Dnes najčítanejšie
VIDEO: Po Žiline a okolí sa pohybujú dvaja neznámi muži, ktorí si obzerajú a poškodzujú autá
Aktualizované: COVID-19 v Žilinskom kraji

22 december 2020 - 12:48

Na budúci rok počíta Žilinská župa s príjmami nižšími o desať percent

Foto: Na budúci rok počíta Žilinská župa s príjmami nižšími o desať percent
Foto: ŽSK

V pondelok 21. decembra 2020 rokovali poslanci Žilinského samosprávneho kraja naposledy v tomto roku. Na zasadnutí schválili návrh rozpočtu pre obdobie 2021 až 2023, Žilinský samosprávny kraj bude v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom viac ako 233,5 milióna eur. Príjmy bežného rozpočtu by mali v budúcom roku klesnúť o 10,43 percent na 184 miliónov eur.

Najväčšou zložkou príjmov samospráv sú daňové príjmy, Žilinská župa predpokladá, že v budúcom roku vyberie 113 miliónov eur. Daňove príjmy roky stúpali, už tento rok ale získa župa menej ako v roku 2019. Pri prognózovaní počítajú na samospráve s poklesom ekonomiky v tomto roku na úrovni 6,7 percenta a budúcoročným rastom 5,5 percenta.

Prehľad rastu daňových výnosov ŽSK. Zdroj: ŽSK

Daňové príjmy predstavujú až tri pätiny bežného rozpočtu samosprávy, suma 113 miliónov je prognózovaná opatrnejšie ako je predpokladaný výnos podľa vlády z októbra. Prípadné ďalšie vlny epidémie alebo nové mutácie môžu zhoršiť predpokladaný rast ekonomiky:

„ŽSK rozpočtoval alternatívu nižšieho objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ako bola kvantifikácia daňových príjmov predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky 15.10.2020. Podľa predikcie daňovo-odvodových príjmov z októbra 2020 z celkového výnosu dane z príjmov fyzických osôb určeného na prerozdelenie medzi samosprávne kraje v roku 2021 v objeme 932 747 EUR je pre ŽSK určený objem finančných prostriedkov 117 110 168 EUR,“ informuje schválený materiál k rozpočtu.

Mení sa aj štruktúra výdavkov, bežné výdavky budú na úrovni 78,68 percent z celkového rozpočtu kraja. Investície majú v rozpočtovanej sume zastúpenie dvanástimi percentami, zvyšných viac ako 9 percent pripadá na výdavkové finančné operácie.

Oblasti investícií v jednotlivých rokoch. Zdroj: ŽSK

Najviac prostriedkov z kapitálových výdavkov bude investovaných do projektov financovaných z eurofondov (49,28%), do oblasti dopravy (30,00%) a do oblasti vzdelávania (11,67%). 

„Ďakujem poslancom, že v závere roka schválili kľúčový dokument, rozpočet na nasledujúci rok. Uvedomujem si, že sa neprijímal ľahko, nakoľko budeme pracovať s nižšími príjmami v dôsledku pandémie. Našou snahou však bolo nastaviť priority tak, aby zostali zachované všetky služby a obyvatelia kraja nepocítili výpadky príjmov, prípadne len minimálne. Čo sa týka kapitálových výdavkov, budeme sa sústrediť predovšetkým na dokončenie rozpracovaných investícií z roku 2020 a prípravu nových investícií či už projektovej dokumentácie alebo procesu verejného obstarávania. Verím, že ešte v priebehu roka sa môže situácia zmeniť k lepšiemu,” priblížila županka Erika Jurinová.   


Viac ako 8,4 milióna eur poputuje na rekonštrukcie mostov a ciest II. a III. triedy v každom regióne kraja, opraví sa zhruba 10 kilometrov ciest a 17 mostných objektov. K rozsiahlejším rekonštrukciám dôjde v Rosine, Dolnom Kubíne, či Krásne nad Kysucou. Rozšíriť by sa mala cesta v Dlhom Poli, naplánovaná je sanácia nebezpečného brala v obci Bziny. Ďalších 6,7 milióna eur je určených na financovanie projektov v oblasti dopravy z operačných programov IROP a INTERREG.

V oblasti zdravotníctva je vyčlenených viac ako pol milióna eur na stavebné úpravy a prístavbu pre zriadenie urgentného príjmu vrátane prístrojového vybavenia v Liptovskej nemocnici s poliklinikou. Časť investícií by mala smerovať aj do školstva, kde je rozpočtovaných viac ako 3,2 milióna eur.

Pokračovať by mala rozsiahla rekonštrukcia internátu na Strednej zdravotníckej škole v Žiline ako i dokončenie Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Ďalších takmer 4,8 milióna eur je určených na financovanie modernizácie odborného vzdelávania v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. 

Prevažne zateplenia budov a drobné stavebné úpravy by mali pokračovať aj v zariadeniach sociálnych služieb, kde je rozpočtovaných 775-tisíc eur. 
2 reakcií
Zdroj: ŽSK


Dopravný servis
Bytčica, Dlhá
Policajná hliadka
20:12
Solinky, Centrálna
Práca na ceste
19:07
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
17:41
Strečno
Jama na ceste
17:38
Strečno
Jama na ceste
16:23
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia