Dnes najčítanejšie
O staré žilinské trolejbusy a autobusy nie je záujem, poputujú na ekologickú likvidáciu

26 máj 2020 - 12:30

Mesto chce reformovať systém podpory športovej činnosti, stáť bude na štyroch pilieroch

Foto: Mesto chce reformovať systém podpory športovej činnosti, stáť bude na štyroch pilieroch
Foto: ilustračné / pixabay.com

Žilina" onclick="ga('send', 'event', 'tagy', 'prispevky');">Mesto Žilina informovalo o pripravovanej reforme systému podpory športovej činnosti jednotlivcov a klubov. Cieľom zámeru navrhnutého do 31. decembra 2023 je nanovo definovať smerovanie športu v meste v oblasti športových grantov, dotácií a v podpore vrcholového športu.

Návrh systému je tvorený v úzkej pracovnej skupine zástupcov mesta na čele s primátorom a v spolupráci so športovými klubmi a športovými manažérmi. Založený je na štyroch pilieroch pokrývajúcich celú agendu športovej činnosti.

„Očakávania športovej verejnosti sú, prirodzene, veľké, keďže šport je celosvetový fenomén. Potrebná je infraštruktúra, nová koncepcia rozvoja športu a financovanie, bez ktorého sa nemôže šport rozvíjať. Je to ďalší a podstatný krok k zásadnejším zmenám,“ zhodnotil primátor Peter Fiabáne.

Prvý pilier je určený najmä pre športové kluby s výraznou podporou mládežníckeho športu. Jeho súčasťou sú aj športové dotácie. Financie sú určené na oprávnené výdavky spojené s činnosťou klubu, pričom výška financovania z rozpočtu mesta je navrhnutá na 350-tisíc eur na rok.

Druhý pilier budú podľa návrhu tvoriť športové granty na podporu projektov a významných podujatí v oblasti športu. Mesto na uvedenú oblasť navrhuje vyčleniť 33-tisíc eur.

Tretí pilier systému zameraný na podporu vrcholového športu sa rozčleňuje na tri platformy - extraligové kluby, vrcholových športovcov v individuálnom športe, profesionálny a mládežnícky hokej. Na podporu vrcholového športu navrhuje samospráva vyčleniť 100-tisíc eur, z čoho 80 % tvorí podpora extraligových klubov a zvyšok individuálnych športov.

Štvrtý pilier je fondom na podporu športu, ktorý je vytvorený z nevyčerpaných prostriedkov v prvom až treťom pilieri a príspevkov sponzorov. Finančné prostriedky by mali byť z polovice určené na mimoriadnu podporu športovej činnosti a druhá polovica na investičné zámery a údržbu športovej infraštruktúry v majetku mesta.

„Plynule sme nadviazali na všetky pozitívne skúsenosti, ktoré máme so súčasným systémom podpory športu. Navrhovaný nový model financovania zároveň dáva mestským poslancom možnosť rozhodnúť, koľko financií bude alokovaných v jednotlivých pilieroch. Našou ambíciou ale je, aby sme peniaze každým rokom navyšovali, aby bol šport financovaný primerane,“ vysvetlil žilinský primátor.

Po splnení podmienok sa bude môcť športová organizácia uchádzať o podporu v každom z pilierov. Uvedené výšky financovania pre jednotlivé piliere budú v každom roku upravované podľa finančnej situácie mesta. Navrhovaný systém však nepokrýva budovanie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta.

S novým modelom podpory športovej činnosti v meste sa na svojom zasadnutí oboznámili členovia Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline, predstavitelia športových klubov v meste sa kvôli predloženému materiálu zídu na spoločnom rokovaní už dnes 26. mája.1 zdieľaní
Zdroj: TS Mesto Žilina

Dopravný servis
Rajecké Teplice
Práca na ceste
12:53
Strečno
Jama na ceste
12:37
Strečno
Policajná hliadka
12:11
Strečno
Práca na ceste
11:38
Lavobrezná
Jama na ceste
11:28
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia