Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Od 1. októbra sa opäť sprísnia opatrenia, vláda rozhodne o vyhlásení núdzového stavu

26 jún 2020 - 14:10

Mesto Žilina pripravuje veľkú modernizáciu trolejbusového vedenia, pribudnú aj nové trate

Mesto Žilina pripravuje kompletnú modernizáciu trolejbusovej infraštruktúry vrátane trolejového vedenia. Informácia bola zverejnená na úradnej tabuli. Dôvodom je zastaranie a opotrebenie existujúceho trakčného vedenia, ktoré bolo budované ešte v rokoch 1992 až 2004. Vďaka obnove sa výrazne zlepší technický stav, zrýchli dráha a tak skráti prepravný čas.

Samospráva má tiež v pláne vybudovať nové trolejbusové trate a obratiská, čo prispeje k rozšíreniu služieb verejnej hromadnej dopravy v meste a mestských častiach. Očakávaný prínos projektu je predovšetkým zastavenie úbytku cestujúcich, zlepšenie kvality a zvýšenie atraktivity mestskej hromadnej dopravy.

Zrekonštruované trakčné vedenia prispejú k zníženiu počtu porúch, nižším prevádzkovým nákladom a nižšiemu hluku oproti súčasnosti. Trolejbusová dráha v Žiline má dĺžku viac ako 27 kilometrov, jej viaceré časti vykazujú rôzne stupne opotrebenia a technických nedostatkov. Údržba každoročne vyžaduje čoraz viac finančných prostriedkov.

Dopravný podnik mesta Žiliny eviduje aj problémy s obratiskami a križovatkami. Najväčšie komplikácie s priestorovým riešením sú na ulici Matice Slovenskej, kde dochádza ku kolíziám pri obchádzaní vozidiel. V križovatke ulíc Priemyselná - Závodská nie je možné odbočenie trolejbusov, tie musia prechádzať viac ako kilometrovou obchádzkou cez Rondel.

Projekt počíta s dobudovaním trate zo sídliska Hájik smerom na ulicu Kvačalova, či doplnením trakčného vedenia na ulici Veľká Okružná smer Hálkova a taktiež na ulici Centrálna smer pod Hájom. Celková dĺžka nových tratí sa odhaduje na približne dva kilometre.

Dostavba nových trolejbusových tratí v Žiline | Zdroj: enviroportal.sk

Do modernizácie spadajú aj tri trakčné meniarne (Veľká Okružná, Bajzova, Závodie), kde bude realizovaná kompletná výmena technológie. Počas prác a odstávok elektriny sa budú dráhy dočasne napájať z pojazdnej meniarne, ktorú následne dopravný podnik využije na dobíjanie parciálnych trolejbusov.

V rámci modernizácie prestavajú niekoľko obratísk, zastávok a križovatiek

Kompletne prebudované budú obratiská Kvačalova a Fatranská. Na uliciach Matice Slovenskej, Cyrila a Metoda a Hlinská sa zrealizujú úpravy, ktoré umožnia predbiehanie trolejbusov a bezpečné odstavenie vozidiel. Obratisko Stodolova sa stavebne rozšíri o pruhy umožňujúce obchádzanie. 

Mesto Žilina okrem modernizácie trakčného vedenia plánuje aj výstavbu a modernizáciu údržbovej základne trolejbusov. V súlade so stratégiou mesta a dopravného podniku je navrhnuté združenie dvoch súčasných vozovní - Kvačalova a Košická, pričom vozovňa Košická bude zrušená.

Nová Vozovňa Kvačalova | Zdroj: enviroportal.sk

Modernizácia Vozovne Kvačalova zahŕňa:

  • výstavbu Haly trolejbusov
  • rekonštrukciu súčasnej Ošetrovne trolejbusov na Halu ľahkej údržby
  • rekonštrukciu automatického umývača a recyklačnej Čističky odpadových vôd
  • vybudovanie nových spevnených plôch
  • zastrešenia odstavných plôch trolejbusov
  • modernizáciu ostatného technologického vybavenia

Hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík potvrdil, že v súčasnosti má riadiaci orgán Ministerstva dopravy a výstavby SR stanovenú alokáciu finančných prostriedkov na financovanie projektových dokumentácií a rovnako mesto Žilina má vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie.

„Projekty sú rozdelené do dvoch fáz. V prvej sa bude financovať projektová dokumentácia v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, budú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu a mesta Žilina. Druhá fáza je samotná realizácia projektov - stavebné práce, ktorá je plánovaná až v novom programovom období 2021 – 2027,“ spresnil Miškovčík.

Vozovňa Kvačalova v súčasnosti | Zdroj: enviroportal.sk194 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Práca na ceste
23:00
Obvodová
Policajná hliadka
21:14
Strečno
Kolóna
21:12
Koňhora
Práca na ceste
20:57
Oškerda
Prekážka na ceste
19:38
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia