Dnes najčítanejšie
O staré žilinské trolejbusy a autobusy nie je záujem, poputujú na ekologickú likvidáciu

02 jún 2020 - 11:30

Na sídliskách Hliny a Solinky znečistili obyvatelia verejný priestor odpadom, hrozia im pokuty

V posledných rokoch sa na žilinských sídliskách objavuje čoraz viac prípadov, kedy obyvatelia znečisťujú verejný priestor stavebným odpadom či nábytkom a vyradenou elektronikou. Najčastejšie ide o staré vybavenie domácnosti, ktoré vyhadzujú obyvatelia počas rekonštrukcií. 

Nemenej často sa vyskytujú situácie, kedy smetné nádoby zaplnia odpadom obyvatelia či podnikatelia nežijúci v danej lokalite.  Obdobné prípady zaznamenali pred niekoľkými dňami ľudia na Hlinách či Solinkách.

V okolí bytových domov sa im naskytá pohľad na pohovku, záchod, vaňu či pozostatky nábytku a bytového jadra. Tie sa nezmestili do smetných košov, preto ich niekto položil vedľa. Takéto nakladanie s odpadom sa pritom dá považovať za znečistenie verejného priestranstva a činiteľovi môžu hroziť sankcie:

„Priestupku sa dopustí ten, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva. Za uvedené konanie môže byť páchateľovi priestupku na mieste uložená pokuta v hodnote do 33 eur,“ uviedol zástupca náčelníka Mestskej polície Žilina Martin Matejko.

Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k postúpeniu podnetu na odbor životného prostredia na Okresnom úrade, kde sa výška sankcie môžu pohybovať až do výšky 1 500 eur v prípade fyzickej osoby a 350 000 eur v prípade právnickej osoby.

Okrem nábytku sa často v okolí kontajnerov na zmesový komunálny odpad nachádza aj drobný stavebný odpad - zmesi betónu, tehál, obkladačiek či dlaždíc.

„Drobný stavebný odpad nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad ani vedľa nich a ani do okolitého prostredia, uvedený odpad je potrebné odviesť na zberný dvor alebo spoločnosti, ktorá zabezpečuje recykláciu stavebného odpadu. Náklady na dopravu si pôvodca odpadu hradí sám,“ spresňuje mesto Žilina v pokynoch na triedenie odpadu.

Podľa aktuálne platného Všeobecne záväzného nariadenia č.16/2018 môžu fyzické osoby - poplatníci na zberných dvoroch (Jánošíková ulica a Považský Chlmec) odozvdať objemový odpad aj drobný stavebný odpad bezplatne. 


171 zdieľaní

Dopravný servis
Rajecké Teplice
Kolóna
14:30
Cesta I/64
Prekážka na ceste
14:28
Mojšova Lúčka
Prekážka na ceste
14:24
Porúbka
Práca na ceste
14:23
Nemocničná
Policajná hliadka
13:59
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia