Dnes najčítanejšie
V obci Mojš otvoria novú predajňu potravín, po 15 rokoch nájmu sa uvoľní sála v kultúrnom dome

21 júl 2020 - 09:29

Poškodenia ciest, ktoré neohrozujú bezpečnosť a plynulosť premávky, mesto opäť vynechalo z opráv

Na viacerých cestách v Žiline tento rok prebehli opravy výtlkov po zimnej sezóne. Vykonávanie takýchto opráv v rámci bežnej údržby realizuje samospráva na základe generálnych obhliadok miestnych komunikácií po skončení zimnej údržby. Následne spracuje harmonogram vysprávok vozoviek asfaltobetónovou zmesou.

„Havarijné, resp. väčšie defekty na komunikáciách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky riešime prednostne, ešte predtým ako prídu na rad v rámci harmonogramu bežnej údržby. Údržba prebieha na základe poradia dôležitosti miestnych komunikácií, ktoré sú rozdelené do 3 kategórií,“ spresnil hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Poradie je rozdelené nasledovne: 

  • I. poradie dôležitosti predstavujú komunikácie s premávkou MHD a komunikácie vyššieho dopravného významu z hľadiska intenzity a smerovania dopravy
  • II. poradie tvoria komunikácie nižšieho významu, prevažne vnútroblokové komunikácie mestských sídlisk a ostatných obytných častí mesta
  • III. poradia patria vnútroblokové komunikácie priľahlých rurálnych mestských častí

Viacerí obyvatelia mesta sa už takmer rok sťažujú na dve výrazné poškodenia, ktoré značne obmedzujú plynulosť premávky na uliciach Matice Slovenskej a Vysokoškolákov. Mesto Žilina v predmetných úsekoch opravy už zrealizovalo a tieto poškodenia vynechalo.  Čoraz viac motoristov pritom prechádza cez poškodené miesta opatrne a zníženou rýchlosťou, aby nedošlo k poškodeniu vozidiel.

„Uvedené komunikácie (Vysokoškolákov a Matice Slovenskej) patria do I. poradia, ktoré už bolo zrealizované. Predmetné poškodenia neohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a na základe vyššie uvedených obhliadok pre spracovávaním plánu údržby komunikácií na tento rok sa nejednalo o výrazné defekty,“ povedal Miškovčík.

Podnet na ulici Vysokoškolákov bol zaevidovaný do poradia 16. októbra minulého roka, prepadnutý úsek cesty na konci ulice Matice Slovenskej eviduje samospráva od 10. júla 2019. Motoristi a obyvatelia mesta stále čakajú na ich vyriešenie.

Hovorca mesta Žilina však dnes prisľúbil, že v oboch prípadoch vykonajú opätovnú obhliadku: „Každopádne, pre istotu na týchto úsekoch vykonáme obhliadky a posúdime aktuálny stav,“ dodal.
190 reakcií


Dopravný servis
Košická
Kolóna
14:58
Oškerda
Kolóna
14:53
Solinky, Centrálna
Kolóna
14:45
Vysokoškolákov
Kolóna
14:23
Radoľa
Kolóna
14:22
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia