Dnes najčítanejšie
V obci Mojš otvoria novú predajňu potravín, po 15 rokoch nájmu sa uvoľní sála v kultúrnom dome

30 júl 2020 - 10:22

V okresoch Žilina a Bytča bol do odvolania vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 29. júla 2020 od 6.00 hod. do odvolania. V tomto čase je každý občan povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zakazuje sa najmä: 

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • spaľovať horľavé látky na pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú povinní najmä:

 • zabezpečiť v lesoch a ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov 
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :
  - urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov
  - vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru
  - prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier

Pokuta až do výšky 16 596 eur

Zakázaná činnosť u fyzickej osoby je z hľadiska ochrany pred požiarmi posudzovaná ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné za nedodržanie zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu do výšky 16 596 eur.

51 reakcií
Zdroj: Mesto Žilina


Dopravný servis
Krasňany
Jama na ceste
15:14
Nemocničná
Policajná hliadka
15:08
Košická
Kolóna
14:58
Oškerda
Kolóna
14:53
Solinky, Centrálna
Kolóna
14:45
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia