Dnes najčítanejšie
Vyše štvrtina pozitívnych PCR testov za včera je zo Žilinského kraja, opäť prevládajú nezaočkovaní
COVID-19 vývoj situácie v kraji

18 február 2021 - 17:38

Ochranárom v Malej Fatre sa podarilo dočasne rozšíriť bezzásahovosť územia o ďalších 280 hektárov

Foto: Ochranárom v Malej Fatre sa podarilo dočasne rozšíriť bezzásahovosť územia o ďalších 280 hektárov
Foto: NP Malá Fatra

V roku 2017 podali zástupcovia Správy Národného parku Malá Fatra podnet na zákaz lesohospodárskych činností vo vybraných častiach územia, ktoré predstavujú biotop tetrova hlucháňa. Až na prelome rokov 2020 a 2021 boli vydané prvé dve rozhodnutia. Vďaka nim sa chránené územie na niekoľko rokov rozšíri.

Ochranári informujú o tom, že podľa rozhodnutí bude zakázané lesné hospodárenia na pozemkoch o výmere 280,14 hektárov. A to až do roku 2024. Celkovo v podnete žiadajú ochranu lesov o výmere približne 500 hektárov na južných svahoch pohoria.

„Hoci sú tieto obmedzenia časovo obmedzené do konca roka 2024, je nesporné, že v ére národného parku ide o doteraz najvýraznejšie posilnenie ochrany lesných biotopov. Po vyhlásení aj ostávajúcej časti bude rozloha podobná veľkosti NPR Šútovská dolina. Týmito opatreniami sa aspoň dočasne zvyšuje podiel bezzásahového územia v NP Malá Fatra z 19,52 % na 21,74 %,“ informuje správa NP Malá Fatra.

Problémom pri ochrane lesov je fakt, že nie všetky pozemky a lesy sú vo vlastníctve štátu. Majitelia súkromných parciel sa vo väčšine prípadov oprávnene dožadujú využívania. Aj súkromne vlastnený pozemok v lese podlieha pravidlám.

Neštátni vlastníci v oblasti Malej Fatry by radi založili vlastný Prírodný park Malá Fatra a obhospodarovali si ho sami. Alternatívou z pohľadu zástancov ochrany lesných porastov je výkup pozemkov štátom. Ten sa v malej miere aj uskutočnil prvýkrát v roku 2017, po dekádach od začatia územnej ochrany. 

Vyťažený lesný porast v lese zaradenom do kategórie ochranný. Zdroj: NP Malá Fatra

„Doterajšia výmera vykúpených lesných pozemkov je 34 ha, čo je žalostne málo. V roku 2019 bolo fyzickými osobami poskytnutých k bezodplatnému nájmu ďalších 5 ha lesa. Prenajímatelia požadujú ako protihodnotu, aby sa v tomto lese nehospodárilo,“ dodávajú správcovia národného parku. Spomínaný les prenajali manželia z Trnového na 30 rokov bezodplatne.

Aj keď približne pätinová bezzásahovosť neznamená, že na zvyšnej časti sa vykonávajú lesohospodárske zásahy, ochranári by radi videli širšiu zóny bez akejkoľvek aktivít. To má pomôcť budovať územie, ktoré bude skutočným národným parkom, slúžiacim na zachovanie a sledovanie prírodných procesov na väčšine plochy.

Verejnú podporu pre až polovičnú bezzásahovosť vo všetkých národných parkoch na Slovensku sa snaží získať minister životného prostredia Ján Budaj. Na vyriešenie situácie so súkromným vlastníctvom by zástancovia ochrany radi videli využité peniaze z Plánu obnovy. Nemenej dôležité je včasné platenie kompenzácií súkromným majiteľom.

„Aby sa opatrenia podarilo predĺžiť a postupne rozširovať aj na ďalšiu plochu národného parku, je nevyhnutné, aby štát riadne a načas uhrádzal ujmu za obmedzenie bežného obhospodarovania všetkým vlastníkom. Ide totiž o súkromné, nie štátne pozemky. Zároveň treba zintenzívniť výkup ďalších pozemkov, prípadne zabezpečiť zmluvnú starostlivosť, zámenu pozemkov a podobne. Iba týmto spôsobom sa z územia stane národný park, teda územie, kde všetkých návštevníkov počas pobytu v horách nebudú vyrušovať deprimujúce pohľady na svahy bez lesov, sprevádzané prenikavým zvukom motorovej píly,“ uzatvárajú predstavitelia Správy NP Malá Fatra.

 


Dopravný servis
Bytčica, Dlhá
Kolóna
10:44
Nemocničná
Policajná hliadka
10:42
Košická
Kolóna
10:39
Mojšova Lúčka
Kolóna
10:37
Košická
Práca na ceste
10:23
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia