Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Od budúceho pondelka sa otvoria všetky obchody, pre vstup bude potrebný test
COVID-19 info   |   Mobilné odberné miesta

24 február 2021 - 15:58

V Žiline chcú prenajať letné terasy za symbolické euro gastropodnikom aj tento rok

Foto: V Žiline chcú prenajať letné terasy za symbolické euro gastropodnikom aj tento rok
Foto: ilustračné

Na zajtrajšom rokovaní Mestského zastupiteľstva Žilina budú poslanci rozhodovať o návrhu, ktorým upravia výšku nájomného za pozemky pod terasami na území mesta. Návrh počíta s rozdelením výšky nájomného podľa lokality tak, ako tomu bolo doteraz. V mestskej pamiatkovej rezervácii budú platiť záujemcovia sumu 53 centov za meter štvorcový na deň.

Aj tento rok ale v prípade schválenia podporí samospráva gastropodnikateľov cez úľavu za nájom, v letnej sezóne 2021 by mohli mať prevádzky nájom za symbolické euro. Rovnakým spôsobom pomohla Žilina aj minulý rok, obdobne sa zachovali ďalšie mestá.

V Žiline dokonca predĺžili trvanie nájmov pozemkov pod letnými terasami, keďže v tých sa mohlo aj po októbri podávať jedlo pri dodržaní určených hygienických opatrení.

„Pre letnú sezónu platnú od 1.4.2021 do 31.10.2021 sa určuje výška nájmu 1€ z dôvodu zámeru mesta Žilina podporiť v rámci svojich možnosti podnikateľské subjekty, ktoré nemohli vykonávať svoju činnosť z dôvodu epidémie COVID-19,“ uvádza dôvodová správa k návrhu.

Aj keď teraz nie je možné predpokladať, či a kedy budú môcť podnikatelia otvoriť letné terasy, odhadovaná výška dopadu na mestský rozpočet je 24 426 eur. Vychádza z príjmu za nájomné pod terasami za rok 2019. Zároveň na rovnakom zasadnutí budú zastupitelia rokovať o návrhu na nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) , ktoré nastaví podmienky umožňujúce prevádzkovanie exteriérových terás celoročne.

Navrhovaná možnosť umiestnenia terás v letnej sezóne, v zime by mali povoliť len polovičnú šírku 3,5 metra. Zdroj: zilina.sk

VZN by pomohlo nastaviť pravidlá pre umiestňovanie terás - tie by nesmeli byť na zeleni, prekážať pri prípadných zásahoch bezpečnostných zložiek alebo brániť užívaniu chodníkov. K žiadostiam o uzatvorenie nájomnej zmluvy s mestom bude potrebné dokladať súhlas Útvaru hlavného architekta mesta Žilina. Štart 20. zasadnutia MZ v Žiline je naplánovaný o 08:30 hodine, uskutoční sa formou videokonferencie.

Odvetvie má k dispozícii tri programy pomoci, niektoré sú príliš pomalé

Gastrosektor patrí medzi najviac zasiahnuté koronakrízou, podľa včera zverejnených výsledkov prieskumu iniciatívy #StáleMámeChuť o čerpaní pomocí v gastro sektore až štyri pätiny prevádzok nedostali podporu z programu na pomoc cestovnému ruchu. Tá patrí pod Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Podnikatelia v sektore gastro služieb okrem toho môžu žiadať o pomoc v programe „Prvá pomoc++“ na podporu zamestnanosti, ktorý riadi Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Za december o ňu požiadalo až 87 percent prevádzok, ktoré sa zapojili do prieskumu iniciatívy. Posledným programom, kde môžu získať pomoc, je dotácia na preplatenie časti nájmu, žiadalo o ňu 43,7 percenta opýtaných.

„Pätina prevádzok podniká vo vlastných priestoroch, za ktoré musí stále hradiť náklady a nemá možnosť túto pomoc využiť. U približne 15 % prevádzok nedošlo k dohode s prenajímateľom. Reštauráciám by viac ako komplikované dohadovanie sa s prenajímateľom pomohla priama pomoc s preukázateľnými fixným nákladmi vyplácanými na účet postihnutých podnikateľov,“ informuje o záveroch prieskumu iniciatíva #StáleMámeChuť

 303 reakcií


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
22:13
Priemyselná
Jama na ceste
22:10
Strečno
Jama na ceste
21:56
Lavobrezná
Jama na ceste
21:11
Bytčica, Dlhá
Policajná hliadka
20:29
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia