Dnes najčítanejšie
Dnes popoludní došlo k dopravným nehodám postupne v Tepličke nad Váhom, Strečne a Varíne. Žilina stojí
COVID-19 vývoj situácie v kraji

15 október 2020 - 19:17

VIDEO: Špeciálny koncert ŠKO Žilina pod taktovkou jeho čestného šéfdirigenta Leoša Svárovského

Prihláste sa na odber Žilinak.sk na  

Štátny komorný orchester Žilina (ŠKO) dnes pripravil vysielanie záznamu koncertu pod taktovkou jeho čestného šéfdirigenta Leoša Svárovského, koncert sa nahrával 8. októbra 2020 v Dome umenia Fatra v Žiline.

Štátny komorný orchester Žilina
Leoš Svárovský, ČR, čestný šéfdirigent ŠKO Žilina

Program:  
Pierre Wissmer (1915 – 1992)
Divertissement sur un choral     18´
slovenská premiéra  

I. Adagio 
II. Moderato
III. Andante 
IV. Allegro
V. Andantino 

Egon Krák (1958) 
Beethoven di nuovo (A znovu Beethoven)
svetová premiéra         15´

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)    26´
Symfónia č. 1 C dur op. 21
Adagio molto. Allegro con brio
Andante cantabile con moto
Menuetto. Allegro molto e vivace
Adagio. Allegro molto e vivace     

Medzinárodne renomovaný francúzsky skladateľ švajčiarskeho pôvodu Pierre Wissmer študoval na konzervatóriu v Ženeve u Roberta Casadesusa a na slávnej Schole Cantorum v Paríži u Daniela Lesura. V štúdiu pokračoval na prestížnych dirigentských kurzoch v triede Charlesa Müncha na École normale de musique de Paris. 

Jeho 1. klavírny koncert bol uvedený v podaní Jacqueline Blancard v októbri 1937 pod taktovkou Henriho Tomasiho a hneď v ďalšom roku odznela jeho 1. symfónia pod vedením Hermanna Scherchera vo Winterthure. Veľký ohlas mal jeho balet Le beau dimanche z roku 1944, vďaka ktorému sa umelecky aj ľudsky skontaktoval s Igorom Stravinskim, Francisom Poulencom a Jeanom Cocteauom. V roku 1944 sa stal profesorom na Conservatoire de Genéve a viedol oddelenie komornej hudby Rádia Geneva.

V rokoch 1952 – 1957 bol riaditeľom programového oddelenia Radia Luxembourg a od roku 1957 riaditeľom prestížnej inštitúcie Schola Cantorum. V roku 1958 dostal francúzske občianstvo a neskôr sa stal riaditeľom École normale de musique v Le Mans , kde pôsobil v rokoch 1969 až 1981. V roku 1967 získal prestížnu cenu Grand Prix Musical udeľovanú každoročne mestom Paríž.

Jeho diela patria k zlatému fondu súčasnej švajčiarskej aj francúzskej hudby. Reprezentuje ho medzinárodná nadácia Action Musicale Pierre Wissmer, ktorá celosvetovo podporuje uvádzanie jeho diel na koncertných pódiách.

Z jeho tvorby spomenieme aspoň 9 symfónií, 3 klavírne koncerty, Divertissement sur un choral (1939), koncertantné diela pre rôzne nástroje (gitara, klarinet, trúbka, hoboj, flauta, fagot), Triptyque romand, Symphonietta concertante (1982), početnú komornú a vokálnu hudbu (napr. Oratórium Le Quatrième Mage, Paríž 1969.)

V podaní ŠKO odznie dnes dielo Divertissement sur un choral, ktoré autor skomponoval v decembri 1939. Pôvodne ho napísal pre 11 nástrojov, až neskôr sa začalo uvádzať vo väčšom orchestrálnom obsadení. Nadšeným propagátorom jeho tvorby je francúzsky dirigent Alain Paris, ktorý s Hungarian Symphony nahral aj profilové CD koncertantných diel autora vrátane skladby Divertissmnet. ŠKO uvádza dnes dielo v slovenskej premiére.

Významný slovenský skladateľ, pedagóg, hudobný vedec, autor hudobných publikácií, hudobný producent a manažér Egon Krák je absolventom VŠMU v Bratislave (1982). Od roku 1984 odpremiéroval desiatky pôvodných skladieb – odzneli na festivaloch doma aj v zahraničí – vo Viedni, Londýne, Paríži, Prahe, Brne, na festivale Musica Sacra contemporanea v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme (1992), World Music Days v Bukurešti (ISCM 1999) a i. Založil edíciu Artis musiacae monumenta slovacca (AMMS), realizoval projekt antológie duchovných piesní na Slovensku Cantiones Sacrae (1996 – 2001), ďalej medzinárodný program Euromuse (2000), zameraný na hudobný výskum a projekty interpretačnej praxe európskeho systému vzdelávania hudobníkov. Prednášal a vyučoval na viacerých univerzitách a hudobných vysokých školách v USA, Taliansku, Fínsku, Francúzsku, Rakúsku, Portugalsku a ČR. V rokoch 1988 – 2002 vyučoval na VŠMU, kde bol aj prodekanom, od 2003 vyučuje na AU v Banskej Bystrici, kde pôsobil aj na poste dekana, a je tiež rektorom a spoluzakladateľom Hudobnej a umeleckej akadémie J. Albrechta v Banskej Štiavnici.

Pravidelne sa venuje výskumu a uvádzaniu historickej hudby 15. a 16. storočia, realizoval diela mnohých autorov tohto obdobia, založil a viedol medzinárodný súbor renesančnej hudby Chorus angelorum (1995), s ktorým účinkoval na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku a ČR. Absolvoval viaceré stáže a umelecké pobyty v Centre de Musique Baroque de Versailes (2003, 2004 a 2006) a na University of Winconsin v Green Bay v USA (2003 a 2008). Okrem iných významných publikácií napísal obsiahlu publikáciu Viachlas v hudbe Európy (Hudobné centrum 2008). Je spoluautorom medzinárodných projektov Carpentarius, Gossec, Bernier a Atelier XXI (2004- 2008). Je držiteľom Ceny Jána Levoslava Bellu (2002) a Výročnej ceny SOZA za dielo z oblasti vážnej hudby (2005). K 100. výročiu úmrtia Gustava Mahlera zložil na objednávku Slovenskej filharmónie Symfóniu ELF, ktorá odznela v septembri 2011 podaní SF a dirigenta Ernsta Theisa ako jedna z najvýznamnejších hudobných udalostí roku 2011 na Slovensku.
Zdroj: ŠKO Žilina


Dopravný servis
Strečno
Zver pri ceste
20:12
Rudinka
Prekážka na ceste
20:09
Rudinka
Jama na ceste
19:43
Strečno
Policajná hliadka
18:44
Mostná
Práca na ceste
18:39
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia