Dnes najčítanejšie
VIDEO: Rieka Váh zaplavuje v Budatíne cyklotrasu, zo žilinského vodného diela odpúšťajú vodu

30 september 2020 - 15:33

Výskumný tím UNIZA: Obnova vozového parku DPMŽ znížila emisie o desiatky percent

Foto: Výskumný tím UNIZA: Obnova vozového parku DPMŽ znížila emisie o desiatky percent
Foto: ilustračné

Porovnanie množstva škodlivých emisií, ktoré produkoval vozový park Dopravného podniku mesta Žiliny pred a po výmene flotily, odhalilo úsporu vypustených škodlivín v rádoch desiatok percent. Vyplýva to zo záverov výskumu odborníkov Katedry cestnej a mestskej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) Žilinskej univerzity v Žiline.

Dňa 22.septembra 2020 sa pri príležitosti Svetového dňa bez áut uskutočnilo poďakovanie za dlhodobú spoluprácu medzi Žilinskou univerzitou v Žiline (UNIZA) a Dopravným podnikom mesta Žilina (DPMŽ).

Zdroj: UNIZA

Výsledky výskumu v podobe príspevku s názvom „Environmentálna udržateľnosť zmeny vozidlového parku vo verejnej mestskej doprave vybraného mesta v strednej Európe“ odovzdal výskumný kolektív zástupcom dopravného podniku.

Vedecký výstup bol publikovaný aj vo významnom zahraničnom vedeckom časopise Energies. Jeho závery o stave a prevádzke vozidlového parku v roku 2012 a 2019, teda po skončení jeho komplexnej obnovy, poukazujú na súčasné a budúce prínosy najmä pre zdravšie ovzdušie v Žiline. 

Emisia pevných častíc klesla o štyri pätiny

Výskumný tím FPEDAS UNIZA pod vedením prof. Ing. Jozefa Gnapa, PhD. vykalkuloval množstvá emisií škodlivín pred a po obnove. Spôsob výpočtu zohľadňuje priame aj nepriame emisie z dopravnej prevádzky. V kalkuláciách sú preto zahrnuté nielen emisie výfukových plynov, ale aj nepriame emisie škodlivín - z  výroby elektrickej energie a z výroby motorovej nafty.

V roku 2012 mal vozidlový park verejnej dopravy v Žiline viac než polovicu naftových vozidiel v emisnej triede 3, len desatinu v triede 4.

Po výmene vďaka európskym štrukturálnym fondom majú autobusy Solaris Urbino 12 a Iveco Urbanway 12 Hybrid emisnú triedu 6. Obnova vozidlového parku DPMŽ priniesla výrazné zníženie množstva emisií z dopravnej prevádzky - pri CO2 o 12 %, pri emisiách CO o 66 %, pri emisiách NOx o 88 % a pri PM o 79 %.

Žilina má problém s pevnými časticami, výmenou autobusov sa podarilo výrazne znížiť ich emisiu. Autori štúdie v závere pripomínajú, že zvýšenie kvality vozidiel verejnej dopravy môže prispieť aj k zmenám v pomere cestujúcich, ktorí využívajú hromadnú a individuálnu dopravu.  

 

Žilinský dopravný podnik využíva spoluprácu s univerzitou aj pre ďalšie projekty - napríklad zavedenie moderného informačného systému na zastávkach MHD v Žiline či plán dopravnej obslužnosti mesta, ktorý riešili odborníci na rovnakej fakulte.  

„Teší ma, že vedecko výskumná činnosť Žilinskej univerzity v Žiline plní dôležitú úlohu pri riešení významných projektov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života občanov mesta Žilina s ohľadom na životné prostredie. V spoluprácu s DPMŽ, ktorý vie aplikovať výsledky týchto výskumov v praxi, sa len zdôrazňuje význam našej vzájomnej spolupráce,“ dodal doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., prorektor pre vzdelávanie. 
104 reakcií


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Policajná hliadka
05:27
Rajecká cesta
Policajná hliadka
05:12
Nemocničná
Iné nebezpečenstvo
03:07
Porúbka
Hmla
22:54
Hričovská
Jama na ceste
22:43
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia