Dnes najčítanejšie
V Žiline beží testovanie bez väčších problémov, drive-in v iných mestách kolabuje
Aktuálny stav odberných miest COVID-19

23 september 2020 - 11:51

ÚVO: Postup mesta Žilina pri zabezpečení právnych služieb pre vyrovnanie s Trabelssiem nebol správny

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) po prešetrení podnetu mestského poslanca Dušana Maňáka vo veci objednania právnych služieb pre vyrovnanie sa s podnikateľom Trabelssiem konštatoval, že mesto Žilina nepoužilo pri obstarávaní správny postup. Využitie výnimky nebolo podľa názoru úradníkov oprávnené, keďže jej nepredchádzal bezprostredne hroziaci súdny spor:

„Úrad poukazuje na skutočnosť, že v predmetných vzťahoch ide o viacero právnych vzťahov Mesta Žilina s rôznymi spoločnosťami, ktoré prebiehajú, resp. trvajú približne 15 rokov, pričom tieto právne vzťahy nie sú predmetom aktuálneho prebiehajúceho súdneho sporu, v ktorom by Mesto Žilina zastupovala spoločnosť Karkó s.r.o., a teda nemožno priamo konštatovať, že ide o právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní,“ dodal vo vyjadrení Tomáš Lepiše, riaditeľ odboru dohľadu ÚVO. 

V zazmluvnených službách vidia kontrolóri poradenstvo a roky trvajúce vzťahy podľa nich nezakladajú predpoklad, že predmet poradenstva neznesie odklad alebo bezprostredne hrozí súdny spor. Keďže ale doposiaľ mesto zaplatilo právnickej spoločnosti Karkó, s.r.o. sumu 25 000 eur bez DPH za ústnu analýzu, úrad nezačne konanie o preskúmanie úkonov.

Dôvodom je fakt, že mesto Žilina doteraz na tieto právne služby vynaložilo sumu nižšiu ako je limit pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou. V takom prípade sú pravidlá pre výber dodávateľa nastavené voľnejšie:

„Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj na tvrdenie Mesta Žilina o pozastavení akéhokoľvek plnenia zo Zmluvy a Dodatku je s poukazom na finančné limity stanovené zákonom o verejnom obstarávaní možné uviesť, že pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami na poskytnutie právnych služieb, ktoré nespadajú pod výnimku zákona o verejnom obstarávaní, nie je upravený žiadny konkrétny postup..“ konštatuje úrad. 

Mesto teda podľa kontrolórov zvolilo nesprávny postup a ak by pokračovalo v plnení zmluvy nad limit pre zákazky s nízkou hodnotou, mohol by začať preskúmavať spôsob uzatvorenia. Úrad pre verejné obstarávanie zároveň odporučil, aby radnica zvážila ďalšie plnenie zmluvy. 12 zdieľaní

Dopravný servis
Lavobrezná
Prekážka na ceste
16:39
Rudinka
Prekážka na ceste
12:39
Strečno
Jama na ceste
12:28
Rajecká cesta
Práca na ceste
12:14
Varín
Prekážka na ceste
12:08
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia