Dnes najčítanejšie
VIDEO: Rieka Váh zaplavuje v Budatíne cyklotrasu, zo žilinského vodného diela odpúšťajú vodu

12 október 2020 - 11:48

Parkovisko ŽILPO a Kaufland plánujú prepojiť s ulicou Obchodná, vzniknú aj nové odbočovacie pruhy

Foto: Parkovisko ŽILPO a Kaufland plánujú prepojiť s ulicou Obchodná, vzniknú aj nové odbočovacie pruhy
Foto: Google Maps

Prístup vozidiel na parkovisko polikliniky ŽILPO a predajne Kaufland na sídlisku Vlčince v Žiline by mohol byť o niečo jednoduchší, mesto Žilina plánuje vybudovať novú prístupovú cestu z ulice Obchodná. 

Nová cesta by mohla čiastočne odľahčiť ulicu Vysokoškolákov, ktorá počas dopravnej špičky predstavuje úzke miesto žilinskej dopravnej situácie. Práve z tejto ulice je dnes jediný prístup k stovkám parkovacích miest pri obchodnom dome a zdravotníckom zariadení. 

O vydaní rozhodnutia na prepojenie parkoviska s ulicou Obchodná informoval stavebný úrad v Porúbke začiatkom októbra. Súčasťou stavby „Prepojenie parkoviska ŽILPO na Obchodnú ulicu, Žilina“ budú terénne úpravy, úprava a dobudovanie komunikácií a spevnených plôch, oporné múry či verejné osvetlenie.

Stavebné práce si vyžiadajú prekládku vodovodu, telekomunikačného vedenia aj stĺpov trolejového vedenia. Nový vjazd a výjazd bude doplnený rampovým systémom a verejným osvetlením.

„Časť A projektovej dokumentácie rieši vybudovanie miestnej komunikácie v celkovej dĺžke 68 m s jedným pruhom pre priamy smer (Sv. Cyrila a Metoda) a s jedným samostatným pruhom pre odbočenie vpravo. Šírka jednotlivých jazdných pruhov bude 3,5 m,“ uvádza zverejnené územné rozhodnutie.

Situácia na podklade katastrálnej mapy | Zdroj: zilina.sk

Druhá časť projektovej dokumentácie rieši úpravu miestnej cesty a chodníkov na Obchodnej tak, aby vznikla nová križovatka. Na ulici Obchodná sa počíta s celkovou zmenou organizácie dopravy prostredníctvom odbočovacích pruhov. V oboch smeroch jazdy vzniknú nové jazdné pruhy určené na odbočenie smerom k parkovisku ale aj na ulicu Sv. Cyrila a Metoda.

Pozdĺž navrhovanej cesty sa po jednej strane vybuduje plocha pre peších z betónovej zámkovej dlažby v šírke dva metre. Samozrejmosťou je bezbariérová úprava v mieste priechodov pre chodcov. Kontrolu vjazdu a výjazdu vozidiel na parkovisku bude zabezpečovať parkovací systém s automatickými závorami a parkovacím terminálom.

V mieste za posledné roky vyrástol developerský projekt Nové Vlčince, medzi ním a budovou Europalace by mal vyrásť ďalší polyfunkčný projekt. Ďalšiu budovu v mieste pri plánovanej ceste pripravuje aj investor obnovy kancelárskej budovy Poštová 1.

Investori v tejto oblasti podpísali začiatkom roka memorandum s mestom, ktorého cieľom je vyriešiť dopravný dopad stavebného rozvoja v tejto lokalite. Návrh memoranda bol pripravený na základe zhodnotenia a odporúčaní analýzy Katedry cestného staviteľstva Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Mesto pri realizácii stavieb poskytne potrebné pozemky vo svojom vlastníctve. Vypracovanie projektových dokumentácií a inžiniersku činnosť potrebnú k podaniu žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu sa zaväzujú zabezpečiť na vlastné náklady súkromné spoločnosti. 

275 reakcií


Dopravný servis
Nemocničná
Iné nebezpečenstvo
03:07
Porúbka
Hmla
22:54
Hričovská
Jama na ceste
22:43
Bratislavská
Iné nebezpečenstvo
22:29
Považský Chlmec
Policajná hliadka
20:56
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia