Dnes najčítanejšie
Vyše štvrtina pozitívnych PCR testov za včera je zo Žilinského kraja, opäť prevládajú nezaočkovaní
COVID-19 vývoj situácie v kraji

12 november 2020 - 15:10

Žilinu čaká modernizácia železničného uzla za 323 miliónov, dnes bola podpísaná zmluva

Prihláste sa na odber Žilinak.sk na  

Zástupcovia spoločností Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Združenia Pod Dubňom dnes v Rosenfeldovom paláci podpísali zmluvu o dielo, ktorej predmetom je dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina. Ďalšími členmi okrem vedúceho STRABAG sú EUROVIA CS, S u b t e r r a a AŽD Praha.

Za viac ako 323 miliónov eur vybuduje stavebné združenie infraštruktúru dlhú viac než 16 kilometrov. Modernizácia bude zahŕňať prestavbu existujúcej železničnej dopravnej cesty, zvýšenie stupňa technickej vybavenosti, zabudovanie moderných a progresívnejších prvkov, od čoho si ŽSR sľubuje skvalitnenie a zlepšenie technických parametrov aj bezpečnosti.

Celá stavba má dĺžku zhruba 14 kilometrov v smere východ - západ a 2,3 kilometra v smere sever - juh. Na podpise zmluvy bol prítomný aj minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Podľa jeho slov ide už o tretí veľký železničný tender od prevzatia rezortu:

„Mojou prioritou je vytvoriť férové prostredie pre funkčné a transparentné hospodárske súťaže aj na železničné infraštruktúrne projekty. Celé desaťročia boli železnice na Slovensku investične zanedbávané. Ak však chceme ľudí presvedčiť, aby presadli z áut do vlakov, musíme investovať. Dnes sa nám núka jedinečná príležitosť zmeniť stav železníc aj vďaka Fondu obnovy. Urobím všetko preto, aby sme pripravili dôkladne a načas kvalitné projekty a aby sme presvedčili Európsku komisiu o zmysluplnosti týchto zelených projektov,“ vysvetlil Doležal

Modernizácia ukončí zrýchľovanie tratí v smere od Bratislavy: „V tomto roku sa nám podarilo podpísať zmluvy na strategické modernizácie ako sú trať Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, na severnej trase trať Poprad –Lučivná ako aj uzol Žilina, ktorý je jedným z dopravných sŕdc železničnej infraštruktúry na Slovensku. Našim územím prechádzajú tri koridory základnej transeurópskej siete, pričom v regióne Žilinského kraja sa nachádzajú dva koridory základnej siete, a to Balt – Jadran a Rýn – Dunaj, so spoločným úsekom Púchov – Žilina, vytvárajúce v meste Žilina koridorovú križovatku. Preto je mimoriadne dôležité, že začneme s komplexnou rekonštrukciou tohto významného uzla, ktorým sa aj zavŕšia práce na zrýchľovaní tratí v koridore od Bratislavy do Žiliny,“ dodal generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Projekt pozitívne hodnotí aj primátor mesta Žilina Peter Fiabáne: „Mesto Žilina víta túto významnú investíciu. Vnímame zároveň, že to bude mať na niekoľko rokov dopad aj na fungovanie mesta, keďže ide o obrovskú stavbu. Na druhej strane, nejde len o rekonštrukciu železničných tratí či nástupíšť, ale tento projekt zahŕňa množstvo ďalších investícií. Budú sa rekonštruovať podchody, podjazdy ako aj infraštruktúra súvisiaca s cyklodopravou, ktoré výrazne pomôžu mestu. Zároveň sa nám do budúcna otvárajú otázky rekonštrukcie železničnej stanice či iného stvárnenia a využitia predstaničného priestoru.“  

Vizualizácia nových nástupíšť. Zdroj: Mesto Žilina

Financovanie projektu bude zložené z dvoch eurofondových zdrojov, a to z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Nástroja CEF (Nástroj na prepájanie Európy, Connecting Europe Facility). 

Časť stavby v úseku Žilina (mimo) – Varín bude financovaná prostredníctvom Nástroja CEF a štátneho rozpočtu, lehota výstavby je stanovená na 42 mesiacov od odovzdania staveniska.

Zvyšná časť stavby (zo stavebného hľadiska ide priamo o železničnú stanicu Žilina a infraštruktúru v smere na sever a západ od tejto stanice) bude v prvej fáze financovaná z OPII. V druhej fáze sa Železnice Slovenskej republiky budú uchádzať o peniaze z Operačného programu Slovensko v rámci programového obdobia 2021 – 2027. Druhú časť by mali dodávatelia postaviť do 4 rokov od odovzdania staveniska.

Hodnota zákazky uzol Žilina je 323,37 miliónov eur v zmysle zmluvy. Zo sumy predpokladanej hodnoty zákazky pripadá na:

  • Sekciu č. 1 časť sumy vo výške 68 864 444,75 eur
    táto časť bude hradená z nástroja CEF
  • Sekciu č. 2 časť sumy vo výške 254 508 557,71 eur
    OP Integrovaná infraštruktúra a OP Slovensko

Napriek tomu, že cieľom modernizácie železničného uzla Žilina je rekonštrukcia železničnej infraštruktúry, prinesie aj značné zlepšenie dopravnej situácie v celom území. Projekt stavby predpokladá realizáciu viacerých nových prvkov cestnej infraštruktúry, ktoré budú mať pozitívny vplyv na dopravnú situáciu v meste Žilina. 

V rámci modernizácie železničného uzla dôjde tiež k výstavbe nadjazdu, ktorý prepojí ulice Ľavobrežná a 1. mája v centre mesta.

Vizualizácia nadjazdu na ulici 1. mája v Žiline. Zdroj: Mesto Žilina
Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR


Dopravný servis
Košická
Práca na ceste
10:23
Estakáda
Jama na ceste
10:13
Košická
Stacionárny radar
10:08
Hričovská
Stacionárny radar
10:00
Rajecká cesta
Práca na ceste
10:00
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia