Dnes najčítanejšie
Od dnešného dňa sú uzavreté časti diaľnice D1 a D3 pri Žiline z dôvodu rozširovania križovatky
COVID-19 info   |   Mobilné odberné miesta

24 september 2020 - 12:08

Základné školy v Žiline zmodernizujú vďaka eurofondom odborné učebne za viac ako milión eur

Foto: Základné školy v Žiline zmodernizujú vďaka eurofondom odborné učebne za viac ako milión eur
Foto: ilustračné - pixabay

Až 12 základných škôl v Žiline sa v blízkej budúcnosti dočká modernizácie jazykových, prírodovedných, polytechnických aleboo špecializovaných učební s informačno-komunikačnou technikou. Mesto Žilina získalo peniaze z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Realizácia projektu začne koncom septembra.

V Základnej škole Lichardova sa vybuduje nová jazyková trieda a zmodernizuje učebňa fyziky a knižnica. V rámci projektu sa zmodernizujú odborné učebne aj na ZŠ Školská 49, Jarná, Do Stošky, Limbová, ZŠ a MŠ Gaštanová.

Odborné učebne a knižnice sa obnovia aj na ZŠ Martinská, V. Javorku, Slovenských dobrovoľníkov a ZŠ a MŠ na Ulici sv. Gorazda 1 v Žiline. Na obnovu existujúcich a budovanie nových odborných a jazykových učební sa projekt zameria na ZŠ Námestie mladosti 1, ZŠ Karpatská zriadi školskú knižnicu a odborné učebne. V prvej etape projektu v nasledujúcich týždňoch pribudne v školách nový nábytok.

„Počas letných mesiacov sme pracovali na realizácii rekonštrukčných prác v základných školách a na príprave nových projektov. Je prioritou mesta, aby mali školy vyhovujúce zázemie, v ktorom sa žiaci a učitelia cítia naozaj dobre. Som veľmi rád, že aj aktuálne realizovanými projektami sa zvýši kvalita vzdelávania na žilinských základných školách,“ povedal primátor Peter Fiabáne.

Mesto Žilina sa zapojilo aj do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., ktorý koordinuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zameraný je na podporu inkluzívneho vzdelávania na základných a materských školách prostredníctvom vytvorenia pracovných miest pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg).

„Je pozitívne, že aj v tejto výzve mesto uspelo. Vďaka našim projektom na 19 základných a materských školách v Žiline vytvoríme spolu 81 pracovných miest. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu,“ zhodnotil žilinský primátor.

Do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina nastúpilo v aktuálnom školskom roku 850 žiakov a do materských škôl 680 škôlkarov. Po letných prázdninách ich čakali vynovené a zrekonštruované priestory niektorých základných a materských škôl. 

Investičnú akciu za celkom 440-tisíc eur zameranú na zníženie energetickej náročnosti radnica v júni ukončila v Materskej škole na Petzvalovej ulici v Žiline.

Rekonštrukčné práce, ktoré trvali osem mesiacov, sa v škole dotkli zateplenia budovy, modernizácie osvetlenia a vykurovania, dobudovania núteného vetrania rekuperáciou či zabezpečenia bezbariérového prístupu do budovy. V súčasnosti mesto realizuje a pripravuje na ukončenie aj ďalšie dve investičné akcie, a to rekonštrukciu Materskej školy Trnavská na sídlisku Vlčince za celkom 681-tisíc eur a Materskej školy Čajakova na Hlinách IV za viac ako 360-tisíc eur. Na zvýšenie kapacity škôlok a ich rekonštrukciu získala samospráva finančné prostriedky z IROP.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných a 26 materských škôl. V uplynulom školskom roku ich navštevovalo viac ako 8 400 detí.
64 reakcií
Zdroj: Mesto Žilina


Dopravný servis
Košická
Iné nebezpečenstvo
02:38
Kotešová
Prekážka na ceste
00:29
Bytčica, Dlhá
Kolóna
19:27
Radoľa
Prekážka na ceste
19:07
Lavobrezná
Práca na ceste
18:57
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia