Dnes najčítanejšie
O staré žilinské trolejbusy a autobusy nie je záujem, poputujú na ekologickú likvidáciu

03 jún 2020 - 19:23

Mesto Žilina pokračuje v rokovaniach s Georgeom Trabelssiem, možnosťou sú aj súdne spory

Foto: Mesto Žilina pokračuje v rokovaniach s Georgeom Trabelssiem, možnosťou sú aj súdne spory
Foto: Mesto a spoločnosť z portfólia podnikateľa vedú spor o daň za športovú halu na Bôriku.

V závere minulého roka odmietli mestskí poslanci v Žiline rokovať o variantoch návrhu dohody na vyrovnanie majetkových a obchodných vzťahov so spoločnosťami z portfólia podnikateľa Georgea Trabelssieho. Zároveň tesne pred Vianocami primátora Žiliny Petra Fiabáne poverili ďalším rokovaním.

Jeho výsledkom má byť konkrétny návrh na vysporiadanie v aktuálnom roku. Pimátor mesta sa vo štvrtok 28. mája 2020 stretol s dvomi poslaneckými klubmi mestského zastupiteľstva - zaZA a Spojeným poslaneckým klubom.

Výsledkom stretnutia sú požiadavky na úpravu možného znenia vysporiadania. Pod tie sa podpísalo 16 poslancov mestského zastupiteľstva, teda tesná nadpolovičná väčšina. Mesto aktuálne čaká na odpoveď protistrany k doručeným pripomienkam.

Od začiatku roka bol podľa radnice pripravený priestor na diskusiu o problémových bodoch predloženej dohody za účelom jej modifikácie, následne boli pripomienky doručené strane podnikateľa:

„Mnohé z pripomienok a návrhov, ktoré rezonovali medzi poslancami a verejnosťou sme do pripravenej dohody zapracovali, hoci môže byť jej výsledná podoba pre protistranu nepriechodná. Som si veľmi vedomý toho, že spoločenská aj politická atmosféra nepraje snahe o akékoľvek mimosúdne vysporiadanie so spoločnosťami Georgea Trabelssieho. Vzhľadom na vážne riziká, ktoré pre mesto vyplývajú zo súdnych sporov, je ale mojou povinnosťou pokúsiť sa najprv o mimosúdne riešenie, akokoľvek je to nepopulárne,“ uvádza žilinský primátor Peter Fiabáne.   

Radnica musí teraz čakať na vyjadrenie protistrany, ak by modifikácie neboli akceptované, bude iniciovať súdne spory. Tie sa budú týkať najmä  určenia vlastníckych práv, zaplatenia bezdôvodného obohatenia, vymoženia úrokov z omeškania či uplatnenia nárokov z nezaplatenej dane.

Už dnes je radnica účastníkom súdnych konaní so spoločnosťami Trabelssieho, mesto ich počet nespresnilo. Jeden z aktuálne vedených sporov sa týka dane z nehnuteľnosti za športovú halu na Bôriku, spoločnosť SIRS - Project, a.s., ktorá v konaní figuruje, aktuálne požíva dočasnú ochranu pred veriteľmi.

Podľa slov hovorkyne skupiny Ivany Strelcovej nesúhlasia s násobným zvýšením dane, ku ktorému došlo pred niekoľkými rokmi:

„Pred asi štyrmi rokmi sa mesto rozhodlo, podľa nás nezmyselne, protizákonne a neprimerane, zvýšiť daň z nehnuteľnosti za športovú halu na Bôriku z dovtedajších asi 14 000 eur na približne 50 000 eur ročne. Podotýkame, že ide o čisto nekomerčný objekt. Napríklad za OC MIRAGE sme v rovnakom období mali vyrúbenú daň 46 000 eur za rok. Po skončení sporu a právoplatnom rozhodnutí daň, samozrejme, uhradíme,“ doplnila hovorkyňa s tým, že škody spôsobené mestom za pôsobenia primátora Igora Chomu značne presahujú sumu spornej dane:

„Aj tieto škody sú predmetom plánovaného vyrovnania medzi mestom a našimi spoločnosťami. V prípade, že v krátkej dobe nedôjde k definitívnej dohode, budeme uplatňovať naše nároky, vo viacerých sporoch, o čom budeme podrobne informovať,“ dodala Strelcová. Na variant súdnych sporov je podľa Fiabáne pripravená aj radnica:

„Poslednou, náročnejšou alternatívou sú súdne spory, o ktorých som hovoril už na začiatku našich rokovaní. Na minulotýždňovom stretnutí s poslancami som predložil aj túto možnosť. Ak sa pre ňu napokon rozhodneme, je potrebné aj verejnosti zodpovedne povedať, čo to bude pre Žilinu v konečnom dôsledku znamenať,“ uzavrel primátor.
174 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Práca na ceste
13:14
Rajecké Teplice
Práca na ceste
12:53
Strečno
Jama na ceste
12:37
Strečno
Policajná hliadka
12:11
Strečno
Práca na ceste
11:38
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia