto: Poľsko sprísňuje opatrenia, vstup zo Slovenska je podmienený negatívnym testom v angličtine alebo poľštine
Foto: Polícia Slovenskej republiky

Od dnešného dňa 27. februára 2021 platia v Poľsku nové obmedzenia pre cestujúcich zo Slovenskej a Českej republiky. Osoby, ktoré nemajú pobyt na území Poľskej republiky, sú povinné mať negatívny test na COVID-19. Týka sa to všetkých prekračujúcich hranicu rôznymi dopravnými prostriedkami, aj pešo.

Test nesmie byť starší ako 48 hodín pred prekročením hranice. Cestujúci majú povinnosť test predložiť príslušníkovi hraničnej stráže v poľskom alebo anglickom jazyku. Osoby, ktoré majú pobyt na území Poľskej republiky a majú negatívny test nepodliehajú povinnej karanténe.

Výnimky z povinnej karantény po prekročení štátnej hranice zo Slovenska alebo Čiech do Poľskej republiky, kde nie je povinnosť predložiť negatívny test alebo vykonať povinnú karanténu sú nasledovné:

1. Osoby ktoré predložia potvrdenie o zaočkovaní proti COVID-19 očkovacou látkou povolenou EÚ

2. Cezhraniční pracovníci, ktorí vykonávajú činnosť /zamestnanie, podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť/ na území Poľskej republiky alebo na území susedných štátov

3. Študenti študujúci v Poľskej republike alebo susednej republike a ich učitelia, ktorí prekročia hranicu so študentami

4. Deti v predškolskom vzdelávaní v Poľsku alebo susednej krajine a ich učitelia

5. Študenti postgraduálneho štúdia, odbornej prípravy a iných foriem vzdelávania ako aj doktorandi študujúci v Poľsku alebo v prípade občanov Poľska v iných krajinách

6. Osoby vykonávajúce výskum v Poľsku alebo v prípade občanov Poľska v iných krajinách

7. Vojaci ozbrojených síl Poľskej republiky alebo spojeneckých síl, policajti, pohraničná stráž, colná, finančná služba, hasiči, inšpektori cestnej inšpekcie, ktorí plnia služobné úlohy

8. Členovia diplomatických misií, konzulárnych úradov a zástupcovia medzinárodných organizácii a ich rodinní príslušníci, ako aj iné osoby prekračujúce hranice na základe diplomatického pasu

9. Vodiči vykonávajúci cestnú dopravu ako súčasť medzinárodnej dopravy alebo medzinárodnej kombinovanej dopravy

10. Vlakový personál a ďalší zamestnanci vykonávajúci medzinárodnú železničnú dopravu

11. Vodiči vykonávajúci cestnú dopravu vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vodiči vykonávajúci prepravu osôb a to viac ako 7 no najviac 9 osôb

12. Posádky lietadiel, námorníci, rybári, a ďalší členovia posádok.
179 reakcií
Zdroj: Polícia Slovenskej republiky


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
22:13
Priemyselná
Jama na ceste
22:10
Strečno
Jama na ceste
21:56
Lavobrezná
Jama na ceste
21:11
Bytčica, Dlhá
Policajná hliadka
20:29
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia