Dnes najčítanejšie
K otvoreniu diaľničného privádzača s novým úsekom D1 stále nedošlo, NDS uvádza, že to bude čoskoro

26 november 2020 - 16:20

Mesto Žilina rozmiestni 100 zberných nádob na kuchynský bioodpad, pozrite si zoznam lokalít

Žilina bude triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Povinnosť zabezpečiť jeho triedenie majú všetky mestá a obce na Slovensku od 1. januára 2021. Cieľom nového legislatívneho nariadenia je zlepšiť odpadové hospodárstvo a zmierniť záťaž na životné prostredie.

Kuchynský bioodpad tvorí až polovicu komunálneho odpadu, z ktorého viac ako 60% na Slovensku skládkujeme. Vďaka správnemu a zodpovednému triedeniu môžeme znížiť množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Správne vytriedený bioodpad je možné ešte zhodnotiť, teda spracovať na ďalšie využitie.

Kuchynský bioodpad, ktorý v našom meste vytriedime, bude dvakrát týždenne odvážaný do priemyselnej kompostárne v Dolnom Hričove. Tam sa v prvom kroku zneutralizujú škodlivé látky, následne sa z neho pripraví prírodný kompost, plný výživy a minerálnych látok, ktorý sa ďalej zapracováva do poľnohospodárskej pôdy na jej skvalitnenie.

Využitie kuchynského bioodpadu je možné iba za predpokladu, že sa triedi správne. Do kontejnera na bioodpad je potrebné hádzať len veci, ktoré tam patria. V opačnom prípade sa jeho obsah znehodnotí a napokon skončí na skládke zmiešaného komunálneho odpadu tak, ako tomu bolo doposiaľ.  

Vytriedený kuchynský bioodpad budú môcť Žilinčania vyhadzovať do špeciálnych kontajnerov

Na tento účel bude do konca decembra v meste rozmiestnených 100 kusov. Triediť kuchynský bioodpad budú aj ľudia, ktorí žijú v rodinných domoch. Avšak je tu jeden rozdiel oproti triedeniu odpadu v paneláku. Obyvatelia rodinných domov môžu na veľkú časť svojho kuchynského bioodpadu aj naďalej využívať kompostér vo svojej záhrade.

Na triedenie kuchynského bioodpadu je potrebné využívať výlučne biologicky rozložiteľné vrecká, ktoré je možné si zakúpiť v predajniach drogérie. Bežné plastové vrecká je zakázané používať, keďže kuchynský bioodpad znehodnocujú.

Praktické rady pri triedení kuchynského bioodpadu

Pre obyvateľov panelákov:

 • Do kontajnera na kuchynský bioodpad patria: zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie).
 • Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: oleje, zvyšky jedla v obaloch, mŕtve telá zvierat, zvierací trus, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky).

Pre obyvateľov rodinných domov:

 • Naďalej vyhadzovať do kompostéra vo svojej záhrade môžu: zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, zvierací trus.
 • Do kontajnera na kuchynský bioodpad patria: mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie). 
 • Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: oleje (je možné ich odovzdať na zberný dvor alebo na Slovnaft čerpacej stanici), zvyšky jedla v obaloch (obaly je potrebné triediť), mŕtve telá zvierat, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky).

Bližšie informácie k téme:

Mestský úrad v Žiline, Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, referát odpadového hospodárstva, čistoty mesta, poľnohospodárstva a zvierat : Ing. Veronika Hreusová, Ing. Alžbeta Kadlubcová, tel.: 041/70 63 231

Rozmiestnenie kontajnerov na kuchynský bioodpad:

Hájik

 • Korzo (3454/24)
 • Petzvalova (3376/47)
 • Dadanova (3385/1)
 • Mateja Bela (3456/60)

Hliny

 • Antona Bernoláka (2202/38)
 • Komenského (2229/41)
 • Antona Bernoláka (2203/10 - 206/A)
 • Jozefa Cígera Hronského (oproti domu č. 2146/9)
 • Antona Bernoláka (2181/50)
 • Puškinova (13)
 • Čajakova (9)
 • Hečkova (2534/18)
 • Ružová (32)
 • Bajzova (27)
 • Saleziánska (7, oproti Byttermu)
 • Jarná (2604/8)
 • Suvorovova (14)
 • Daxnerova (2686/15)
 • Lichardova (2801/1A)

Vlčince

 • Karola Kmeťku (3165/7)
 • Jána Vojtaššáka (3148/4)
 • Námestie Ľudovíta Fullu (1665/3)
 • Slovanská cesta / Nanterská (20)
 • B.S. Timravy (6)
 • Dobšinského (22)
 • Moskovská (5)
 • Pittsburská (10)
 • Bulharská (16)
 • Varšavská (9)
 • Fatranská (3100/3)
 • Piešťanská (2991/8)
 • Trnavská (1358/18)
 • Gemerská (8043)
 • Gerlachovská (3104/2)
 • Sv. Gorazda (4)
 • Černovská (1670/6)

Solinky

 • Javorová (3080/14)
 • Gaštanová (3088/48)
 • Smreková (3093/11)
 • Limbová (15)
 • Osiková (3212/15)
 • Platanová (9)
 • Zadný dielec (oproti domu č. 926)

Malá Praha

 • Daxnerova (2726/1)

Považský Chlmec

 • Pod Laščeky (oproti domu č. 428)
 • Nižedvorská / Hlavná (pri dome č. 194/3)
 • Horská - pri bývalom KD

Brodno

 • Zábrežná / Brodňanská
 • Podskaličná (oproti domu č. 318)

Žilinská Lehota

 • Skotňová (pri Jednote)

Vranie

 • Labutia / Vrania (pri lávke)
 • Stehličia (pri bývalej škôlke)

Budatín

 • Biela (začiatok ulice)
 • Železničná / Estakáda 

Zástranie

 • Na chotári (oproti domu č. 192)
 • Stará dedina 
 • Kostolná (153)

Bánová

 • Do Stošky (koše na textil)
 • Jabloňová (36)
 • Riečna (414/15)
 • Záhradnícka (oproti domu č. 3919/53)

Bôrik

 • Cesta k Paľovej búde (8711/15B)
 • Andreja Žarnova (1892/12)
 • Svätoplukova (5)
 • Tulipánová / Koceľova (pri triedenom zbere)
 • Nešporova (11A)
 • Oravská cesta (3050/4)

Závodie

 • Pod Hradiskom (koniec ulice)
 • Cesta na štadión / pod jarkom (parkovisko)
 • Nábrežie Rajčianky / Krížna (424)
 • Pri Rajčianke (3127/44)

Strážov

 • Agátová (8)
 • Priehradná (oproti domu č. 102)

Bytčica

 • Pažite (518/37)
 • Antona Bielka (124/31)
 • Bystrická (pri ihrisku)
 • Na stanicu (oproti domu č. 1019/29)
 • Chalupkova (oproti domu č. 1125/39)
 • Matuškova (oproti domu č. 425/31)

Trnové

 • Horná Trnovská (456/54, obratisko autobusov)
 • Magočovská (411)
 • Nový Domov (1474/1A)
 • Brezová (58)
 • Šibeničná (11)

Staré mesto

 • Závodská cesta (2964/2)
 • Tichá (17)
 • Jesenského (1123/15)
 • Rajecká cesta (2788/1)
 • M. R. Štefánika (901/20)
 • Moyzesova (58)
 • Predmestská (1714/36)
 • Hlboká cesta (1706/4)
 • Jána Milca (749/60)
 • 1. mája (1015/6)
 • Sad na Studničkách (1029/32)
 • Na Sihoti (556/7)
 • Republiky (1049/16)
 • Pri Celulózke (1582/46)

Zádubnie

 • Zádubanská (oproti Jednote)
 • Pustá (oproti domu č. 22/9)

Mojšova Lúčka

 • Šťuková / Pstruhová (pri triedenom zbere)


467 reakcií


Dopravný servis
Oškerda
Kolóna
16:37
Strečno
Policajná hliadka
16:09
Strečno
Jama na ceste
16:00
Košická
Jama na ceste
15:57
Strečno
Jama na ceste
15:25
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia