Dnes najčítanejšie
Tip na výlet: V obci pri Ružomberku sa nachádza 13 metrov vysoký Lúčanský vodopád s modrou vodou

14 júl 2020 - 13:02

Za 235-tisícové mreže na tuneli Višňové dostali diaľničiari pokutu, ÚVO vidí porušenie zákona

Foto: Za 235-tisícové mreže na tuneli Višňové dostali diaľničiari pokutu, ÚVO vidí porušenie zákona
Foto: Ján Marosz

V stredu 8. júla 2020 vydal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodnutie v prípade realizácie mechanických zábran na tuneli Višňové, v ktorom posudzoval dve objednávky na dodanie a osadenie mreží za celkovo viac než 210-tisíc eur. Zábrany na šesť vstupov objednala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) minulý rok od spoločnosti Repase Žilina.

Na podozrivý spôsob objednania diela upozornil poslanec Ján Marosz, ktorý v ňom videl špekulatívny zámer rozdelenia na viac častí za účelom vyhnutia sa otvorenej súťaži. Podľa jeho informácií boli zábrany násobne predražené, ním oslovená švajčiarska spoločnosť a zároveň staviteľ tunela pri Prešove odhadol cenu na 65-tisíc eur.

Úradu sa nepáči ani to, ako diaľničiari dokumentovali celý priebeh súťaže. Kontrolóri nevedia, či uchádzači skutočne predložili ponuky a na základe čoho došlo k ich vyhodnoteniu. Identifikované porušenie zákona pritom mohlo ovplyvniť výsledok daného verejného obstarávania:

„Podľa zistenia mal úrad za to, že kontrolovaný postupoval pri zadávaní zákazky v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, a to princípom transparentnosti, keď kontrolovaný nezdokumentoval celý priebeh predmetného verejného obstarávania, tak aby jeho úkony bolo možné overiť, a to úkony kontrolovaného v súvislosti s určením predpokladanej hodnoty zákazky, zasielaním výziev na predloženie ponuky a následným doručovaním ponúk od uchádzačov, hodnotením predložených ponúk a výberom úspešného uchádzača.“

Zákon o verejnom obstarávaní pri stavebných prácach jasne špecifikuje, že ak ide o zákazku v predpokladanej hodnote nad 180-tisíc eur, musí sa realizovať ako nadlimitná.


Zdroj: zakonypreludi.sk

Legislatíva myslí aj na prípady, kedy by sa mohla zákazka deliť na časti. Aj vtedy ale platí výpočet predpokladanej hodnoty ako súčet všetkých častí:

„Ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota nie je nižšia ako finančný limit, použije sa postup zadávania nadlimitných zákaziek.“

Úrad navrhuje uložiť pokutu vo výške 12 647,89 eur, pričom vďaka súhlasu NDS v plnom rozsahu sa jej výška zrejme zníži na polovicu. Reálny efekt rozhodnutia je preto takmer nulový, keďže jedna organizácia financovaná z verejných prostriedkov zaplatí pokutu inej. V praxi sa tak len presunú verejné zdroje.

Zrejme aj preto Národná diaľničná spoločnosť s pokutou súhlasí, a to dokonca absolútne a bezvýhradne: „Kontrolovaný, v súlade s § 173 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní, v konaní č. 15341-6000/2019-OD/7 so všetkými uvedenými zistenými skutočnosťami, pokutou, a jej výškou, súhlasí v plnom rozsahu. Tento súhlas je absolútny a bezvýhradný,“ cituje vyjadrenie NDS z listu rozhodnutie úradu.414 zdieľaní

Dopravný servis
Cesta I/64
Kolóna
18:29
Strečno
Práca na ceste
18:28
Mojšova Lúčka
Kolóna
18:27
Vranie
Prekážka na ceste
18:26
Strečno
Kolóna
18:25
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia