Dnes najčítanejšie
V žilinskej nemocnici dnes podali stotisícu dávku očkovania. V novembri bol záujem dvojnásobný
Hľadáme posily: Redaktor / Editor

04 január 2021 - 09:49

Témou fotografickej súťaže AMFO 2021 je rodina, v Žiline končí kolo 18. januára

Foto: Témou fotografickej súťaže AMFO 2021 je rodina, v Žiline končí kolo 18. januára
Foto: Ocenení autori 2018. Zdroj: KKS Žilina
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Aj tento rok pozýva Krajské kultúrne stredisko v Žiline všetkých nadšencov fotografie na celoslovenskú postupovú súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2021. Na súťaži sa môže zúčastniť každý tvorca - fotoamatér, občan Slovenskej republiky alebo s trvalým pobytom na Slovensku. Odporúčaná téma pre 49. ročník je rodina, nie je však povinná.

Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra, prihlášky do regionálneho kola je možné posielať do 18. januára 2021.

Najlepšie ocenené diela z celoslovenského kola súťaže sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž vo Svitavách.

Pre držiteľa hlavnej ceny z celoštátnej súťaže pripraví Národné osvetové centrum autorskú výstavu v Bratislave počas Festivalu neprofesionálneho umenia TVOR•BA 2022. 

Súťažné kategórie  

I. veková skupina: autori do 15 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
B. kategória: farebná fotografia 

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia 
B. kategória: farebná fotografia 

III. veková skupina: autori nad 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia 
B. kategória: farebná fotografia 

Bez rozlíšenia veku:
C. kategória: cykly a seriály 
D. kategória: experiment 


Súťažné podmienky 

• Odporúčaná téma pre 49. ročník je: RODINA. Téma nie je povinná.
• Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku fotografie. 
• Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo experimentálneho diela v digitálnej a tlačenej verzii, zodpovedajúcej základným kritériám súťaže.
• Vytlačené fotografie je potrebné priniesť alebo poslať poštou do kancelárie Krajského kultúrneho strediska v Žiline (Horný val 20, 010 01 Žilina) do 18. januára 2021.
• Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré vznikli v rokoch 2017 – 2021 a zároveň sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO. 
• Nie je možné prihlásiť diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. Rovnako ani diela nevhodne objektivizujúce a sexualizujúce ženské, mužské alebo detské telo. 
• Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografickými dielami. 
• Autor nesmie prihlásiť rovnaké fotografie do viacerých kategórií v súťaži. Ide aj o varianty v čiernobielej/farebnej fotografii. 
• Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 3 fotografie v kategórii čiernobielej fotografie, 3 fotografie v kategórii farebnej fotografie, jeden súbor v kategórii cykly a seriály a jeden súbor v kategórii experiment. Limit pre kategóriu cykly a seriály je minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných. 
• Do prihlášky je autor povinný nahrať link na stiahnutie digitálnych fotografií (napr. pomocou internetového úložiska Wetransfer, Úschovňa, ulož.to a pod.). 
• Fotografie musia byť nahrané vo formáte jpg s 300dpi. Veľkosť nahraného súboru nesmie presiahnuť 100 MB. 
• Každá fotografia musí byť pomenovaná v presnom poradí: veková skupina.kategória_meno_priezvisko_názov diela (napr.: III.B_Ján_Malík_Ohňostroj)
• Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 cm a štvorcový formát 30 x 30 cm. 
• Každý autor je povinný označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom, ktorý je súčasťou prihlášky. 
• Fotografie nesmú byť odovzdané adjustované. 
• Odporúča sa podlepiť fotografie v rohoch priesvitnou lepiacou páskou, aby sa predchádzalo ich poškodeniu počas inštalácie a deinštalácie. 
Zdroj: Krajské kultúrne stredisko v Žiline


Dopravný servis
Hričovská
Jama na ceste
21:12
Košická
Kolóna
17:24
Strečno
Kolóna
17:08
Strečno
Kolóna
16:59
Rajecká cesta
Kolóna
16:56
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.