Dnes najčítanejšie
VIDEO: Ďalší z domácich vodičov bránil v plynulej jazde v dvoch pruhoch na ulici Vysokoškolákov

06 august 2020 - 16:21

Vybrané lokality v meste budú kosiť menej často, ide o pilotný projekt zachovania kvitnúcich plôch

Foto: Vybrané lokality v meste budú kosiť menej často, ide o pilotný projekt zachovania kvitnúcich plôch
Foto: ilustračné / pixabay.com
Získavajte aktuálne správy prostredníctvom Telegramu Sledovať Telegram

Podpora a rozvoj biodiverzity či napomáhanie zmierneniu dopadov zmeny klímy sú prioritné ciele pilotného projektu zachovania prirodzených lúčnych porastov na území Žiliny. Samospráva skúšobne od mája 2020 na vytypovaných lokalitách v meste kosí menej, aby mali priestor na rast rastliny a byliny, ktoré v minulom období nestihli zakvitnúť.

„Zachovávanie plôch s nižšou intenzitou kosenia je moderným trendom údržby mestskej zelene a okrem estetickej funkcie spĺňa aj praktické úlohy v zachytávaní prachových častíc, emisií, vody či vo vytváraní rôznorodosti rastlín pre hmyz, drobné živočíchy a vtáctvo,“ informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Pilotný projekt má viesť k zachovaniu kvitnúcich plôch v meste zatiaľ na piatich miestach

Na sídliskách Solinky (Limbová) a Vlčince (Sv. Bystríka) sa radnica rozhodla kosiť s nižšou intenzitou. Na sídliskách Vlčince (Obežná, Piešťanská) a Hájik (Korzo) bude mesto priestor rekultivovať likvidáciou pôvodného trávnatého porastu a založením novej kvitnúcej lúky. Lokality boli vybrané aj vzhľadom na polohu predškolských, školských a sociálnych zariadení, pre lepšiu dostupnosť a ako ďalší vzdelávací prvok v ekovýchove detí.

„Verejný priestor je téma, ktorá si zaslúži neustálu pozornosť a sledovanie najnovších trendov. Princíp prírode blízkej údržby mestskej zelene je sympatický najmä vo filozofii udržateľného rozvoja spájajúceho ekologický, ale aj estetický význam. Prirodzený lúčny porast vracia prírodu späť do miest, no zároveň spĺňa aj mnohé iné úlohy. Napríklad v týchto horúcich letných dňoch majú kvitnúce priestranstvá schopnosť ochladzovať okolie a zadržiavať vodu,“ konštatoval primátor mesta Peter Fiabáne.

Na význam vyššieho trávnatého porastu v mestách a obciach upozorňujú aj odborníci

„Vzhľadom na výrazné klimatické zmeny je v mestách nevyhnutné koncepčne prehodnotiť spôsoby kosenia zelených plôch. Ich časté a intenzívne kosenie už ohrozuje zdravie obyvateľov miest. Kosiť preto treba premyslene a s ohľadom na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. Nižšia frekvencia kosenia tiež môže prispieť aj k ekonomickej úspore,“ pripomína Slovenský ochranársky snem vo svojej výzve mestám a obciam.

Ak je už kosiť nutné, treba kosenie selektovať podľa funkcií zelených plôch. Niektoré plochy nechať nepokosené v záujme zadržiavania vlahy, filtrácie prachu, ako aj zachovania druhovej rozmanitosti hmyzu a iných drobných živočíchov.

Neuvážlivé kosenie trávnatých plôch oberá podľa ochranárov obytné mestské časti o vlhkosť, ktorá ochraňuje životné prostredie v horúcich mesiacoch v čase absencie zrážok. Hustá doprava v mestách generuje prach, ktorý je karcinogénny a vyvoláva alergické reakcie. Vyšší porast nekosenej zelene prach pohlcuje a je prirodzeným filtrom. Intenzívne kosenie trávy je podľa názoru odborníkov škodlivé pre faunu a vytvára monokultúru trávy s výrazne zníženou ekologickou a klimatickou hodnotou.

„Mestá, ktoré majú dobrú ekologickú politiku, nahrádzajú časť trávnikov mestskými lúkami, ktoré sú druhovo omnoho pestrejšie, esteticky zaujímavejšie, vyžadujú nižšie náklady na manažment a majú aj významný prínos v zmysle adaptačných opatrení na klimatické zmeny,“ odporúčajú vo výzve ochranári.
Zdroj: TS Mesto Žilina


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Iné nebezpečenstvo
09:13
Rudinka
Práca na ceste
08:53
Oškerda
Práca na ceste
08:41
Strečno
Prekážka na ceste
08:30
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
08:26
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia