Dnes najčítanejšie
Žilinský kraj naďalej prvý v počte pozitívnych prípadov, medzi hospitalizovanými je 83% neočkovaných
COVID-19 vývoj situácie v kraji

04 december 2020 - 15:10

Od 13. decembra sa menia cestovné poriadky SAD Žilina, niektoré spoje z Višňového pôjdu cez Vlčince

V prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji dochádza od 13. decembra k zmenám cestovných poriadkov. Tie sa dotknú liniek v regiónoch Horné Považie, Turiec a Kysuce a vychádzajú z termínu zmien grafikonu železničnej dopravy.

Väčšina zmien cestovných poriadkov autobusových liniek súvisí s prípojmi na vlakové spojenia, ostatné zmeny sa týkajú menších úprav časov podľa dopravnej situácie.

Zmeny v regióne Horné Považie

Od uvedeného termínu sa tiež zmení vedenie vybraných spojov na linke 511403 Žilina - Rosina - Višňové, kde bude v pracovných dňoch spoj č. 24 s odchodom o 6:30 hod. a spoj č. 36 s odchodom o 8:00 hod. z Višňového prechádzať cez mesto Žilina.

Autobusy budú zastavovať na zastávkach Fatranská, Internátna, Vysokoškolákov, plaváreň a Spanyolova, nemocnica. V opačnom smere zo Žiliny pôjde o spoj č. 27 s odchodom o 11:00 hod. a spoj č. 51 s odchodom o 14:40 hod. Tieto boli upravené na základe podnetu starostu obce Rosina.

„Významné zmeny v cestovných poriadkoch v regióne Horné Považie sú z dôvodu prispôsobenia spojov na nový grafikon železničnej dopravy na zastávkach Bytča žel.st., Ochodnica, žel.st., Rajec, žel.st., Varín, žel.st.. Okrem toho sa vytvorili nové prípoje z Bytče na dva rýchliky v Považskej Bystrici a prípoje k rýchlikom na Bratislavu z terchovskej doliny,“ spresňuje SAD Žilina na svojom webe.

Väčšina zmien je realizovaná s cieľom vytvorenia prestupových naviazaností. Ostatné úpravy spojov sú realizované na základe požiadaviek obecných úradov a pripomienok cestujúcich. S platnosťou od 13. decembra sa rozšíria aj ponuky spojov cez obec Predmier 

LinkaRegiónNázov linkySpojZmenaDôvod zmeny
501461BytčaBytča-Súľov24časový posun o 5 minút neskôrodvoz žiakov zo školy
27časový posun o 5 minút neskôrprípoj od vlaku
117časový posun o 28 minút neskôrprípoj k vlaku
118vedený v X6, časový posun o 3 minúty neskôrprípoj od vlaku
120vedený v X6, časový posun o 5 minút neskôrprípoj od vlaku
122časový posun o 5 minút neskôrprípoj od vlaku
126vedený v +, časový posun o 20 minút neskôrprípoj od vlaku
131časový posun o 2 minút neskôrprípoj k vlaku
138vedený v +, časový posun o 25 minút skôrprípoj od vlaku
501462BytčaBytča-Považská Bystrica3pôvodne vedený na 511460/71požiadavka OcÚ Predmier
5,7,13zrušenie zastavovania na Bytča,Hrabové, Benzinol, Predmier, RDpožiadavka OcÚ Predmier
6nestojí na zastávke Predmier, RDpožiadavka OcÚ Predmier
10časový posun o 5 minút skôrprípoj k vlaku
16časový posun o 5 minút neskôrpripomienka cestujúcich
33časový posun o 8 minút skôrprípoj na vlak v Pov.Bystrici
36časový posun o 5 minút skôrnaviazanosť na prípoje do Žiliny
47pôvodne vedený na 511460/33požiadavka OcÚ Predmier
52časový posun o 5 minút neskôrprevádzková potreba
55spoj vedený o 10 minút neskôrprípoj od vlaku
65pôvodne vedený na 511460/41požiadavka OcÚ Predmier
72spoj bol vedený na 511460/80požiadavka OcÚ Predmier
74časový posun o 5 minút skôr, pôvodne vedený na 511460/50požiadavka OcÚ Predmier
501463BytčaBytča-Žilina48časový posun o 5 minút neskôrprípoj od MHD
501465BytčaBytča-Peklina32časový posun o 5 minút neskôrprípoj na vlak v Dolnom Hričove
42časový posun o 5 minút neskôrprípoj na vlak v Dolnom Hričove
501466BytčaBytča-Hlboké n.Váhom25bude vedený v X6prípoj od vlaku
35bude vedený v +, časový posun o 10 minút neskôrprípoj od vlaku
501467BytčaBytča-Štiavnik5časový posun o 10 minút skôrprevádzková potreba
20časový posun o 5 minút skôrvytvorený prestup na 501469
30časový posun o 5 minút skôrvytvorený prestup v Bytči do Žiliny
81bude vedený X6prípoj od vlaku
83bude vedený v +, časový posun o 10 minút neskôrprípoj od vlaku
90časový posun o 5 minút skôrvytvorený prestup na 501469
501468BytčaBytča-Bytča, Beňov2časový posun o 5 minút neskôrprevádzková potreba
501469BytčaŠtiavnik-Pov.Bystrica3časový posun o 10 minút neskôrčakanie prípoja
501470BytčaBytča-Pšurnovice31bude vedený v X6prípoj od vlaku
41bude vedený v +, časovýposun o 10 minút neskôrprípoj od vlaku
501471BytčaBytča-Petrovice6časový posun o 5 minút skôrprípoj na spoj do Žiliny
8časový posun o 5 minút neskôrprevádzková potreba
9presunutý z linky 501481, časový posun o 10 minút skôrzmena času sv.omší
11zmena vedenia spoja na Petrovice, RDzmena času sv.omší
15spoj bude vedený na Petrovice, RDzmena času sv.omší
19spoj bude vedený na Petrovice, RDzmena času sv.omší
20spoj bude vedený zo zastávky Petrovice, RDzmena času sv.omší
21,23spoje vedené len po Petrovice, Šuhajdynulová frekvencia
22presun z linky 501481/14prevádzková potreba
24vedený z Petrovice, RD cez Setechovzmena času sv.omší
28vedený z Petrovice, RD cez Setechovzmena času sv.omší
32vedený v 6+zmena času sv.omší
33bude vedený v X6prevádzková potreba
34vedený od zastávky Petrovice, Šuhajdy - skrátenie spojanulová frekvencia
36vedený od zastávky Petrovice, Šuhajdy, vedený o 13 minút skôrnulová frekvencia
52presun z linky 501481prevádzková potreba
501481BytčaBytča-Petrovice8presun na 501471prevádzková potreba
9časový posun o 10 minút neskôrprípoj od vlaku
14,15,17,18presun na 501471prevádzková potreba
501472BytčaBytča-Makov15časový posun o 5 minút skôrprípoj na vlak v Makove
45časový posun o 3 minúty neskôrumožnený prestup na spoj zo ZA
53spoj vedený v +, časový posun o 10 minút neskôr prípoj od vlaku
63spoj vedený v 6prípoj od vlaku
501475BytčaBytča-Svederník-Žilina37vedený v X6prípoj od vlaku
47vedený v +prípoj od vlaku
501477BytčaBytča-Veľké Rovné33vedený v X6prípoj od vlaku
43vedený v +prípoj od vlaku
511401ŽilinaŽilina -Mojšvšetkyspoje začínajú a končia na novozriadenej zastávke Mojš, cintorínpožiadavka OcÚ Mojš
511403ŽilinaŽilina-Rosina24,27,36,51zmena trasy cez mesto a nemocnicupožiadavka OcÚ Rosina
27spoj bude rozdelený na 27 vedený v X a spoj 127požiadavka OcÚ Rosina
79časový posun o 5 minút skôrprevádzková potreba
127spoj vedený 6,+požiadavka OcÚ Rosina
511405ŽilinaŽilina-Stráňavy14časový posun o 5 minút skôrpožiadavka OcÚ Stráňavy
511406ŽilinaŽilina-Strečno29úprava časov medzi zastávkamiprevádzková potreba
511409ŽilinaŽilina-Lutiše30časový posun o 5 minút neskôr, úprava časov medzi zastávkamiprípoj z Čadce
511411ŽilinaŽilina-Biely Potok16skrátenie jazdnej doby o 5 minútprevádzková potreba
36skrátenie jazdnej doby o 1 minútuprevádzková potreba
38časový posun o 10 minút skôr, prípoj k vlaku do Bratislavypožiadavka ŽSK
511412ŽilinaŽilina-Šípková15časový posun o 10 minút neskôr, prípoj od vlaku z Bratislavypožiadavka ŽSK
38časový posun o 10 minút skôr, prípoj k vlaku do Bratislavypožiadavka ŽSK
40časový posun o 10 minút neskôr, prípoj k vlaku do Bratislavypožiadavka ŽSK
50rozdelený, bude premávať v X10 a bude zachádzať cez H.Tižinuprevádzková potreba
150bude premávať v X11požiadavka cestujúcich
511417ŽilinaŽilina- Nezbud.Lúčkavšetkyzmena zastávky Varín, OcÚ na Varín, OcÚ, Farská ul.prevádzková potreba
511418ŽilinaŽilina-Varín99zrušený, sp.č. 101 pôjde S,Npožiadavka OcÚ Kotrč.Lúčka
106zrušený, spoj 104 bude bez označeniapožiadavka OcÚ Kotrč.Lúčka
511423ŽilinaŽilina-Dlhé Pole32časový posun o 5 minút skôrprevádzková potreba
511425ŽilinaŽilina-Podhorie11,18úprava časov medzi zastávkamiprevádzková potreba
511428KNMŽilina-KNM97časový posun o 5 minút skôrprevádzková potreba
511430ŽilinaŽilina-Rajec25časový posun o 15 minút skôrpožiadavka cestujúcich
29časový posun o 5 minút neskôrprevádzková potreba
511431ŽilinaŽilina-Stránske-Konská34časový posun o 5 minút neskôrprevádzková potreba
20úprava časov medzi zastávkamiprevádzková potreba
511432ŽilinaŽilina-Kunerad7bude vedený po Kunerad, ZŠpožiadavka OcÚ Kunerad
14spoj vedený zo zastávky Kunerad, ZŠ, vratný spoj k spoju 7požiadavka OcÚ Kunerad
511434ŽilinaŽilina-Rajec32časový posun o 18 minút skôrprevádzková potreba
36časový posun o 10 minút skôrprevádzková potreba
511436ŽilinaŽilina-Rajecvšetkylinka zrušená, spoje presunuté na linku 511434prevádzková potreba
511439RajecRajec-Ďurčiná47časový posun o 10 minút skôrpožiadavka OcÚ Ďurčiná
49časový posun o 10 minút skôrvytvorenie prestupu na vlak
511460ŽilinaŽilina-Pov.Bystrica14časový posun o 5 minút neskôrprevádzková potreba
16časový posun o 5 minút skôrprevádzková potreba
33,41,50,presun na linku 501462požiadavka OcÚ Predmier
60,71presun na linku 501462požiadavka OcÚ Predmier

Zmeny v regióne Turiec

Väčšina zmien, respektíve posunov spojov je vykonaných z dôvodu zabezpečenia prestupov z/na autobusovej a železničnej dopravy, prípadne zabezpečenie nadväznosti autobusových spojov. Ďalšie zmeny sú z dôvodu oprávnených požiadaviek obecných úradov v regióne Turiec.

LinkaRegiónNázov linkySpojZmenaDôvod zmeny
506401MartinMartin - Kraľovany - Dolný Kubín33presunutý na linku 506404 ako spoj 17 zrušený v úseku Sučany - Turany, bude premávať na zast. Sučany, Hrabiny, otočpožiadavka Obce Sučany
506402MartinMartin - Krpeľany - Nolčovo24posun spoja o 15 min. skôrzabezpečenie prestupu na vlak na zast. Krpeľany, žel.st.
28posun spoja o 5 min. skôrzabezpečenie prestupu na vlak na zast. Krpeľany, žel.st.
37posun spoja o 15 min. neskôrpožiadavka Obce Krpeľany
506403MartinMartin - Turany - Šútovo5, 105posun spojov o 5 min. neskôrzabezpečenie prestupu z vlaku na zast. Martin, aut. st..
7posun spoja o 5 min. neskôrzabezpečenie prestupu z vlaku na zast. Martin, aut. st..
4posun spoja o 5 min. neskôr, úprava jazdnej dobyprevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 7/506403)
12posun spoja o 5 min. neskôrprevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 527/506403)
14spoj bude zachádzať na zast. Krpeľany, žel.st.požiadavka Obce Krpeľany
527presunutý na linku 506404 ako spoj 15 nebude zachádzať na zast. Sučany, žel.st. - bude premávať na zast. Sučany, Hrabiny, otočpožiadavka Obce Sučany
506404MartinMartin - Sučany - Kraľovany - Ružomberok15nový spoj - presunutý z linky 506403prevádzková potreba
17nový spoj - presunutý z linky 506401prevádzková potreba
506405MartinMartin - Sučany - Podhradie, Konské61posun spojov o 5 min. neskôrpožiadavka Obce Turč. Štiavnička
506408MartinMartin - Trnovo - Valča5, 7, 17, 19, 23, 25, 29, 41spoje budú zastavovať na zast. Martin, Ul. J. Jesenskéhospoločná požiadavka Obcí Trebostovo, Trnovo, Turč. Peter
506409MartinMartin - Belá, Dulice - Necpaly33, 133, 35, 39spoje budú zastavovať na zast. Martin, Ul. J. Jesenskéhopožiadavka Obce Belá - Dulice a Necpaly
506412MartinKláštor pod Zn. - Socovce - Laskár, Valentová12presunutý na linku 509410 a spojený so spojom 1prevádzková potreba
13posun spoja o 20 min. neskôrzabezpečenie prestupu z vlakov na zast. Kláštor, žel.st.
14posun spoja o 20 min. neskôrprevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 13/506412)
506413Martin
T. Teplice
Martin - Slov. Pravno - Prievidza26posun spoja o 5 min. neskôrpripomienka
30posun spoja o 20 min. neskôr
z prevádzkových dôvodov bude spoj rozdelený na spoj 30 (v úseku Slov. Pravno - Kláštor pod Zn.) a spoj 48 (v úseku Kláštor pod Zn. - Martin)
zabezpečenie prestupu zo spoja 22/509404 v Slov. Pravne
+ prevádzková potreba
506414Martin
T. Teplice
Martin - Malý Čepčín - Turč. Teplice - Horná Štuňa8spoj bude zachádzať na zast. Blažovce, OcÚ miesto spoja 5/509410požiadavka Obce Blažovce
506417Martin
T. Teplice
Martin - Mošovce - Turč. Teplice17posun spoja o 10 min. neskôrpožiadavka Obce Mošovce, zabezp. prestupu zo spojov v MT
34posun spoja o 5 min. neskôrpožiadavka Obce Mošovce
506418MartinŽilina - Martin - Banská Bystrica13úprava jazdnej dobyprevádzková potreba
509402T. TepliceMošovce - Malý Čepčín - Veľký Čepčín - Ivančiná5pozastavenie prevádzky spojaprevádzková potreba
509404T. TepliceTurč. Teplice - V. Čepčín - Sl. Pravno - Turč. Teplice2posun spoja o 5 min. skôrzabezpečenie prestupu na vlak na zast. Malý Čepčín, žel.st.
509407T. TepliceTurč. Teplice - Háj - Čremošné9posun spoja o 5 min. neskôrprevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 17/506417)
22posun spoja o 5 min. neskôrprevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 9/509407)
509409T. TepliceTurč. Teplice - Turček - Kremnica2posun spoja o 5 min. skôrpožiadavka Obce Sklené
509410Martin
T. Teplice
Turč. Teplice - Kláštor pod Zn. - Vrícko5spoj nebude zachádzať na zast. Blažovce, OcÚ, miesto neho bude zachádzať spoj 8/506414požiadavka Obce Blažovce
1zmena trasy spoja - bude končiť na zast. Kláštor, pošta (zlúčenie so spojom 12/506412)prevádzková potreba

Zmeny v regióne Kysuce

„V regióne Kysúc dôjde k zmenám cestovných poriadkov, na základe požiadaviek cestujúcich. Tieto zmeny sa týkajú najmä zabezpečenia skoršieho príchodu do Žiliny spojom č.6 na linke 504401 z Bystrickej doliny tak, aby bola možnosť prestupu na MHD a príchod do zamestnania začínajúceho o 6:00 hod.. K tomuto spoju sa prispôsobili aj prípoje z Vychylovky na linke 502411 a z Oščadnice na linke 502409,“ uvádza SAD Žilina.

Nový cestovný poriadok odráža aj požiadavku Úradu práce v Kysuckom Novom Meste, ktorý žiadal posunúť spoj č. 18 na linke 502462, aby cestujúci mohli cestovať do Krásna nad Kysucou a Čadce po skončení pracovnej doby. Taktiež bol upravený spoj č. 37 na linke 502455, aby v Turzovke nadväzoval na príchod vlaku z Čadce.

LinkaRegiónNázov linkySpojZmenaDôvod zmeny
502409ČadcaOščadnica - Kysucké Nové Mesto1odchod o 4 min. skôrzabezpečenie prestupu na linku 504401
502411ČadcaČadca-Stará Bystrica-Nová Bystrica-Vychylovka31odchod o 5 min. neskôrprevádzková potreba - obeh vozidiel
6odchod o 5 min. skôrprípoj na kinku 504401
502455ČadcaČadca - Turzovka - Korňa37odchod o 15 min. neskôrharmonizácia s vlakovou dopravou
502462ČadcaTurzovka-Čadca-Žilina18odchod o 5 min. neskôrpožiadavka cestujúcich
504401ČadcaŽilina-Kys. Nové Mesto-Nová Bystrica-Vychylovka6odchod o 5 min. skôrPožiadavka na skorší príchod do Žiliny


Dopravný servis
Budatínska Lehota
Kolóna
10:29
Estakáda
Jama na ceste
10:11
Strečno
Jama na ceste
10:07
Nemocničná
Prekážka na ceste
10:07
Budatínska Lehota
Kolóna
09:39
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia