Dnes najčítanejšie
Tip na výlet: V obci pri Ružomberku sa nachádza 13 metrov vysoký Lúčanský vodopád s modrou vodou

21 júl 2020 - 16:08

Mesto Žilina obstaráva projektovú dokumentáciu na modernizáciu trolejbusovej trate a depa

Foto: Mesto Žilina obstaráva projektovú dokumentáciu na modernizáciu trolejbusovej trate a depa
Foto: Mesto Žilina

Mesto Žilina začalo realizovať prvé kroky k rozsiahlej modernizácii trolejbusovej dráhy a výstavby nového trolejbusového depa. V pondelok 20. júla bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie trolejových dráh v predpokladanej hodnote viac ako 2,4 milióna eur bez DPH a depa za viac ako 1,2 milióna eur bez DPH.

Cieľom projektu s názvom „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline“ bude modernizácia infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy. Súčasťou rekonštrukčných prác bude trakčné vedenie, výstavba nových trolejbusových tratí, kompletná modernizácia trakčného systému, diaľkového ovládania, obratísk a trakčných meniarní s kompletným napájacím systémom.

Investičný projekt s názvom „Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“ má za cieľ vytvoriť vhodné technické podmienky pre údržbu a opravy vozidiel dopravného podniku prostredníctvom modernizácie a dobudovania depa na Kvačalovej ulici.

v prvom prípade ráta štúdia realizovateľnosti s investičnými nákladmi na stavbu vo výške približne 40 miliónov eur bez DPH. Odhadované náklady na realizáciu prác pri druhom projekte sú v zmysle štúdie uskutočniteľnosti odhadované na sumu 16 miliónov eur bez DPH.

Časť objektov súčasnej základne na opravy a údržbu trolejbusov by sa mala zrekonštruovať a časť prebudovať stavebne aj technologicky. Projekt ráta tiež s výstavbou nových objektov.

Práce zahŕňajú obnovu budov, spevnených plôch, komunikácií, odstavných plôch vrátane návrhu ich zastrešenia, riešenie kanalizácie, vzduchotechniky, silnoprúdových a slaboprúdových elektrických rozvodov spolu so zabezpečením elektrickej požiarnej signalizácie.

Viac o plánoch modernizácie sa dočítate v našom článku.
59 zdieľaní
Zdroj: Mesto Žilina

Dopravný servis
Cesta I/64
Kolóna
18:29
Strečno
Práca na ceste
18:28
Mojšova Lúčka
Kolóna
18:27
Vranie
Prekážka na ceste
18:26
Strečno
Kolóna
18:25
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia