Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Od budúceho pondelka sa otvoria všetky obchody, pre vstup bude potrebný test
COVID-19 info   |   Mobilné odberné miesta

26 február 2021 - 15:10

FOTO: Cyklochodník v mieste vyústenia kanalizácie do Váhu upravili, prejazd je plynulý a bez prekážok

Poškodenie novovybudovaného úseku cyklotrasy na ľavom brehu rieky Váh, o ktorom sme informovali v priebehu leta minulého roka, bolo odstránené. V časti, kde ústi odľahčovacia stoka dažďovej kanalizácie, dochádzalo v čase silných dažďov k vymývaniu a poškodzovaniu asfaltového povrchu.

V oblasti bolo pre zvýšenie bezpečnosti umiestnené dopravné značenie a zábrany. Časť cyklistov a chodcov využívajúcich novú trasu do Budatína bola proti takémuto riešeniu, na čo upozornili aj v diskusii pod našim článkom. Účelom zábran bolo spomaliť prichádzajúcich cyklistov a zaistiť bezpečný prechod cez vyústenie potrubia. Schodiská sú určené na obídenie miesta v čase, kedy je prietok vody príliš veľký.

Pôvodný projekt, ktorý počítal s osadením plytkého žľabu a prejazdnej mreže, museli projektanti prerábať pre nesúhlasné stanovisko spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK). Po úprave preto vznikla obchádzka riešená dvoma schodiskami a pribudli zábrany s upozorňujúcimi dopravnými značkami.

Galéria: 19 fotiek

Žilinský samosprávny kraj začal krátko po poškodení cyklotrasy hľadať vhodné riešenia na úpravu a opravu. Na mieste prebehli dve stretnutia so zhotoviteľom stavby aj s projektantom za účasti Okresného dopravného inšpektorátu, spoločnosti SEVAK, Slovenského vodohospodárskeho podniku aj Vodohospodárskej výstavby. 

Výsledkom je nové riešenie v podobe zosilneného betónového chodníka a celého okolia vyústenia stoky dažďovej kanalizácie. Z miesta boli navyše odstránené všetky zábrany a prechádzajúcich cyklistov a chodcov upozorňujú už len značky.

Stoka je neregulovateľná, prioritou je bezpečnosť a funkcia ochrany pred povodňami

Odľahčovacia stoka slúži počas prívalových dažďov na bezpečné odvedenie prívalových odpadových vôd zo sídliska Vlčince. Do stoky preteká v čase dažďa odpadová voda, ktorá je zmesou splaškovej a dažďovej vody. Hlavný kanalizačný zberač vedie zo sídliska ulicou Nemocničná, následne ulicou Košická do centra mesta, a ďalej do čistiarne odpadových vôd v Hornom Hričove.

„V križovatke ulíc Košická - Nemocničná je na potrubí hlavného kanalizačného zberača zriadená odľahčovacia komora, v ktorej je na potrubí kanalizačného zberača zriadený odľahčovací prepad, a následne za ním odľahčovacia stoka, ktorá v čase atmosférických zrážok a v čase topenia sa snehu, odvádza nariedené odpadové vody cez výustný objekt do Váhu,“ vysvetlila fungovanie stoky Dagmar Rošková zo spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Aj keď je v odľahčovacej komore osadené zariadenie na zachytávanie pevných látok, nedokáže vždy odchytiť všetky látky, obsiahnuté v zmesi nariedenej odpadovej vody. Aj preto sa na mieste niekedy vyskytnú kúsky hygienických potrieb.

364 reakcií


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
22:13
Priemyselná
Jama na ceste
22:10
Strečno
Jama na ceste
21:56
Lavobrezná
Jama na ceste
21:11
Bytčica, Dlhá
Policajná hliadka
20:29
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia