Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Od budúceho pondelka sa otvoria všetky obchody, pre vstup bude potrebný test
COVID-19 info   |   Mobilné odberné miesta

26 február 2021 - 13:00

Poslanci zaviazali primátora Žiliny na vymáhanie obohatenia za pozemky pod OC Mirage

Točňa na Námestí Andreja Hlinku ako súčasť obchodného domu Mirage stojí už viac ako desať rokov na mestských pozemkoch, rovnako ako vstup zo strany námestia. Včerajším uznesením zaviazali poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline primátora, aby podnikol právne kroky na vymáhanie bezdôvodného obohatenia z titulu užívania pozemkov.

Od včerajšieho dňa plynie dvojmesačná lehota, počas ktorej sa tak má udiať. Za návrh hlasovalo 24 prítomných poslancov. Súčasti obchodného centra zasahujú do štyroch pozemkov patriacich mestu:

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada primátora Mesta Žilina, aby najneskôr do 2 mesiacov od prijatia tohto uznesenia podnikol právne kroky na vymáhanie bezdôvodného obohatenia voči podnikateľskému subjektu užívajúcemu pozemky vo vlastníctve mesta KN - C 1724/8, 1724/9, 5750/9, 5750/3, k.ú. Žilina, bez právneho titulu a bez akejkoľvek odplaty pre účely obchodného domu Mirage,“ uvádza prijaté uznesenie.

Žilinská radnica dnes vedie s podnikateľom Georgeom Trabelssiem niekoľko súdnych sporov. Predmetné parcely majú dohromady výmeru takmer 2400 metrov štvorcových, pričom sú užívané bez nájomnej zmluvy. Zároveň poslanci zaviazali primátora na preverenie toho, či dochádza k uhrádzaniu nájomného, ktoré prináleží mestu zo zmlúv o nájme pozemkov a zriadení vecného bremena pre účely obchodného domu Mirage.

Tým, že mesto Žilina roky ignoruje tento stav a nenárokuje si primerané nájomné za využívanie vlastného majetku cudzím subjektom, prichádza o značný príjem do mestskej kasy, v objeme niekoľko tisíc Eur a ticho toleruje nezákonnosť na úkor efektívneho využívania verejných zdrojov. Mesto Žilina má podľa zákona o obecnom zriadení nielen právo, ale aj povinnosť chrániť svoj majetok a zveľaďovať ho. Tým, že doteraz nevyzvalo užívateľa pozemkov pod obchodným domom Mirage k povinnosti platby nájomného, nenapĺňa túto zákonom vymedzenú úlohu,“ uvádza v dôvodovej správe desať predkladajúcich poslancov.

Točňa OC Mirage stojí roky na mestských pozemkoch. Zdroj: zbgis.skgeodesy.sk

 
224 reakcií


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
22:13
Priemyselná
Jama na ceste
22:10
Strečno
Jama na ceste
21:56
Lavobrezná
Jama na ceste
21:11
Bytčica, Dlhá
Policajná hliadka
20:29
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia