Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: V Ružomberku došlo k tragickej dopravnej nehode, zrážku s nákladiakom neprežila jedna osoba
Aktualizované: COVID-19 v Žilinskom kraji

21 január 2021 - 14:34

Žilina Beskydy 2026: Kandidatúru zviazalo mesto aj s partnerskými Bielskom-Biała a Frýdkom-Místkom

Mesto Žilina sa oficiálne uchádza o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, kandidatúru spojili s partnerskými mestami Bielsko-Biała v Poľsku a Frýdek-Místek v Českej republike pod názvom ŽILINA BESKYDY 2026. Cezhraničná spolupráca má zvýšiť šance na úspech v súťaži a posilniť spoločnú značku Beskydy.

Už začiatkom februára sa 10 zástupcov projektu zúčastní prezentácie pred medzinárodnou komisiou, ktorej detailne predstaví kandidatúru mesta a zodpovie jednotlivé otázky členov komisie. Komisia následne vyberie tie mestá, ktoré vďaka kvalite svojej prihlášky postúpia do druhého kola. Okrem Žiliny svoje kandidatúry oznámili aj Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín a Trnava.

Hlavnými cieľmi projektu Žilina Beskydy 2026 sú podpora európskej kultúrnej spolupráce, využitie kultúry ako hnacieho motora transformácie celého regiónu, ako aj rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Kľúčová spolupráca s mestami Bielsko-Biała a Frýdek-Místek má okrem toho za cieľ aj formovať významný región prekračujúci hranice troch štátov a to, čo všetky tieto mestá spája, sú pohoria oblastí Beskýd. 

Tri programové línie

Zámerom projektu je vytvoriť zo značky „Beskydy“ atraktívnu turistickú destináciu celoeurópskeho významu schopnú konkurovať podobným destináciám v Európe. Už dnes je na Českej strane v Beskydách niekoľko obľúbených turistických destinácií na špičkovej úrovni, Žilinčania hojne navštevujú napríklad Resort Valachy.


Pripravovaný program Žilina Beskydy 2026 je zložený z troch hlavných línií- Tok prírody, ktorá využíva umenie ako prostriedok na priblíženie aktuálnych klimatických a ekologických výziev, spája ho so športom či inými outdoorovými aktivitami. 

Zároveň rozvíja potenciál premyslieť nanovo náš vzťah k prírode a tradíciám či prináša umenie na netradičné miesta, ako napr. vysokohorské chaty, cyklistické či turistické chodníky, rieky a vodné plochy, parky či lesy. V druhej programovej línií s názvom Továreň na budúcnosť sa projekty sústredia na spojenie umenia s priemyslom a technológiami, nadväzujúc na výrobnú tradíciu v Žiline, ako aj na zapojenie umelcov a obyvateľov do oživenia verejných priestorov mesta. 

 Plánovaná je úzka spolupráca so Žilinskou univerzitou, kreatívnymi sektormi či start-up scénou s cieľom podporiť prepojenia umenia s vedou a ich inovácie. V poslednej programovej línií nazvanej Identita bez hraníc je dôraz kladený na niekoľko unikátnych príbehov spojených so Žilinou a Beskydami, ktorých umelecké spracovanie podporí premýšľanie o minulosti, identitách a hodnotách, na ktorých je založená naša komunita. 

Témy tejto línie sa tak budú točiť okolo slobody slova a médií, historických procesov budovania národov, dopravy a jej medzikultúrneho potenciálu či podpory rozmanitosti v meste a regióne.

Rozvoju má pomôcť aj dobudovanie infraštruktúry

Otvorenie sa medzinárodnej spolupráci má podľa primátora Žiliny Petra Fiabáne výrazný potenciál posunúť rozvoj mesta: „Mestá Bielsko-Biała a Frýdek-Místek sú v mnohom podobné charakteru Žiliny - sú to priemyselné mestá, historické a ekonomické centrá svojich regiónov, obkolesené krásnou prírodou s množstvom príležitostí pre kultúrne a športové vyžitie. S dlhoročnými partnerskými mestami Žiliny tak môžeme pevnejšie spojiť sily za účelom komplexnej výmeny skúseností, know-how či inovácií a spoločne vytvoriť významný cezhraničný región Beskýd.” 

Všetky tri mestá v najbližších rokoch spojí aj dobudovanie plánovanej cestnej infraštruktúry. Pohorie Beskýd podľa primátora Bielsko-Białej Jarosława Klimaszewskieho mestá neoddeľuje, ale naopak spája. Poliaci podporujú ambíciu Žiliny stať sa centrom kultúry pre rok 2026, poľský primátor vníma prihlášku ako ambicióznu výzvu:

„Pozvanie Bielsko-Białej a Frýdka-Místka na spoločné zvládnutie výzvy len dokazuje široké obzory projektu a silu lídra, ktorý chce dať projektu nielen miestny, ale aj cezhraničný, európsky charakter. Tieto tri mestá sú už dlhé roky viazané formálnymi dohodami o partnerstve. Doposiaľ sme spolupracovali v mnohých oblastiach, avšak hlavne v oblasti kultúry. Preto s veľkou nádejou hľadím do budúcnosti, ktorá môže priniesť veľký úžitok nám všetkým, celému regiónu i jeho obyvateľom: merateľné výhody pre ekonomiku, kultúru, cestovný ruch, posilnenie doterajších väzieb, rozvoj existujúcich a vytváranie nových projektov. Naše mestá majú silný historický a kultúrny potenciál. Tam čerpajú svoju silu. A čo je najdôležitejšie – Beskydy naše mestá nerozdeľujú, ale naopak spájajú,” dodal Klimaszewski.  22 reakcií
Zdroj: Mesto Žilina


Dopravný servis
Hričovská
Policajná hliadka
01:27
Brodno
Stacionárny radar
22:44
Košická
Policajná hliadka
20:15
Hričovská
Jama na ceste
20:11
Hričovská
Iné nebezpečenstvo
20:09
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia