Dnes najčítanejšie
Petícia za záchranu Demänovskej Doliny má stotisíc online podpisov
Aktualizované: COVID-19 v Žilinskom kraji

09 február 2021 - 11:19

Od 1. februára platí v žilinskej MHD prechodné obdobie, pozrite si prehľad zmien od apríla

Foto: Od 1. februára platí v žilinskej MHD prechodné obdobie, pozrite si prehľad zmien od apríla
Foto: ilustračné - DPMŽ

Mestskú hromadnú dopravu v Žiline čakajú rozsiahle zmeny. Okrem úpravy tarify, ktorá vstúpi do platnosti od 1. apríla, pripravil Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) množstvo noviniek.

Cestujúcim zvýšia komfort cestovania a vďaka elektronizácii služieb aj zjednodušia nákup cestovných lístkov. Od 1. februára vstúpilo do platnosti prechodné obdobie, ktoré slúži na zabezpečenie plynulej a bezpečnej zmeny doterajšej platnej tarify mestskej hromadnej dopravy na novú tarifu.

Úpravu tarify schválili žilinskí mestskí poslanci na základe návrhu DPMŽ na rokovaní mestského zastupiteľstva 2. novembra minulého roka.

Dôvodom bolo aj to, že tarifa v mestskej hromadnej doprave v Žiline nebola v cenovej oblasti zmenená takmer 10 rokov, pritom sa rokmi rozširoval systém poskytovaných zliav bez úprav cien ostatného cestovného. Pri zmenách nebola dlhodobo zohľadňovaná inflácia ani vývoj počtu prepravených cestujúcich.

„Priemerná výška cestovného je v Žiline, zrejme, dlhé roky najnižšia v rámci Slovenska. Cena priemerného cestovného bola v roku 2019 na úrovni 0,219 eura bez DPH. To má za následok každoročne vyššie požiadavky na výdavky mesta Žilina, ako objednávateľa dopravných služieb v oblasti poskytovania príspevku na služby vo verejnom záujme,“ informoval riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík.

Po novom budú mať od 1. apríla všetky papierové i elektronické cestovné lístky v mestskej hromadnej doprave 12-minútovú alebo 60-minútovú platnosť a nahradia aktuálne jedno a dvojpásmové cestovné lístky. Zásadnou zmenou v navrhovanej tarife je aj to, že všetky cestovné lístky sú časové a prestupné na neobmedzený počet ciest podľa časovej platnosti cestovného lístka.

Žiaci vo veku od 6 do 16 rokov či seniori v kategórii od 62 do 69 rokov si budú môcť podľa nových pravidiel nárok na bezplatnú dopravu uplatniť až po zaplatení ročného 20-eurového poplatku za zápis nároku na bezplatnú dopravu do dopravnej karty. Viacpočetné rodiny získajú úľavu na cestovnom. Pre tretie a každé ďalšie dieťa v rodine predstavuje poplatok za zápis nároku na bezplatnú dopravu symbolické 1 euro.

„Je nevyhnutné prejsť na výrazne modernejšie a pohodlnejšie spôsoby tarify mestskej hromadnej dopravy, ako aj moderné tarifné systémy pre cestujúcich. Novou tarifou sa zrušia mnohé „zakorenené“ zásady staršie viac ako 20 rokov, ktoré už nevyhovujú súčasným potrebám cestujúcich a ani dopravcu. Nová tarifa, okrem množstva ďalších výhod a benefitov úplne odstráni problém s tzv. prepadávaním jázd. Bude prehľadnejšia, jednoduchšia a v mnohých aspektoch výhodnejšia pre cestujúcich. Výrazne odbúravame byrokraciu a vo veľkej miere spúšťame elektronizáciu našich služieb,“ vysvetlil Ján Barienčík.

„Zmeny v mestskej hromadnej doprave v Žiline reflektujú aj na pripravované spustenie integrovanej dopravy v Žilinskom kraji. Keďže mestská hromadná doprava bude do integrovaného dopravného systému zapojená hneď v prvej etape, dopravný podnik musel prejsť na nové technológie a prijať novú tarifu. Následne bude môcť cestujúci cestovať na jeden cestovný doklad v mestskej hromadnej doprave, prímestskej doprave, ale aj vlakmi. Verím, že všetky zmeny, ktoré pripravil Dopravný podnik mesta Žiliny, prispejú k väčšiemu komfortu a kvalite cestovania v našom meste,“ podotkol primátor Peter Fiabáne.

Cestujúci v Žiline môžu čakať aj väčšiu elektronizáciu služieb. Vybavenie dopravných kariet, predplatných cestovných lístkov či zriadenie a dobíjanie elektronickej peňaženky už bude možné aj prostredníctvom eShopu z pohodlia domova. Novou tarifou sa spúšťa aj platba platobnými kartami v každom vozidle mestskej hromadnej dopravy na označovačoch cestovných lístkov.

Informácie ohľadom platnosti predplatných cestovných lístkov, výmene jednorazových cestovných lístkov alebo predaji a vystavení novej dopravnej karty

Predplatné cestovné lístky na viac ciest (PL)

1. Cestujúci, ktorý má zakúpený predplatný cestovný lístok s koncom platnosti po 31. 3. 2021 môže požiadať o vrátenie finančných prostriedkov za nevyužité cesty alebo bude na jeho čipovej karte predĺžená platnosť PL o 180 dní. Za účelom predĺženia platnosti PL alebo vrátenia finančných prostriedkov je nutná osobná návšteva predajného miesta ešte pred uplynutím ich platnosti, najneskôr do 31. 3. 2021. Predĺženie platnosti PL nie je automatické.

2. Od 1. 4. 2021 nebude možné vrátenie finančných prostriedkov ani predĺženie platnosti predplatných cestovných lístkov.

3. Od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 budú všetky predplatné cestovné lístky podľa doterajšej tarify vydávané s platnosťou na 180 dní, okrem predplatných lístkov EXTRA a ŤZP EXTRA.

4. Cestujúci, ktorý si uplatnil predĺženie platnosti predplatného cestovného lístka na viac ciest, je povinný si aj naďalej bezprostredne pri nástupe do vozidla MHD označovať čipovú kartu v najbližšom označovači počas doby platnosti takéhoto lístka.

Predplatné cestovné lístky EXTRA na neobmedzený počet ciest (EXTRA)

1. Predĺženie platnosti a vrátenie finančných prostriedkov sa nevzťahuje na predplatné lístky EXTRA.

2. Platnosť cestovných lístkov EXTRA končí po uplynutí obdobia, na ktoré boli vystavené.

3. Cestujúci, ktorý má predplatný lístok EXTRA nie je od 1. 4. 2021 povinný si bezprostredne pri nástupe do vozidla MHD označovať čipovú kartu.

Jednorazové cestovné lístky (JCL)

1. Platnosť používaných papierových JCL dovozných lístkov podľa tarify platnej do 31. 3. 2021 končí dňa 31. 3. 2021.

2. Od 1. 4. 2021 budú všetky papierové cestovné lístky zakúpené podľa starej tarify neplatné a nebudú uznané ako platný cestovný a dovozný lístok v MHD v Žiline.

3. Nepoužité, neoznačené a neznehodnotené cestovné a dovozné lístky, ktorých platnosť končí 31. 3. 2021, si môže každý občan vymeniť za nové cestovné lístky od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021. Prípadný finančný rozdiel, ktorý vznikne výmenou starých JCL za nové CL je nutné doplatiť.

4. Ustanovenia podľa bodu 3) platia aj pre JCL zakúpené prostredníctvom predajných automatov.

Bezplatná doprava

1. Doterajšia bezplatná doprava pre kategórie cestujúcich vo veku od 6 do 16 rokov a od 62 do 69 rokov s trvalým pobytom v meste Žilina ostáva v platnosti na obdobie, na ktoré bola vystavená a je zapísaná v čipe karty.

2. Cestujúci s nárokom na BD nie je od 1. 4. 2021 povinný si pri nástupe do vozidla MHD označovať čipovú kartu.

Ťažko zdravotne postihnutí - ŤZP

1. Cestovné lístky ŤZP EXTRA ostávajú v platnosti na obdobie, ktoré je zapísané v čipe karty.

2. Od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 budú predplatné cestovné lístky ŤZP EXTRA vydávané naďalej s platnosťou na 365 dní.

3. Cestujúci, ktorý má predplatný lístok ŤZP EXTRA, nie je od 1. 4. 2021 povinný si bezprostredne pri nástupe do vozidla MHD označiť čipovú kartu.

Predaj a vystavenie novej dopravnej karty (DK)

1. Nové dopravné karty, ktoré budú platné a používané od 1. 4. 2021, bude dopravca predávať a vystavovať už pred 1. 4. 2021 za cenu 5,50 eura.

2. Novú DK kartu si môže cestujúci vybaviť na predajnom mieste alebo prostredníctvom eShopu.

3. Cestujúci, ktorý má zakúpenú starú čipovú kartu a táto ku dňu výmeny bola platná menej ako 2 roky, má nárok na zvýhodnenú cenu novej DK za 2 eurá. Výmenu resp. kúpu novej DK za zvýhodnenú cenu podľa tohto bodu, je možné uskutočniť len na predajnom mieste.

4. V prípade, že sa cestujúci rozhodne nevyužiť nákup novej DK za zvýhodnenú cenu z dôvodu, že nechce alebo nemôže navštíviť osobne predajné miesto, alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, môže si zakúpiť novú DK za podmienok podľa odstavca a) a b).

5. Od 1. 4. 2021, staré čipové karty platia len do obdobia konca platnosti predplatného cestovného lístka, ktorý je zaznamenaný v čipe karty; po tomto termíne ich nebude možné ďalej používať.

6. Ak má cestujúci v starej čipovej karte zaznamenaný nárok na zľavu (žiak, študent,...), tak tento nárok mu bude prenesený a zapísaný do novej DK. V prípade výmeny alebo zakúpenia novej DK na predajnom mieste, cestujúci predloží starú čipovú kartu na overenie nároku na zľavu. Pri vybavovaní novej DK prostredníctvom eshopu, cestujúci priloží scan čipovej karty.

Presný dátum začiatku predaja a vystavovania nových DK, ako aj predaj nových predplatných cestovných lístkov, vrátane elektronickej peňaženky, ktoré budú platné od 1. 4. 2021, oznámi DPMŽ v najbližšej dobe.

 129 reakcií
Zdroj: Mesto Žilina


Dopravný servis
Bytčica, Dlhá
Policajná hliadka
20:15
Mojšova Lúčka
Prekážka na ceste
19:29
Strečno
Jama na ceste
18:14
Strečno
Kolóna
17:37
Strečno
Jama na ceste
17:09
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.