Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Vláda sprísňuje opatrenia na boj s koronavírusom, čaká nás lockdown

23 september 2020 - 17:15

Hromadné SMS správy obyvateľom pokladá mesto Žilina za nákladné, rozhodnú poslanci

Foto: Hromadné SMS správy obyvateľom pokladá mesto Žilina za nákladné, rozhodnú poslanci
Foto: ilustračné - pixabay

Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline predložilo 14 poslancov návrh, aby sa mesto zaoberalo možnosťou zaviesť informačný kanál s využitím hromadného posielania SMS správ pre obyvateľov mesta. Textové správy využívali niektoré samosprávy počas pandémie na informovanie, čo umožnili bezplatne ich poskytovatelia.

Zastupiteľstvo materiál, v ktorom poslanci apelovali na radnicu, aby sa myšlienkou zaviesť SMS informovanie aj mimo krízových situácií zaoberala, bol schválený. Predkladajúci poslanci vysvetlili, že spätnú väzbu na zavedenie podobného systému majú od samotných obyvateľov:

„Predkladatelia ako poslanci, pôsobiaci medzi obyvateľmi mestských častí, dlhodobo pociťujú spoločenskú objednávku na takéto riešenie. Skúsenosti z iných samospráv pritom naznačujú, že ide o jednoduché riešenie s de facto zanedbateľnými prevádzkovými nákladmi.“ 

Rozdiel v názoroch na náklady prevádzky

Masovým posielaním SMS správ by malo mesto podľa navrhovateľov informačne obsiahnuť aj tú skupinu obyvateľov, ktorí nevyužívajú moderné technológie. Miestny rozhlas nefunguje na celom území mesta, benefitovať z prijatia SMS správy by mohli významne aj sluchovo postihnutí občania. 

Po schválení apelujúceho materiálu predkladá na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline prednosta Mestského úradu v Žiline Michal Berger informatívnu správu, ktorá hodnotí možnosti zavedenia takéhoto dodatočného komunikačného nástroja s občanmi. Skupina 14 poslancov počítala s tým, že služba by bola pre Žilinčanov bezplatná a náklady minimálne: 

„Veľké náklady by si zavedenie tejto služby nevyžadovalo ani na strane mesta. Napríklad skúsenosť zo Zlatých Moraviec hovorí, že vstupné náklady boli na zariadenie v hodnote takmer 2 400 eur, ktoré dokáže posielať SMS a emaily a má predprípravu na možnosť vyhlasovania oznamov rozhlasom v mestských častiach a mesačné náklady predstavujú len 8,50 eura a k dispozícii je až 30-tisíc SMS správ za mesiac.“  

Mesto už dnes komunikuje viacerými kanálmi, okrem digitálnych komunikačných nástrojov využíva aj platenú inzerciu v online a tlačených médiách alebo miestnom rádiu. K tomu vydáva na mesačnej báze vlastné Radničné noviny, ktoré bezplatne distribuuje do schránok na území mesta. 

Desiatky tisíc eur ročne

Podľa odboru komunikácie by zavedenie SMS informačnej služby pre občanov mesta vyvolalo mesačné náklady na úrovni niekoľkých tisíc eur. Súčasťou predkladaného materiálu sú aj cenové ponuky oslovených potenciálnych dodávateľov a výstupy z prieskumu trhu. 

Najlacnejší variant, v ktorom mesto odošle mesačne 4 SMS správy na mobilné zariadenia 35-tisíc príjemcov, by stál ročne viac ako 56-tisíc eur. Počet čísel korešponduje s odhadom adresátov, nachádzajúcich sa v danom čase v Žiline.

Ak by mesto chcelo osloviť všetkých dostupných adresátov bez ohľadu na ich aktuálnu prítomnosť na území, pri Žiline by ich počet mohol predstavovať úroveň 46 000 príjemcov. Ak by dodávala databázu týchto užívateľov externá spoločnosť, služba by ročne stála viac než 211-tisíc eur.

Konkrétny cenový mix by závisel od intenzity, s akou by mesto využívalo hromadné rozposielanie SMS správ. Výhodnejšiu cenu by samospráva získala, ak by disponovala vlastným zoznamom mobilných čísel so získaným súhlasom obyvateľov.

Ten dnes žilinská radnica nemá, musela by ho postupne vybudovať a súhlasy archivovať. Získať desiatky tisíc mobilných čísel by mohlo trvať niekoľko mesiacov až rokov.

Najlacnejší variant by stál dve tretiny súčasného rozpočtu na komunikáciu

Aj najlacnejší variant pri 4 SMS na aktuálne dostupné čísla v Žiline by tvoril viac než tri štvrtiny nákladov súčasnej komplexnej komunikácie. V nej využíva mesto online komunikáciu, inzerciu, vlastné citylighty na zastávkach, letáky, reklamné predmety aj vlastné noviny. V tomto roku vynaloží radnica na tento mix 89-tisíc eur, budúci rok by to malo byť až 120-tisíc. 

Najvýraznejšie stúpne položka Radničných novín, ktoré plánuje odbor komunikácie vydať dvanásťkrát oproti tohtoročným siedmim razom. Nevýhodou SMS informovania je aj krátky priestor na podanie informácie - 160 znakov bez diakritiky.

V prípade posolstiev s diakritikou by sa musel zadávateľ obmedziť na 70 znakov. Aj preto je výsledkom informatívnej správy odporúčanie na zváženie služby ako doplnkovej formy komunikácie vtedy, keď bude mesto disponovať dostatkom peňazí v rozpočte:

„Externá komunikácia mesta Žilina využíva viacero komunikačných nástrojov smerom k občanom, pričom niektoré znich sú bezplatné a niektoré z nich si vyžadujú financovanie z rozpočtu mesta. Avšak žiaden zo v súčasnosti používaných komunikačných nástrojov nemá taký vysoký finančný dopad na rozpočet mesta, ako by to bolo v prípade informovania občanov prostredníctvom SMS, čo považujeme za najväčšiu nevýhodu tejto služby. Finančne sa k daným výdavkom približujú náklady na Radničné noviny (tlač a distribúcia), ktoré sú však v rozsahu informovanosti neporovnateľné – 16 strán formátu A3 oproti 160 znakom v jednej SMS,“ uzatvára v materiáli Katarína Gazdíková, vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou MsÚ v Žiline.5 zdieľaní

Dopravný servis
Budatínska Lehota
Dopravná nehoda
01:25
Oškerda
Stacionárny radar
01:22
Gbeľany
Policajná hliadka
01:11
Závodská cesta
Jama na ceste
21:45
Hálkova
Prekážka na ceste
21:39
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia