Dnes najčítanejšie
Tip na výlet: V obci pri Ružomberku sa nachádza 13 metrov vysoký Lúčanský vodopád s modrou vodou

01 júl 2020 - 14:51

Mestská polícia Žilina sa rozrástla o nové posily, v aktívnej službe má 73 mužov a 15 žien

Foto: Mestská polícia Žilina sa rozrástla o nové posily, v aktívnej službe má 73 mužov a 15 žien
Foto: Mestská polícia Žilina

Žilinská mestská polícia sa rozrástla o nové posily, celkovo je tak v aktívnej službe 88 policajtov. Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy nastúpilo osem nových príslušníkov. V súčasnosti vykonáva činnosť mestskej polície na území Žiliny celkom 73 mužov a 15 žien.

Odborná príprava je rozvrhnutá na tri po sebe nasledujúce mesiace. Pozostáva z teoretickej časti v rozsahu 340 hodín a praktickej časti v rozsahu 80 hodín.

„V teoretickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú základné teoretické vedomosti zamerané na výkon činnosti príslušníka obecnej polície prostredníctvom jednotlivých vyučovacích okruhov,“ informuje Mestská polícia (MP) Žilina na sociálnej sieti.

Okruhy teoretickej časti:

 • základy právneho poriadku
 • základy ústavného práva
 • vybrané otázky správneho práva
 • vybrané otázky trestného práva
 • všeobecne záväzné nariadenia obce
 • odborno-policajnú prípravu
 • etiku a psychológiu policajnej práce
 • služby a vybrané otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

„V praktickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú základné praktické zručnosti a návyky potrebné pre výkon služby príslušníka obecnej polície, ktoré sú zabezpečované prostredníctvom praktickej prípravy v niekoľkých vyučovacích okruhoch,“ spresňuje ďalej MP Žilina.

Okruhy praktickej časti:

 • administratívne spracovávanie dokumentácie
 • praktický postup pri aplikácii jednotlivých oprávnení a počas zákrokov
 • streleckú prípravu
 • taktickú prípravu
 • telesnú prípravu
 • zdravotnícku prípravu
 • techniku administratívy
 • základy informatiky
 • spojovaciu prípravu

549 zdieľaní
Zdroj: Mestská polícia Žilina

Dopravný servis
Cesta I/64
Kolóna
18:29
Strečno
Práca na ceste
18:28
Mojšova Lúčka
Kolóna
18:27
Vranie
Prekážka na ceste
18:26
Strečno
Kolóna
18:25
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia