Dnes najčítanejšie
Na štvorprúdovkách v Žiline smú vodiči jazdiť v ktoromkoľvek pruhu, musia sa však uhnúť rýchlejším autám
COVID-19 info   |   Mobilné odberné miesta

09 júl 2020 - 14:03

Župa zmení tarifu v prímestských autobusoch, ceny budú závisieť od kilometrov

Foto: Župa zmení tarifu v prímestských autobusoch, ceny budú závisieť od kilometrov
Foto: ilustračné

Už v tomto roku dôjde s najväčšou pravdepodobnosťou k úprave tarify v prímestskej autobusovej doprave, ktorú financuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Výraznou zmenou bude prechod z pásmového na kilometrický systém výpočtu ceny, vďaka čomu bude počet precestovaných kilometrov najpodstatnejšou zložkou výslednej sumy.

Od zavedenia nového tarifného systému si kraj sľubuje aj zvýšenie atraktivity bezhotovostných platieb. Dnes je cenový rozdiel medzi platením v hotovosti a dopravnou kartou minimálny, v prípade obyčajného základného cestovného sú hradené peniazmi viac než dve pätiny ciest.

Bezhotovostné platby zrýchlia nástupný proces

Ďalšou dlho očakávanou zmenou bude zavedenie prestupných lístkov pri bezhotovostnej platbe. Viac platieb kartou by zároveň malo pomôcť skrátiť doby nastupovania:

„Výraznejšou zľavou cestovného v prípade elektronického cestovného, čiže platby cestovného z dopravnej karty, voči cestovnému platného v hotovosti, chce ŽSK tiež zvýšiť bezpečnosť pri cestovaní, a to najmä v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu COVID19. Takýto spôsob platby tiež zrýchli a zjednoduší nástup a výstup cestujúcich a v konečnom dôsledku zrýchli cestovanie a skráti dobu prepravy cestujúceho,“ informuje ŽSK v materiáli, o ktorom mali v pondelok rokovať župní poslanci.

Nakoniec sa tak nestalo, predsedníčka Erika Jurinová materiál z rokovania stiahla: „Počas komisie dopravy prebehla diskusia, ktorá spochybnila materiál i zámer pripravený našou spoločnosťou IDS a odborom dopravy. Vnímala som všetky pripomienky z komisie, preto ešte v tejto chvíli dochádza k úprave taríf tak, aby zmena taríf nebola finančne náročná pre obyvateľov. Zameriame sa na platbu v hotovosti. Veľmi pozitívnou vecou, ktorá však zostala úplne v úzadí, je informácia, že prechádzame na kilometrickú sadzbu, čo znamená, že každý zaplatí iba za to, čo skutočne precestuje a rovnako dôležitá je aj možnosť prestupných lístkov, čo určite prinesie zlacnenie pre všetkých, ktorí prestupujú z jednej linky na druhú,“ vysvetlila Jurinová.

Ako dodala, súčasne platná tarifa je osem rokov stará: „Odvtedy sa skokovo menili viaceré položky ako napríklad mzdové náklady, tie sa hýbu v úplne iných číslach. Rovnako si však uvedomujem aj neistú situáciu na Slovensku „po korone“, takže sme si zobrali čas na dopracovanie a úpravy návrhov.“ 

Pri prestupe zaplatíme už len za kilometre

Spracovaný materiál počítal pri obyčajnom cestovnom so základnou sadzbou 60 centov, ku ktorej by sa za každý kilometer pripočítalo 5 centov. Platenie dopravnou kartou by cestujúcich stálo o niečo menej - 50 centov základnej sadzby a za kilometer 4 centy.

Platby kartou zároveň umožnia realizáciu prestupného lístku, kedy po prestupe na iný spoj v určenom časovom intervale zaplatí cestujúci už len poplatok za prejdené kilometre. Pri druhom spoji tak nebude opäť hradiť základnú sadzbu. Pôvodne mal systém vstúpiť do platnosti už v prvý augustový deň, či sa tak ale stane, je zatiaľ nejasné:

„Pre prípravu na integráciu by bolo určite najlepšie, aby sme nastúpili so zmenenou tarifou od 1. augusta. Uvidíme, ako sa nám podarí zapracovať zmeny. Sme otvorení aj termín posunúť, v súvislosti s prípravou, zapracovaním a nasadením technických riešení. S kilometrickou tarifou rátame, je to spravodlivejší systém, budeme však upravovať sadzby smerom nadol. Ako som uviedla, považujeme to za dôležitý medzikrok pri prechode na integrovanú dopravu,“ doplnila predsedníčka ŽSK.

Štát ponúkol menšinové podiely vo firmách dopravov

Integrácia pilotného územia Kysúc a Horného Považia by mohla začať už v roku 2021. Konečný termín závisí od rokovaní s mestskými podnikmi či Železničnou spoločnosťou Slovensko. Cieľom je vytvoriť efektívnejší systém verejnej dopravy, v ktorom budú spoje nadväzovať - od pravidelných mestských spojov, na ktoré budú naviazané autobusové linky, a tie vytvoria prípoje k železničným spojom.

Zároveň sa bude Žilinská župa a jej zastupiteľstvo zaoberať možnosťou prevzatia menšinových podielov štátnej spoločnosti MH Manažment vo firmách dopravcov:

„Na zastupiteľstvo bola na základe požiadavky z komisie dopravy vypracovaná krátka analýza o možnosti odkúpenia akcií MH Manažmentu v dopravných spoločnostiach. Čas bol krátky a nemali sme ani možnosť oboznámiť sa s komplexnosťou problému, ktoré je pre konečné rozhodnutie nevyhnutné. Správa bola zastupiteľstvom zobratá na vedomie, ale nevyplýva z nej ďalšie konanie. Každopádne, budeme ďalej vyhodnocovať argumenty za a proti spomínanej transakcii,“ uzavrela Erika Jurinová.
139 reakcií


Dopravný servis
Belá
Zver pri ceste
21:56
Lietavská Lúčka
Prekážka na ceste
19:55
Strážov
Prekážka na ceste
19:55
Lietavská Lúčka
Kolóna
18:56
Lietavská Lúčka
Dopravná nehoda
18:53
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia