Dnes najčítanejšie
Obyvatelia Martina sa umývajú a pijú z mestských fontán, mesto upozorňuje na ich skutočný účel

15 október 2020 - 19:17

VIDEO: Špeciálny koncert ŠKO Žilina pod taktovkou jeho čestného šéfdirigenta Leoša Svárovského

Prihláste sa na odber Žilinak.sk na  
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Štátny komorný orchester Žilina (ŠKO) dnes pripravil vysielanie záznamu koncertu pod taktovkou jeho čestného šéfdirigenta Leoša Svárovského, koncert sa nahrával 8. októbra 2020 v Dome umenia Fatra v Žiline.

Štátny komorný orchester Žilina
Leoš Svárovský, ČR, čestný šéfdirigent ŠKO Žilina

Program:  
Pierre Wissmer (1915 – 1992)
Divertissement sur un choral     18´
slovenská premiéra  

I. Adagio 
II. Moderato
III. Andante 
IV. Allegro
V. Andantino 

Egon Krák (1958) 
Beethoven di nuovo (A znovu Beethoven)
svetová premiéra         15´

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)    26´
Symfónia č. 1 C dur op. 21
Adagio molto. Allegro con brio
Andante cantabile con moto
Menuetto. Allegro molto e vivace
Adagio. Allegro molto e vivace     

Medzinárodne renomovaný francúzsky skladateľ švajčiarskeho pôvodu Pierre Wissmer študoval na konzervatóriu v Ženeve u Roberta Casadesusa a na slávnej Schole Cantorum v Paríži u Daniela Lesura. V štúdiu pokračoval na prestížnych dirigentských kurzoch v triede Charlesa Müncha na École normale de musique de Paris. 

Jeho 1. klavírny koncert bol uvedený v podaní Jacqueline Blancard v októbri 1937 pod taktovkou Henriho Tomasiho a hneď v ďalšom roku odznela jeho 1. symfónia pod vedením Hermanna Scherchera vo Winterthure. Veľký ohlas mal jeho balet Le beau dimanche z roku 1944, vďaka ktorému sa umelecky aj ľudsky skontaktoval s Igorom Stravinskim, Francisom Poulencom a Jeanom Cocteauom. V roku 1944 sa stal profesorom na Conservatoire de Genéve a viedol oddelenie komornej hudby Rádia Geneva.

V rokoch 1952 – 1957 bol riaditeľom programového oddelenia Radia Luxembourg a od roku 1957 riaditeľom prestížnej inštitúcie Schola Cantorum. V roku 1958 dostal francúzske občianstvo a neskôr sa stal riaditeľom École normale de musique v Le Mans , kde pôsobil v rokoch 1969 až 1981. V roku 1967 získal prestížnu cenu Grand Prix Musical udeľovanú každoročne mestom Paríž.

Jeho diela patria k zlatému fondu súčasnej švajčiarskej aj francúzskej hudby. Reprezentuje ho medzinárodná nadácia Action Musicale Pierre Wissmer, ktorá celosvetovo podporuje uvádzanie jeho diel na koncertných pódiách.

Z jeho tvorby spomenieme aspoň 9 symfónií, 3 klavírne koncerty, Divertissement sur un choral (1939), koncertantné diela pre rôzne nástroje (gitara, klarinet, trúbka, hoboj, flauta, fagot), Triptyque romand, Symphonietta concertante (1982), početnú komornú a vokálnu hudbu (napr. Oratórium Le Quatrième Mage, Paríž 1969.)

V podaní ŠKO odznie dnes dielo Divertissement sur un choral, ktoré autor skomponoval v decembri 1939. Pôvodne ho napísal pre 11 nástrojov, až neskôr sa začalo uvádzať vo väčšom orchestrálnom obsadení. Nadšeným propagátorom jeho tvorby je francúzsky dirigent Alain Paris, ktorý s Hungarian Symphony nahral aj profilové CD koncertantných diel autora vrátane skladby Divertissmnet. ŠKO uvádza dnes dielo v slovenskej premiére.

Významný slovenský skladateľ, pedagóg, hudobný vedec, autor hudobných publikácií, hudobný producent a manažér Egon Krák je absolventom VŠMU v Bratislave (1982). Od roku 1984 odpremiéroval desiatky pôvodných skladieb – odzneli na festivaloch doma aj v zahraničí – vo Viedni, Londýne, Paríži, Prahe, Brne, na festivale Musica Sacra contemporanea v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme (1992), World Music Days v Bukurešti (ISCM 1999) a i. Založil edíciu Artis musiacae monumenta slovacca (AMMS), realizoval projekt antológie duchovných piesní na Slovensku Cantiones Sacrae (1996 – 2001), ďalej medzinárodný program Euromuse (2000), zameraný na hudobný výskum a projekty interpretačnej praxe európskeho systému vzdelávania hudobníkov. Prednášal a vyučoval na viacerých univerzitách a hudobných vysokých školách v USA, Taliansku, Fínsku, Francúzsku, Rakúsku, Portugalsku a ČR. V rokoch 1988 – 2002 vyučoval na VŠMU, kde bol aj prodekanom, od 2003 vyučuje na AU v Banskej Bystrici, kde pôsobil aj na poste dekana, a je tiež rektorom a spoluzakladateľom Hudobnej a umeleckej akadémie J. Albrechta v Banskej Štiavnici.

Pravidelne sa venuje výskumu a uvádzaniu historickej hudby 15. a 16. storočia, realizoval diela mnohých autorov tohto obdobia, založil a viedol medzinárodný súbor renesančnej hudby Chorus angelorum (1995), s ktorým účinkoval na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku a ČR. Absolvoval viaceré stáže a umelecké pobyty v Centre de Musique Baroque de Versailes (2003, 2004 a 2006) a na University of Winconsin v Green Bay v USA (2003 a 2008). Okrem iných významných publikácií napísal obsiahlu publikáciu Viachlas v hudbe Európy (Hudobné centrum 2008). Je spoluautorom medzinárodných projektov Carpentarius, Gossec, Bernier a Atelier XXI (2004- 2008). Je držiteľom Ceny Jána Levoslava Bellu (2002) a Výročnej ceny SOZA za dielo z oblasti vážnej hudby (2005). K 100. výročiu úmrtia Gustava Mahlera zložil na objednávku Slovenskej filharmónie Symfóniu ELF, ktorá odznela v septembri 2011 podaní SF a dirigenta Ernsta Theisa ako jedna z najvýznamnejších hudobných udalostí roku 2011 na Slovensku.
Zdroj: ŠKO Žilina


Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
23:23
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
23:08
Oškerda
Policajná hliadka
22:58
Košická
Stacionárny radar
22:24
Vranie
Prekážka na ceste
22:22
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina