Dnes najčítanejšie
Počas stredy došlo v Žilinskom kraji k trom požiarom, pri jednom z nich zhorela osoba

20 november 2020 - 13:50

Na Hájiku pribudne nová zastávka MHD, mesto Žilina pokračuje v obnove ďalších

Foto: Na Hájiku pribudne nová zastávka MHD, mesto Žilina pokračuje v obnove ďalších
Foto: ilustračné

V  Žiline bude na jar pokračovať obnova starých prístreškov zastávok mestskej hromadnej dopravy, od apríla vynovia päť existujúcich zastávok na Komenského ulici v smere na Hliny, na Ulici Mateja Bela v smere na Hájik aj do centra mesta a na ulici Pod hájom v smere na Žilinskú univerzitu i do centra mesta. 

Zároveň pribudne nová zástavka na sídlisku Hájik na Hôreckej ceste. Rekonštrukčné práce v predpokladanej hodnote takmer 385-tisíc eur žilinská samospráva zafinancuje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výška povinnej spoluúčasti mesta na financovaní bude viac ako 19-tisíc eur. 

Verejné obstarávanie na dodávateľa prác trvalo od februára tohto roku štyri mesiace, jeho kontrola si vyžiadala ďalšie tri mesiace. Obnovu zastávok, ktorá potrvá približne deväť mesiacov, zrealizuje súkromná spoločnosť ERPOS, spol. s r.o., ktorá uspela v obstarávaní s víťaznou ponukou 358-tisíc eur.

Hoci je zmluva s realizátorom prác podpísaná, rekonštrukcia v dôsledku prerušenia počas zimných mesiacov začne v apríli budúceho roku. 

„Obnova zastávok mestskej hromadnej dopravy je významným projektom zvyšujúcim kvalitu a komfort cestovania v Žiline. Teší ma, že sme uspeli aj so žiadosťou na financovanie druhej etapy prác a žiadosti na tretiu a štvrtú etapu sú v procese schvaľovania. V mestskej hromadnej doprave v Žiline sa nasledujúce roky udejú zmeny, ktoré významné posunú úroveň cestovania. Je pred nami ešte množstvo práce, ale výsledok určite ocení každý cestujúci,“ podotkol primátor Peter Fiabáne.

Hlavnou aktivitou projektu, s ktorým mesto uspelo so žiadosťou o grant vo výzve IROP, sú stavebné práce na rekonštrukcii zastávok a výstavba novej zastávky. Práce vychádzajú z vypracovaného Územného generelu dopravy mesta Žilina a z plánu udržateľnej mobility.

Počas stavebných prác sa kompletne vymení podložie zastávkového zálivu, na ktorom vozidlo stojí počas státia na zastávke. Súčasný nerovný a hrboľatý povrch so zvlneným asfaltom, vypadanými kockami či dlažbou znižuje kvalitu prepravy cestujúcich a je možným zdrojom zranení.

V prvej časti vymenili 26 zastávok

Navrhnuté úpravy zastávok mestskej hromadnej dopravy zahŕňajú aj debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou zmodernizovaných zastávok bude aj automat na cestovné lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš.   

Cieľom rekonštrukčných prác, ktoré sú rozdelené na viac etáp, je obnoviť staré, nevyhovujúce zastávky MHD v meste Žilina, čím sa dosiahne zvýšenie kvality prepravy, väčšia bezpečnosť cestujúcich a bezbariérovosť jednotlivých zastávok. Počas prvej etapy prác, ktorá začala na jeseň 2018 a skončila v minulom roku, mesto obnovilo dovedna 26 zastávok mestskej hromadnej dopravy.

Zastávky sa renovovali celé, obnovil sa zastávkový zásek, nástupište, osadili sa prístrešky a mobiliár. Celkové náklady na investíciu v prvej etape boli vyše 1,5 mil. eur, projekt finančne podporil IROP. Mesto sa vtedy podieľalo na spolufinancovaní sumou vyše 82-tisíc eur. 

Počíta sa aj s ďalšou fázou

Tretia fáza projektu rekonštrukcie podlieha aktuálne schvaľovaciemu procesu v rámci grantovej výzvy IROP. Samospráva v nej počíta s opravou ďalších 16 zastávok MHD, ktoré sú z hľadiska majetkovo-právnych vzťahov bezproblémové.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú dnes odhadované na približne 1,5 mil. eur, mesto by sa malo spolupodieľať sumou zhruba 76-tisíc eur. V poslednej, štvrtej fáze, projekt ktorej je v súčasnosti taktiež v procese schvaľovania v rámci výzvy IROP, sa obnovia dve zastávky v centre a širšom centre za viac ako 170-tisíc eur. 

Dovedna by sa tak v Žiline malo obnoviť až 50 zastávok mestskej hromadnej dopravy.   
56 reakcií
Zdroj: Mesto Žilina


Dopravný servis
Strečno
Prekážka na ceste
20:00
Hričovská
Iné nebezpečenstvo
19:44
Bytčica, Dlhá
Iné nebezpečenstvo
19:29
Bytčická
Kolóna
18:08
Nemocničná
Policajná hliadka
17:55
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia