Dnes najčítanejšie
Dnes sa počas celého dňa očakáva na území Žilinského kraja výskyt poľadovice a hmly

29 júl 2020 - 14:06

Z inváznych rastlín sa v Žiline najviac vyskytuje Pohánkovec japonský a zlatobyle

Foto: Z inváznych rastlín sa v Žiline najviac vyskytuje Pohánkovec japonský a zlatobyle
Foto: Autor: MdE, CC BY-SA 3.0 de, wikipedia.org

Aj toto leto majú mestské časti a sídliská v Žiline problémy s inváznymi druhmi rastlín, najväčšie problémy na území Žiliny spôsobuje invázna rastlina Pohánkovec japonský. Ten sa vyskytuje až na 23 miestach. Aktuálny výskyt inváznych druhov rastlín sleduje Štátna ochrana prírody, ktorá ich zapisuje do interaktívnej mapy.

„Ďalšími inváznymi rastlinami, ktoré sa vyskytujú v meste vo väčšom množstve sú Zlatobyľ kanadská (11 zaznamenaných výskytov), Zlatobyľ obrovská (8 výskytov), Javorovec jaseňolistý (7 výskytov) a Netýkavka žľaznatá (3 výskyty),“ potvrdil hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Invázne druhy rastlín a ich výskyt v Žiline: 

Pohánkovec japonský – 23 zaznamenaných výskytov v hojnom až masovom zastúpení, najmä v Žiline pod estakádou, biokoridor rieky Váh, pravý breh Kysuce, brehy Rajčianky, Rosinského a Breznického potoka, breh potoka Všivák v časti Zábrehy, Solinky pri ul. Centrálnej, ul. Za plavárňou pri Carrefoure, Rosinská cesta pri ZŠ Martinská, Bytčica ul. Pod Dielce a ul. A. Bielka, Žilinská Lehota ul. Kortinská. 

Zlatobyľ obrovská – 8 zaznamenaných výskytov v hojnom zastúpení, najmä na Horevaží, ľavý breh Rajčianky, ul. Za plavárňou pri Carrefoure, Mojšová Lúča pri odbočke ku kafilérii, Budatín pri ul. Zámockej, Považský Chlmec pravý breh Kysuce, Bánová oproti cintorínu.

Zlatobyľ kanadská - najmä v okolí Rosinskej cesty

Javorovec jaseňolistý – 7 zaznamenaných výskytov v ojedinelom zastúpení, napr. ul. Predmestská pri Spojenej škole kráľovnej pokoja, ul. P. O. Hviezdoslava pri železničnej stanici, medzi ul. Nešporova – J. Sklenára, Pod hájom – Obvodová, Rosinská cesta – Matice Slovenskej,  Trnové ul. Chotárna. 

Netýkavka žľaznatá – 3 zaznamenané výskyty v bežnom až hojnom zastúpení, v Považskom Chlmci na brehu Váhu pri smetisku (tu by som navrhol pri bývalej skládke TKO), medzi ul. Pri Kysuci a riekou Kysuca, v Budatíne medzi ul. Dolnou a Váhom.

Mesto Žilina za účelom zamedzenia výskytu inváznych rastlín upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na povinnosť odstraňovať za určených podmienok a stanoveným spôsobom zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy rastlín a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu.

Šíria sa rýchlo a vytláčajú pôvodné druhy

Problémom týchto druhov je, že majú potenciál rýchlo sa šíriť a negatívne ovplyvňovať populácie pôvodných druhov a pôvodné biotopy. 

Invázne druhy rastlín majú potenciál sa rýchlo šíriť a negatívne ovplyvňovať populácie našich pôvodných druhov a pôvodné biotopy. Najčastejšie boli dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy. 

„Majú vysoký reprodukčný potenciál a dokážu sa rýchlo šíriť vegetatívnym spôsobom alebo vytvárajú každoročne veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou. Viaceré z týchto druhov v súčasnosti tvoria rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách, ale zasahujú aj do pôvodných rastlinných spoločenstiev. Niektoré sú známe ako alergény (Ambrózia palinolistá či zlatobyle), iné vyvolávajú rôzne kožné poranenia (Boľševik obrovský). Ich odstraňovanie je veľmi problematické, vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy, často s nevyhnutným využitím herbicídnych prípravkov, aby sa dosiahli požadované výsledky,“ informujú ochranári.18 reakcií


Dopravný servis
Mostná
Prekážka na ceste
12:57
Lavobrezná
Prekážka na ceste
12:22
Hričovská
Dopravná nehoda
12:15
Priemyselná
Dopravná nehoda
12:14
Hričovská
Dopravná nehoda
12:14
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia